บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค (สามารถดูผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.generalgroup.com , www.heartbeatclub.com และ www.add-love.com ) ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศและต่างประเทศ


ที่อยู่ เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120


โทร 0-2980-9206-12 ต่อ 125, 213 | แฟกส์ 0-2574-3394
1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Trade Marketting

วางแผนงานกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ช่องทาง Modoen Trade

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Manager Brand)

  -คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างแบรนด์ใหม่ พัฒนาสินค้า วางคอนเซปท์ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผน

  อัตรา 1

  เงินเดือน - บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิการและค่าจ้างตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product & Import manager)

  -คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างแบรนด์ใหม่ พัฒนาสินค้า วางคอนเซปท์ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผน

  อัตรา 2

  เงินเดือน - บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิการและค่าจ้างตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!

  - จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย
  - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40
  - จัดทำรายเละเอียด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร(Document Control)

  - ดูแลและควบคุมเอกสารส่วนกลางระะบบคุณภาพต่างๆ ขึ้นทะเบียนเอกสารจัดเก็บเอกสารตามระบบ แก้ไขเอกสารบันทึ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)

  -คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างแบรนด์ใหม่ พัฒนาสินค้า วางคอนเซปท์ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานขายเครดิต / หน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด(ด่วนมาก)

  - นำเสนอการขายสินค้า
  - ออกพบลูกค้าทั้งเก่า และ หาลูกค้ารายใหม่
  - รายงานสภาพตลาด และคู่แข่ง

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท(รายได้ดี มั่นคง มีสวัสดิการมั่นคง และ ค่าคอมมิชชั่น)
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ีบัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!

  - จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย
  - จัดทำภาษีหัก ณ ที่ีจ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40
  - จัดทำรายเละเอีย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานขายเครดิต / หน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด(ด่วนมาก)

  - นำเสนอการขายสินค้า
  - ออกพบลูกค้าทั้งเก่า และ หาลูกค้ารายใหม่
  - รายงานสภาพตลาด และคู่แข่ง

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท(รายได้ดี มั่นคง มีสวัสดิการมั่นคง และ ค่าคอมมิชชั่น)
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Production Supervisor/ หัวหน้าแผนกผลิต

  ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสา

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่ช่างคุมเครื่อง Extruder

  ขึ้นรูปอาหารด้วยเครื่องเอ็กทรูเดอร์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. หัวหน้าแผนกพัฒนาบรรจุภัณฑ์

  1.ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
  2.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. จนท.พัฒนาผลิตภัณฑ์(ด่วนมาก)

  จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของแผนก รวมถึงการอกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน)

  ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  - คำนวณต้นทุน ORACLE
  - จัดทำรายงาน สินค้าคงเหลือ และต้นทุน
  - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และบรร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้จัดการแผนกขายต่างจังหวัด / กรุงเทพฯ

  1.ประมาณการยอดขายและจัดทำแผนส่งเสริมการขาย
  2.กำหนดเป้าหมายและบริหารจัดการทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย
  3.

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Marketing Trainee (Product)

  -สนันสนุนฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาด
  -บริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา

  อัตรา 1

  เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้าง / วุฒิและประสบการณ์
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่เปิดบิล

  - เปิดบิล ,ออเดอร์ ตามเอกสารฝ่ายขาย
  - พิมพ์ , แยก ,จัดเก็บ บิลต่าง ๆ
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ช่างซ่อมบำรุง ,ช่างควบคุมเครื่องจักร,ช่างไฟฟ้า

  -ซ่อมบำรุง และควบคุมเครื่งจักร ภายในโรงงาน
  -ทำการ PM เครื่องจักร และ KPI ของแผนก
  -บันทึกรายงานเอกส

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Production Supervisor/ หัวหน้าแผนกผลิต

  ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสา

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Production Supervisor ด่วน!

  ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสา

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-14,000
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ผู้ช่วยพนักงานขาย ตจว.

  ขับรถส่งสินค้าอุปโภค - บริโภคของบริษัท

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. ผู้จัดการแผนก IE

  ตรวจสอบ ศึกษาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้ลดต้นทุนและของเสียในกระบวนการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่จัดส่ง

  ดุแลเอกสารของแผนกจัดส่งและสโตร์ ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 2

  เงินเดือน 7,000 - 9,000
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า ด่วน !

  ควบคุมดูแล และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12,000-15,000
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานขับรถจัดส่ง

  ส่งสินค้าของบริษัทในเขตกรุึงเทพฯ และปริมณฑล

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. พนักงานบัญชีต้นทุน ด่วน!!!

  -

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,000 - 9,000
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. พนักงานขายเครดิต เขตกรุงเทพฯ ด่วน!

  ขายสินค้า(เีครดิต) อุปโภค-บริโภค ให้กับร้านค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 7,000-10,000
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

  สามารถออกแบบงานด้าน package, ฉลากสินค้า, โปสเตอร์โฆษณาตามนิตยสาร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. Marketing Manager (อาหารเพื่อสุขภาพ)

  วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ โดยผ่านสื่อโฆษณาและกิจกรรมส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |