บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัดวัน สต๊อป เซอร์วิส ดำเนินธุรกิจด้านบริหารงานบุคลากรให้กับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน ธนาคาร และบริษัทชั้นนำของประเทศ และในปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานมากกว่า 2,000คน เข้าปฏิบัติงานประจำหน่วยงานของลูกค้ามากกว่า 200 บริษัททั่วประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส มุ่งมั่นพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และ ตั้งปณิธานในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพอยู่บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี และงานสำเร็จตรงตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี คือ ได้รับผลตอบแทนที่ดี สวัสดิการที่ดี และมีความมั่นคงในชีวิต


ที่อยู่ 75/19 ชั้น16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซอยวัฒนา ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


โทร 02-661-7797 | แฟกส์ 02-661-7797 ต่อ 120
1. พนักงานขับรถยนต์ผู้บริหารชาวต่างชาติ ประจำธนาคาร (พื้นที่อโศก-สุขุมวิท)

-ขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ
-ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.
-ถ้าสามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ไ

อัตรา 1

เงินเดือน 12,000.-
บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร ประจำธนาคาร (พื้นที่สุขุมวิท 49)

  -ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.
  -ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร
  -บ้านนายอยู่โซนสุขุมวิท
  -มีโอทีต

  อัตรา 1

  เงินเดือน รายได้รวม 16,000.-ขึ้นไป
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานธุรการ

  ดูแล ควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานขับรถยนต์(ผู้บริหาร) ประจำพื้นที่สาทรใต้

  -ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.
  -ขับรถยนต์รับ-ส่งผู้บริหารชาวไทยไปปฏิบัติงานตามสถานที่ต่า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000.-ขึ้นไป
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานเดินเอกสาร

  - ดูแลตรวจสอบความถูกต้ิองของเอกสาร และคัดแยกเอกสารตามหน่วยงาน เพื่อเตรียมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกียวข้

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงาน Call Center ภาษาไทย

  - บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับลูกค้าทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งนำข้อเสนอการใช้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆขอ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 15000-19000
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานคีย์ข้อมูล (พื้นที่รัชดาภิเษก)

  -คีย์ข้อมูล/ธุรการ/งานเอกสาร
  -มีเบี้ยขยัน
  -ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 9000
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. แม่บ้าน/พนักงานเสิร์ฟ (ประจำผู้บริหาร, ห้องประชุม)

  ไม่ระบุ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ,(พื้นที่สุขุมวิท 49)

  -บ้านนายอยู่สุขุมวิท 49
  -ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์(08.00-17.00)

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000.-
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานขับรถส่วนกลาง (ประจำพื้นที่ถนนวิทยุ)

  -ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์(08.30-17.30น.)
  -สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  -สามารถทำงานล่วงเวลาได

  อัตรา 10

  เงินเดือน 9,000.-
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานธุรการ (ประจำธนาคาร)

  รับผิดชอบงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ติดต่อประสานงานลูกค้า ,คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสาร เป็นต้น

  อัตรา 30

  เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

  โทรแจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าธนาคารทราบ เป็นยอดค้างชำระ ไม่เกิน 120 วัน

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 10,500 ถึง 11,000 บาท
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานรับ - ส่งเอกสาร

  1. เพศชาย
  2. อายุ18-30 ป
  3. มีประสบการณและเชี่ยวชาญเสนทางในกรุงเทพฯและปริม

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 9,000-1,2000 ขึ้นไป
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงานโอเปอเรเตอร์/พนักงานต้อนรับ

  รับสาย โอนสายลูกค้า ต้อนรับผู้มาติดต่อ และประสานงานผ่ายต่างๆ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 10,000 ถึง 15,000 บาท
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. HR Officer

  - ดูแลสวัสดิการต่างๆของพนักงาน
  - สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
  - ฝึกอบรมและประเมินผลการทำงานของพนักงาน

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามความสามารถ
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร หรือส่วนกลาง

  - ขับรถยนต์ประจำตำแหน่งคนไทย และต่างชาติ
  - ขับรถยนต์ส่วนกลางประจำสาขาต่างๆของธนาคาร หรือบริษัท

  อัตรา 20

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. ช่างเทคนิค (IT support)

  ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร และแฟกซ์ เป็นต้น ให้พร

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนักงานคีย์ข้อมูล

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป

  อัตรา 20

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ,(พื้นที่อโศก)

  -ปฏิบัติงานที่ซอยสุขุมวิท 21 (อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2)
  -เป็นพนักงานทดแทนงาน(ส่วนกลาง)
  -ต้องมีมอเตอ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,000.-ขึ้นไป
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงาน Greeting ประจำธนาคาร(ประจำสาขาใกล้บ้าน)

  ทำการดาวน์โหลดและอธิบายการใช้งานApplication ที่เกี่ยวกับธุรการทางการเงินบนมือถือของลูกค้า และแนะนำโป

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 10,000-12,000++
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พนักงานขับรถผู้บริหาร (พื้นที่ลาดพร้าว 54)

  -ขับรถรับ-ส่งบริหารจากบ้านไปออฟฟิสหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  -บ้านนายอยู่ลาดพร้าว 54
  -ค่าล่วงเวลาตามจ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000.-
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (ประจำธนาคาร)

  - ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มียอดค้างชำระไม่เกิน 128 วัน
  - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าธนาคาร เพื่อแจ้งยอดค

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง) ประจำธนาคาร(พื้นที่สาทรใต้)

  -ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.
  -เบี้ยขยัน+เบี้ยเลี้ยงเดินทาง+ค่าที่พัก+ค่าแท็กซี่**
  -ปร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9000.-ขึ้นไป
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. พนักงานขับรถผู้บริหาร (พื้นที่ซอยนวมินทร์ 52)

  -ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์(08.30-17.00น.)
  -รับ-ส่งผู้บริหารจากบ้านไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000.-
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

  รับ-ส่งเอกสารในกรุงเทพ และปริมณฑล

  อัตรา 15

  เงินเดือน เงินเดือน + น้ำมัน
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานขับรถผู้บริหาร (พื้นที่ซอยหลังสวน)

  -รับ-ส่งผู้บริหารชาวต่างชาติ
  -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  -ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์(08.30

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,500.-
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. พนักงานคีย์ข้อมูล (พื้นที่อโศก)

  -คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป
  -ดูแลงานในด้านเอกสาร

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ,(พื้นที่ถนนวิทยุ)

  -บ้านนายอยู่บริเวณตึกออลซีซั่นเพลส(ถนนวิทยุ)
  -ประจำที่บริษัทหัวเว่ย
  -ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์(08.

  อัตรา 1

  เงินเดือน รายได้รวม 12,000.- ขึ้นไป
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. พนักงาน IT Support ประจำสาขาสวนหลวง

  รับผิดชอบดูแล และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ แ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 13000 ขี้นไป
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. พนักงานทั่วไป

  1. งานเตรียมงานเอกสาร ถ่ายเอการ
  2. ช่วยพนักงานธุรการรับโทรศัพท์และรับเรื่องต่างๆจากลูกค้า
  3. คีย์ข

  อัตรา 25

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. พนักงานคีย์ข้อมูล

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 7,000 - 9,500
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. พนักงานตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์

  - โทรตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
  - บันทึกข้อมูลลงในระบบ
  - งานเอกสารอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 9,000.-ขึ้นไป
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. พนักงานเดินเอกสาร/คัดแยกเอกสาร

  คัดแยกเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ถ่ายเอกสาร เดินเอกสาร และงานทั่วไปต่างๆ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. พนักงานโอเปอเรเตอร์ / พนักงานต้อนรับ

  - ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่องาน พร้อมให้บริการข้อมูลเพื่อความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานภายใน , รับ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. พนักงานขับรถผู้บริหารประจำธนาคาร (ประจำพื้นที่ประชาอุทิศ)

  -ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์(08.30-17.00น.)
  -มีค่าล่วงเวลาตามจริง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000.-
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. พนักงาน Call Center ภาษาอังกฤษ

  - บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับลูกค้าทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งนำข้อเสนอการใช้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆขอ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 15000-21000
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. พนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร (พื้นที่ถนนรัชดาภิเษก )

  -ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์(8.30-17.30น.)
  -ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารจากบ้านไปที่ทำงานหรือตามที่ได้รับมอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000.-
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำธนาคาร (พื้นที่เพลินจิต,ปทุมวัน)

  -ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 น.)
  -ขับรถส่วนกลางรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
  -ประ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 9,000.-
  บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |