บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

เป็นบริษัทในเครือเซ็นทรัลดำเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้ลัญลักษณ์ มิสเตอร์โดนัท, เคเอฟซี, บาสกิ้นร้อบบิ้น, อานตี้ แอนส์, พิซซา ฮัท ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 400 สาขาทั่วประเทศ และจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง


ที่อยู่ ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารลานจอดรถ ห้างเซ็นทรัลสีลม ชั้น 11 เลขที่ 306 ปากซอยสีลม 30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


โทร 0-2635-7930-8 ต่อ 304, 311 | แฟกส์ 0-2235-7402
1. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)

1. ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานร้าน เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องเรื่องสุขลักษณะโปรแกรมการทำควา

อัตรา 2

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Call center Officer (ภาษาญี่ปุ่น)

  • รวบรวมข้อมูลลูกค้า
  • รับโทรศัพท์ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภั

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Construction Executive

  - ดูแลและตรวจสอบเอกสารเบิกงวด และใบเสนอราคา
  - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างร้าน
  - ติดต่อประสานงาน ระหว่

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง / เจ้าหน้าที่แผนกจัดเลี้ยงอาวุโส

  - ติดต่อประสานงานในเรื่องการจัดเลี้ยง Catering
  - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,Supplier เรื่องอาหาร สถาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของเงินเดือน
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. หัวหน้าแผนกออกแบบงานระบบ

  1.ออกแบบงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล ของร้านอาหาร
  2.ประสานงานกับผู้ออกแบบและศูนย์การค้าฯ
  3.ประชุมชี้แจงแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. R&D Officer

  - คิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  - จัดทำคู่มือและอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
  - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. จ้าหน้าที่การตลาด/ เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

  1.Social Media
  2.ประสานงานกับทางศูนย์ในการร่วมกิจกรรม
  3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและSupplier เพื่อจัดท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  - วางแผนหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาด้านการจัดการ
  - บริหารจัดการด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผน
  - ตรวจ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ผู้จัดการแผนกการตลาด/ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด

  -Plan and manage all strategic marketing, advertising, promotional and activities.
  -Analysis curren

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เลขานุการ (Logistics)

  1.จัดทำ พิมพ์เอกสารและจดหมายตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
  3.ประส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด แบรนด์ มิสเตอร์โดนัท ประจำสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา 20

  เงินเดือน 10,500-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานแบรนด์ เค เอฟ ซี (Part-time)

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานแบรนด์ Mister-Donut Full-time

  บริการลูกค้าภายในร้าน พนักงานขายและทำขนม

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงาน Call center

  รับรายการอาหาร Home Delivery จากลูกค้าและประสานงานกับแบรนด์ในการสั่งสินค้า
  - รับโทรศัพท์ให้ข้อมูลเบ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัดร้าน RYU Shabu Shabu

  1.ช่วยบริหารจัดการยอดขาย
  2.ช่วยบริหารจัดการพนักงานภายในร้าน
  3.ช่วยบริหารจัดการในเรื่องอื่นๆ เพื่

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สรรหาและว่าจ้าง)

  1. จัดทำเอกสารโปรโมทพนักงาน
  2. จัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานใหม่
  3. ติดต่อประสานงานออกตลาดนัดแรงงานก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานแบรนด์ Beard papa (Part-time)

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Import-Export Department Manager

  1.รับผิดชอบการสั่งสินค้านำเข้าทุกรายการของ CRG
  2.ตรวจสอบสต๊อคคงเหลือและบริหารสต๊อคให้เหมาะสมสำหรับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมครีมพัฟ แบรนด์ Beard Papa's

  บริหารจัดการภายในร้าน

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงานแบรนด์ The Terrace (Full-time)

  บริการลูกค้าภายร้าน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด KFC ในกรุงเทพ

  บริหารงานการจัดการในร้านอาหาร

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 10,500-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานร้านอาหารญี่ปุ่น แบรนด์ YOSHINOYA (Full-time)

  งานบริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 10,500-20,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พนักงานแบรนด์ Cold Stone Creamery (Full-time)

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. พนักงานร้านอาหารญี่ปุ่น แบรนด์ RYU-SHABU SHABU (Part-time)

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. พนักงานร้านอาหารญี่ปุ่น แบรนด์ RYU-SHABU SHABU (Full-time)

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 7,500-9,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. ผู้จัดการร้าน แบรนด์มิสเตอร์-โดนัท ประจำสาขาโซนแจ้งวัฒนะ

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัดร้านChabuton(ราเม็งจากญี่ปุ่น)

  1.ช่วยบริหารจัดการยอดขาย
  2.ช่วยบริหารจัดการพนักงานภายในร้าน
  3.ช่วยบริหารจัดการในเรื่องอื่นๆ เพื

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 11,500-13,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. พนักงานร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์ CHABUTON (Full-time)

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. พนักงานแบรนด์ The Terrace (Part-time)

  บริการลูกค้าภายร้าน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. พนักงานแบรนด์ Cold Stone Creamery (Part-time)

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. พนักงานร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์ CHABUTON (Part-time)

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. พนักงานประจำร้าน อานตี้แอนส์

  ทำขนมและเครื่องดื่ม เพื่อบริการลูกค้า

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. พนักงานแบรนด์ เค เอฟ ซี (Full-time)

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด/ผู้จัดการร้าน Pepper Lunch

  บริหารการจัดการภายในร้านอาหาร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอานตี้แอนส์

  1.ช่วยบริหารจัดการยอดขาย
  2.ช่วยบริหารจัดการพนักงานภายในร้าน
  3.ช่วยบริหารจัดการในเรื่องอื่นๆ เพื่

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 10,500-13,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. พนักงานแบรนด์ Beard papa (Full-time)

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. ผู้จัดการร้าน Mister-Donut ประจำสาขาอยุธยาปาร์ค ด่วนมาก)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 13,000 - 15,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. พนักงาน Part Time ประจำร้านอาหารเดอะ เทอเรส สาขาเซ็นทรัลบางนา

  คอยบริการลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. พนักงาน Full Time/Part Time ประจำร้าน Bead papa

  1.พนักงานขาย
  2.ทำขนม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 4,000-7,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. พนักงานประจำร้าน อานตี้แอนส์ สาขา เมืองทองธานี

  1.ทำขนมและเครื่องดื่ม
  2.ส่งเสริมการขายภายใจสาขา
  3.บริการลูกค้า

  อัตรา 10

  เงินเดือน 6,000-8,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. พนักงานประจำร้าน Auntie Anne's สาขา เซ็นทรัลสีลม (ด่วนมาก)

  ทำขนมและเครื่องดื่ม
  บริการลูกค้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน 6,500-7,500
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. พนักงาน Part time ประจำเซ็นทรัลชิดลม

  1.คอยให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน
  2.เสิร์ฟอาหารลูกค้า
  3.เสิร์ฟน้ำให้ลูกค้า
  4.งานอื่น ๆ ที

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. พนักงานประจำร้าน Cold Stone Creamery ประจำสาขา เซ็นทรัลบางนา

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา 20

  เงินเดือน 7,000-9,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. พนักงานประจำร้าน ผู้จัการร้านฝึกหัด ประจำร้าน Beard Papa

  งานบริการในร้านเบเกอร์รี่
  ขายและผลิตขนม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,500-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. พนักงาน Part time & Full tim ประจำร้านอาหารสไตร์ญี่ปุ่น

  เป็นพนักงานประจำร้าน ดูแลลูกค้า และงานบริการภายในร้าน

  อัตรา 20

  เงินเดือน 7,000-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส (Training Executive) HRD

  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการ,จัดฝึกอบรม/บริหารโครงการ,เป็นวิทยากร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. กัปตัน/พนักงานเสิร์ฟ/แคชเชียร์ด่วน ประจำร้านอาหาร The Terrace สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

  บริการลูกค้า รับออเดอร์จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 7,000-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. พนักงานประจำร้าน Auntie Anne's ประจำสาขา สยามพารากอน,ดิจิตอลเกตเวย์,มาบุญครอง

  1.ทำขนมและเครื่องดื่ม
  2.บริการลูกค้า

  อัตรา 10

  เงินเดือน 6,000-7,500
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 49. พนักงาน Cold Stone สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา 20

  เงินเดือน 7,000-9,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 50. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน KFC ประจำสาขาบิ๊กซีสะพานควาย/เซ็นจูรี่มูฟวี่ พลาซ่า/บิ๊กซีหัวหมาก/บิ๊กซีสุขาภิบาล

  ไม่ระบุ

  อัตรา 20

  เงินเดือน 10,000-11,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 51. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด แบรนด์ CHABUTON (ด่วน) สาขาสยาม,เซ็นทรัลเวิลด์

  1.ดูแลยอดขาย
  2.ควบคุมต้นทุนอาหาร
  3.ดูแลและพัฒนาพนักงาน
  4.ดูแลเรื่องคุณภาพ,การบริการ,ความสะอาด
  5.

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,500-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 52. พนักงานประจำร้าน สาขาสยาม ด่วนมาก

  1.ดูแลและบริการลูกค้าภายในร้านอาหาร
  2.เตรียมของและเก็บของทำความสะอาด

  อัตรา 10

  เงินเดือน 7,000-7,500
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 53. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำสาขาเซ็นทรัลเวริ์ล(ด่วนมาก)

  ดูเเลบริหารจัดการร้าน

  อัตรา 10

  เงินเดือน 8,500-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 54. พนักงานประจำร้านเบียด ปาปาร์ (ประจำสาขาคริสตัล ปาร์ค)

  - ทำขนมเบเกอร์รี่
  - เชียร์สินค้า ขายขนม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 5,000-8,500
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 55. พนักงานประจำร้าน KFC สาขา Maxvalu พัฒนาการ(จัสโก้เก่า)

  -ให้บริการลูกค้า
  -รับออเดอร์อาหารจากลูกค้า

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 56. พนักงานประจำร้าน KFC สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

  - ให้บริการลูกค้า
  - รับออเดอร์อาหารจากลูกค้า

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 57. ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด แบรนด์ Auntie Anne (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า,เซ็นทรัลลาดพร้าว,โลตัสสุราษฏร์)

  บริหารการจัดการในส่วนของสาขา ทั้งในเรื่องของยอดขาย,การควบคุมต้นทุน,บริหารพนักงานในร้านอาหาร

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,500-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 58. พนักงานPart time-Full time สาขาสยาม/มาบุญครอง(Pepper Lunch)

  ดูแลลูกค้า และงานบริการภายในร้าน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 59. พนักงานประจำร้าน อานตี้แอนส์ บิ๊กซีราชดำริ (ด่วนมาก)

  1.ทำขนมและเครื่องดื่ม
  2.บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสาขา
  3.ส่งเสริมการขาย

  อัตรา 10

  เงินเดือน 6,500-11,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 60. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Cold Stone Creamery สาขาเซ็นทรัลบางนา

  - บริหารยอดขาย
  - บริหารภายในสาขา
  - บริการลูกค้า

  อัตรา 20

  เงินเดือน 10,500-15,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 61. พนักงานรายวัน(Daily)/ รายเดือน(Full-time)/ รายชั่วโมง(Part-time)/ร้านอาหารญี่ปุ่น(ด่วนมาก)

  เป็นพนักงานประจำร้าน บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา 20

  เงินเดือน 5,500 - 9,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 62. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (System Support)

  1.แก้ไขปัญหา,ให้คำปรึกษาในการใช้งาน hardware/software
  2.วิเคราะห์ ติดตาม และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
  3.ต

  อัตรา 1

  เงินเดือน 11,500-14,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 63. ผู้จัดการร้าน แบรนด์อาหารญี่ปุ่น(ด่วนมาก)ประจำสาขาสยาม

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 15,000 - 25,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 64. พนักงานประจำร้าน ประจำเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

  รับออเดอร์และบริการลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 6,500-10,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 65. พนักงานมิสเตอร์ โดนัท สาขา บิ๊กซี ราชดำริ

  งานบริการ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 7,000-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 66. พนักงานประจำร้าน มิสเตอร์ โดนัท สาขา บิ๊กซีสมุทรปราการ,เซ็นทรัลบางนา,โลตัสบางพลี,ซีคอนสแควร์

  งานบริการ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 6,500-8,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 67. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ประจำสาขา เซ็นจูรี่มูฟวี่/เซ็นเตอร์วัน/บิ๊กซีสะพานควาย/บิ๊กซีราชดำริ

  งานบริการภายในร้าน

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,500-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 68. พนักงานประจำร้าน / Part Time มิสเตอร์โดนัท แหลมทอง ระยอง

  งานบริการ

  อัตรา 20

  เงินเดือน 6,500-9,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 69. พนักงานประจำร้าน อานตี้แอนส์ ดอนเมือง (ด่วนมาก)

  ผลิตขนมเพื่อส่งให้กับสายการบิน นกแอร์

  อัตรา 10

  เงินเดือน 6,500-7,500
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 70. พนักงานประจำร้าน อานตี้แอนส์ ประจำสาขา เอแบคบางนา (ด่วนมาก)

  1.ทำขนมและเครื่องดื่มต่าง ๆ
  2.บริการลูกค้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน 6,000-7,500
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 71. พนักงานร้าน Cold Stone Creamery ประจำสาขา เซ็นทรัลเวิล์ด / สยามกิตติ์

  บริการลูกค้าภายในร้าน

  อัตรา 20

  เงินเดือน 7,000-9,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 72. Hostess แบรนด์ Auntie Anne's

  1.แนะนำสินค้า และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบ
  2.อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้านหน้าร้าน
  3.จัดกิจกร

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 7,000-8,500
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 73. กุ๊กซูชิ หรือผู้ช่วยกุ๊กครัวเย็น

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 9,000-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 74. ผู้จัดการร้านสาขา Pepper Lunch ประจำ สยามสแควร์ /เซ็นทรัลพระราม3

  เป็นพนักงานประจำร้านอาหาร
  ดูแลลูกค้า และงานบริการภายในร้าน

  อัตรา 20

  เงินเดือน 10,500-20,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 75. พนักงานประจำร้าน อานตี้แอนส์ โลตัสจรัญสนิทวงศ์ (บางพลัด)

  งานด้านการบริการลูกค้า เช่น การทำขนม ทำเครื่องดื่ม การส่งเสริมการขาย

  อัตรา 8

  เงินเดือน 6,000-7,500
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 76. พนักงานPart Time ประจำร้านอาหาร The Terrace สาขาปิ่นเกล้า

  บริการลูกค้า รับออเดอร์จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 7,000-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 77. พนักงานประจำร้าน ผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำร้าน Beard Papa

  งานบริการในร้านเบเกอร์รี่
  ขายและผลิตขนม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,500-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 78. แม่บ้าน/พ่อบ้าน ประจำเซ็นทรัลลาดพร้าว/บางนา

  ล้างจาน ล้างผัก ช่วยงานในส่วนครัว

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,500-9,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 79. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Mister-Donut ประจำสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ (ด่วนมาก)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,000-11,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 80. พนักงาน ร้าน Mister Donut ประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ

  1.ทำขนมและเครื่องดื่ม
  2.บริการลูกค้า

  อัตรา 10

  เงินเดือน 6,000-9,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 81. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัดร้านอาหารสไตร์ญี่ปุ่น Pepper Lunch แฟชั่น/เซ็นเตอร์วันด่วน

  ดูแลลูกค้า และงานบริการภายในร้าน

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,000-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 82. พนักงานร้าน มิสเตอร์โดนัท สาขา The Mall บางแค

  งานบริการ

  อัตรา 20

  เงินเดือน 6,500-8,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 83. พนักงาน Barista ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิร์ล

  พนักงานบริการภายในร้าน

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,000-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 84. พนักงานทำอาหาร รายเดือน ประจำร้านชาบูตง สาขาเมเจอร์ อเวนิว(รัชโยธิน)

  ทำหน้าที่ประกอบอาหาร(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,000-9,500
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 85. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด แบรนด์ Pepper Lunch

  1.บริหารและดูแลการจัดการร้านอาหาร
  2.ควบคุมการทำงานของพนักงาน
  3.ควบคุมต้นทุนอาหาร

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,500-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 86. พนักงานประจำร้าน อานตี้แอนส์ เดอะมอลล์ รามคำแหง (ด่วนมาก)

  1.ทำขนมและเครื่องดื่ม
  2.บริการลูกค้า

  อัตรา 10

  เงินเดือน 6,500-7,500
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 87. พนักงานต้อนรับ ประจำห้างเซ็นทรัลชิดลม

  คอยต้อนรับและบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 7,500-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 88. พนักงานรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ประจำร้าน ชาบูตง

  ลักษณะงาน
  1.ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ (Hostess)
  - ต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน
  - ดูแลลูกค้า
  2.ตำแหน่งพนักง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 7,000-9,500
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 89. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอานตี้แอนส์ สาขาโรบินสันตรัง

  1.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
  2.ดูแลยอดขาย
  3.ทำขนมและเครื่องดื่ม
  4.บริการลูกค้า
  5.และอื่น ๆ ที่ได

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,500-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ตรัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 90. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด และ Shop Manager แบรนด์ Beard papa

  1.บริหารร้าน
  2.ควบคุมการทำงานของพนักงาน
  3.ควบคุมต้นทุนอาหาร

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,500-12,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 91. พนักงานยกอาหารประจำร้านอาหาร The Terrace สาขาเซ็นทรัลบางนา

  ยกอาหารมาให้ลูกค้าที่โต๊ะ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 6,500-10,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 92. พนักงานประจำร้าน Auntie Anne's (ด่วนมาก)

  1.ทำขนมและเครื่องดื่ม
  2.บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสาขา

  อัตรา 15

  เงินเดือน 6,000-8,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 93. พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น Pepper Lunch (Full Time /Part Time) ประจำสาขาจามจุรีย์

  ร้านอาหารญี่ปุ่น

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 7,000-8,000
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 94. พนักงานรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ประจำร้านRyu Shabu Shabu สยามแสควร์

  ลักษณะงาน
  1. ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน
  - ต้อนรับลูกค้า ดูแลของลูกค้า
  2. ตำแหน่งแคชเชียร์
  - ทำหน้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,500-8,500
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |