บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับ-อัญมณีชั้นนำของโลก โรงงานผลิตตั้งบน ถนนบางนา-ตราด (กม.3)


ที่อยู่ 28 ถ.บางนา-ตราด ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260


โทร 02-746-9350-1 ต่อ 153,151
1. พนักงานบัญชีงบประมาณ

1. วางแผน ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการบริหารงบประมาณของบริษัท
1.1 ร่วมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำ

อัตรา 1

เงินเดือน 15,000-18,000
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. นักออกแบบ ด้วยโปรแกรม

  ออกแบบเครื่งประดับอัญมณี
  -สร้างพิมพ์ด้วยโปรแกรม Jewel CAD / Rhino /Illustrator / Adobe Photoshop /M

  อัตรา 8

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เลขานุการกรรมการบริหาร

  1.ติดต่อประสานงานการนัดหมาย / การประสานงาน /การเตรียมการประชุม
  2.จัดเก็บเอกสาร / ตรวจตราเอกสารก่อนน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป / หรือตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. นักออกแบบ (Hand Desing)

  คิดและออกแบบเครื่องประดับ ตามความต้องการของลูกค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท หรือตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ธุรการ (วางแผนการผลิต)

  -จัดทำเอกสาร เพื่อแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการผลิต การจัดส่งสินค้า
  -วิเคราะห์การเปลี่

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-12,000 หรือตามประสบการณ์และความสามารถ
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ช่างทอง

  • ซ่อมแซม หรือ remodel จิวเวลรี่ ทั้งกับพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อน
  • สามารถสร้างชิ้นงานจากแบบที่

  อัตรา 5

  เงินเดือน 22,000-27,000 บาท/เดือน
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. นักลงทุนสัมพันธ์

  1. นำเสนอข้อมูล ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุนและผู้บริหารของบริษัทรับทราบ อย่างสม่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานธุรการเดินเอกสาร

  -เดินเอกสารภายในองค์กรตามที่รับมอบหมายในแต่ละวัน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000-9,500
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Business Development Coordinator

  1.Assists in business development activities including coordinating with international partners and

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 -25,000 บาท หรือตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

  1.ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
  2.สอบสวนการเกิดอุบัติเหต

  อัตรา 1

  เงินเดือน 17,000 -20,000 บาท หรือตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. กราฟฟิคดีไซด์

  1.ออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆ เพื่อใช้ในทางการตลาดจามที่ได้รับมอบหมาย
  2.แก้ไข Artwork ต่างๆ
  3.ถ่ายรูปสิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. นักออกแบบ (Hand Desing)

  คิดและออกแบบเครื่องประดับ ตามความต้องการของลูกค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท หรือตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานคลังสินค้า

  1.เตรียมใบขนย้ายขาเข้า และใบแจ้งสรุปการตรวจรับสินค้า ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
  2.รับสินค้า ขาเข้า จากฝ่า

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,000 บาท หรือตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Group Accounting Executive

  1. Consolidation of group accounting reports for quarterly and yearend audit including providing all

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30,000-50,000บาท หรือตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่บริหารการขาย (Account Executive - ODM)

  1. Communicate with customers efficiently
  2. Follow up and coordinate with different departments ef

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่บริหารการขาย(Account Sales Executive )

  I.Scope of work and authorities

  •Responsible for all sales activities, order processing, and expo

  อัตรา 2

  เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานธุรการ

  1.จัดทำรายงาน / จัดเก็บ เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของพนักงาน
  2.แจกจ่ายแบบประเมินให้กับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนักงานตรวจสอบภายใน

  • วางแผนงานตรวจสอบประจำปี ได้แก่ ประเมินความเสี่ยงและจัดอันดับความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ , วางแผนการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท หรือตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. วิศวกรโยธา

  1. ควบคุมงานซ่อมบำรุง ด้านวิศวกรโยธา ภายในบริษัท และบริษัทในเครือ
  2. ควบคุมดูแลงาน ซ่อมสร้าง ด้านวิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิ และประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Sales Support / Sales Co-ordinator

  1.ติดตามงาน / ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ที่เกี่ยวข้อง
  2.จัดทำ / จัดพิมพ์เอกสาร ต่างๆของฝ่ายการตลาดแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มอิเลคทรอนิกส์

  1.ดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์ กลุ่มอิเลคทรอนิกส์ เช่น ติดตามภาพลักษณ์ของสื่อๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร คว

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 -25,000 บาท หรือตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานออกแบบโดยใช้ โปรแกรม Jewel CAD / 3D /Rhino

  - สร้าง Cadfile 3 D ตามข้อมูลใน Job Card
  - สร้างพิมพ์ด้วยโปรแกรม (Jewel CAD / Rhino) Illustrator Ad

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พนักงานจัดซื้ออัญมณีในประเทศ

  1. จัดทำเอกสารจัดซื้อและติดตามการส่งมอบอัญมณีจากคู่ค้า เช่น การวางแผนการจัดซื้ออัญมณี จัดทำเอกสารจัด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. พนักงาน รับ - ต่อสายโทรศัพท์

  1.ต้อนรับและให้ข้อมูลผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท
  2.รับสาย - ต่อสายโทรศัพท์
  3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. Human Resources Department Manager

  Responsibilities:
  1. HRD (Human Resources Development)

  1.1 Development and Training : Apply the

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |