บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านขนส่งสินค้าภายในประเทศ ซึ่งบริหารงานโดยคนไทย ปัจจุบันกำลังต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ


ที่อยู่ เลขที่ 1138/117 ถนนพระราม 3 (37) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 0-2682-3101 ต่อ 501-503 | แฟกส์ 0-2682-3331
1. เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า (ประจำไซด์งาน โรงงานยาสูบ) ด่วน

ตรวจรับ-ตรวจเช็คสินค้า

อัตรา 2

เงินเดือน 6,500-7,500
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า(ประจำสำนักงานพระราม3และศูนย์กระจายสินค้าช่องนนทรีย์)

  ตรวจเช็คสินค้า
  เช็คสินค้าขึ้นรถ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 6,500-7,500
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์โคราช ด่วน

  ตรวจรับสินค้า/คัดแยกสินค้าตามจังหวัดที่ระบุ/กำหนดการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในจังหวัดและจังหวัดใกล้เ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000 - 7,500
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ISO (Q.C) * ด่วน

  ควบคุมเอกสาร(ระบบISO) ทั้งหมดของบริษัทฯ
  ดำเนินการประสานงานและปรับปรุงให้หน่วยงานต่างๆ มีมาตรฐานตามท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่เกิน 9,000
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)**ด่วน**

  ดูแลรับผิดชอบในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  กฎระเบียบข

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. หัวหน้าแผนก,ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

  -รับนโยบายขององค์กร เพื่อนำมาปฏิบัติ
  -ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหา
  -รายงานผลการปฏิบัติงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสาร

  ทำงานด้านเอกสารต่าง ๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6,000 - 7,500
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานขับรถกระบะส่งของ (ประจำไซด์งานแถวบางพลี)

  ขับรถส่งสินค้า ในส่วนกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และปริมณฑล

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. รถกระบะร่วมบริการ(จำนวนมาก)

  จัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 15,500 - 20,000
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. หัวหน้าหน่วย/เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินศูนย์

  ตรวจสอบรายงานรายได้ค่าขนส่งเงินสดหน้าร้านศูนย์ต่างๆประจำวัน/เดือน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000 -9,000
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

  1.ควบคุมดูแลระบบงานคุณภาพขององค์กร เช่น GSP/GDP/ISO 9001:2008
  2.มีความสามารถในการถ่ายทอดงานในระบบบร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. หัวหน้าแผนก,ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน

  -รับนโยบายขององค์กร เพื่อนำมาปฏิบัติ
  -ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหา
  -รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า (ประจำแถวบางพลี)**ด่วน**

  ติดรถเพื่อจัดส่งสินค้าประเภทวัคซีนยา/เวชภัณฑ์ ตามคลีนิคและโรงพยาบาลต่างๆในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 6,000 - 7,500
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถ

  1.ตรวจสอบพนักงานขับรถ/เด็กติดรถ ให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ
  2.ตรวจสอบการขึ้นเรียงสินค้าให้ถูกต้องตา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ช่างซ่อมบำรุง

  ปรับปรุง-ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน
  ดูแลเรื่องประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์
  ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
  งานอื่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. หัวหน้าแผนก,ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี

  -รับนโยบายขององค์กร เพื่อนำมาปฏิบัติ
  -ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหา
  -รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่บริหารการจัดส่ง(ประจำไซด์งาน โตชิบา บางกระดี) ด่วน

  ดูแลการจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดของลูกค้า/จัดสายรถให้พอเพียงกับความต้องการ / บริหารการจัดการที่ดี

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000 - 7,500
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่บัญชี /การเงิน/ตรวจสอบ (ประจำพระราม 3) * ด่วน*

  วางบิลลูกค้า / ดูแลงานบัญชี

  อัตรา 10

  เงินเดือน 8,000 -9,000
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

  ติดต่อประสานงานต่าง ๆ กับลูกค้าและภายในบริษัทและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6,500-8,000
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า (ประจำไซด์งานองค์การเภสัช) ด่วน

  ตรวจสอบจำนวนบิลเข้า-ออก
  ตรวจสอบลายเซ็นและเอกสารแนบ
  ติดต่อประสานงานเรื่องการติดตามบิล
  UPDATE สถานะ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 6,500-7,500
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า(มอเตอร์ไซด์)ด่วน

  จัดส่งสินค้าและเอกสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เจ้าหน้าที่เก็บเงินสดหน้าร้าน (ด่วน)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์นครสวรรค์ ด่วน

  ดูแลงานด้านการจัดส่งสินค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 6,500 - 7,500
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด นครสวรรค์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. พนักงานขับรถส่งสินค้า (รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ)

  จัดส่งสินค้าไปยังศูนย์ต่างจังหวัดต่าง ๆ (ภาคเหนือ ,ภาคใต้ ,ภาคอีสาน )

  อัตรา 20

  เงินเดือน 10,000 - 15,000
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO (Q.C) * ด่วน

  ควบคุมเอกสาร(ระบบISO) ทั้งหมดของบริษัทฯ
  ดำเนินการประสานงานและปรับปรุงให้หน่วยงานต่างๆ มีมาตรฐานตามท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่เกิน 9,000
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. ผู้จัดการแผนก/หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย บริหารการจัดส่ง

  -รับนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อนำมาปฏิบัติและพัฒนาทีมงานในแผนก
  -วางแผนและควบคุมการทำงานจัดส่งสินค้าและ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. พนักงานขับรถส่งของ (รถยนต์/รถจักรยานยนต์) ด่วน

  ขับรถส่งของในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

  อัตรา 20

  เงินเดือน 7,000 - 12,000
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

  1.ควบคุมดูแลระบบงานคุณภาพขององค์กร เช่น GSP/GDP ,ISO 9001:2008
  2.มีความสามารถในการถ่ายทอดงานในระบบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. เจ้าหน้าที่บริหารการจัดส่ง (ประจำพระราม 3)

  1.จ่ายสินค้าให้ตรงกับ Job และ Manifest
  2.ตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้าให้ครบถ้านตามเอกสาร
  3.ลงบันทึกการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. พนักงานติดรถส่งของ *ด่วน จำนวนมาก

  จัดเรียงสินค้าขึ้น - ลงจากรถ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

  รับเอกสารการเบิก/จ่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
  รับวางบิลการซ่อมรถและอื่นๆ
  ออกใบสั่งซื้อการซ่อมรถ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000 - 9,000
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า (ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3) ด่วน

  ตรวจรับสินค้าเข้า - ออก / คัดแยกสินค้าตามประเภทของสินค้า เพื่อเตรียมจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณ

  อัตรา 20

  เงินเดือน 6,500-7,500
  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |