บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม ห้างสรรพสินค้า โรงงาน ฯลฯ ความมั่นคง ดำเนินการมากว่า 25 ปี


ที่อยู่ เลขที่ 102/109 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทร 02-9544090 | แฟกส์ 02-9544098
1. วิศวกร / เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (M&E)

ถอดแบบประมาณราคาและประมูลงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

อัตรา 4

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Secretary (For Executive)

  รับผิดชอบดูแลแผนการนัดหมาย การประสานงานติดต่องานประชุม การบันทึกรายงานการประชุม ร่างหนังสือตอบโต้ได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Draftman

  เคลีย์แบบก่อสร้าง

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. สมุห์บัญชี

  สามารถปิดงบการเงินได้ และดูแลระบบบัญชีทั้งหมด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  - ตรวจสอบระบบงานของหน่วยงานต่างๆ
  - สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา
  - ติดตามผลกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้จัดการโครงการงานระบบ (Project Manager M&E)

  ดูแลบริหารงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ให้เป็นไปตามแผนงาน ภายใต้งบป

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้จัดการแผนกบุคคลและอำนวยการ

  - ดูแลงานด้าน HRM และ HRD
  - ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ
  - วางแผนการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์
  - ดูแลงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ผู้จัดการตรวจสอบภายใน

  - จัดทำแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานหลักขององค์กร
  - กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขตและแนวทางการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้จัดการประมาณราคา

  -รับผิดชอบอำนวยการประมูลงาน วางแผนโครงการเพื่อการประมูล
  -กำหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลการประมูล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้จัดการแผนกอำนวยการ

  กำกับดูแลงานสำนักงานและติดตามประสานงานในการจัดหาครุภัณฑ์และสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้ช่วยสโตร์

  1.รับสินค้าเข้า
  2.เบิกจ่ายสินค้าออก
  3.บันทึกข้อมูลลงเครื่องคมอพิวเตอร์
  4.งานอื่นๆที่ได้รับม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Cost Engineer / QS

  รับผิดชอบตรวจสอบการคิดปริมาณงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด ตรวจสอบการ เบิก-จ่าย ผลงานของโครงการก่อสร้างอาคาร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. วิศวกรงานระบบ (เครื่องกล)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

  1.ตรวจเช็คและซ่อมแซมทรัพย์สินภายในหน่วยงานและทำสรุปรายงาน 2.ตรวจสอบและติดตามระบบบำรุงรักษาเครื่องมือ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-18,000
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่สโตร์

  - ควบคุม ดูแล งานของสโตร์ (วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินขององค์กร)
  - การรับของเข้า-จ่ายอก ของวัสดุทรัพย

  อัตรา 3

  เงินเดือน 12,000 - 15,000
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานขับรถประจำไซส์งาน

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 7,500-9,000
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ช่างสำรวจ

  ดูแลงานสำรวจหน้างาน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |