บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี โดยมีนโยบายการบริการและการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ด้วยระบบงานพิมพ์และเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมให้บริการและตอบสนองความต้องการงานพิมพ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ โบร์ชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว แคตตาล็อก และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ครบวงจรจนกระทั่งจบกระบวนการ


ที่อยู่ เลขที่ 9 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700


โทร 02-8817383-6 | แฟกส์ 02-4331858
1. เจ้าหน้าที่บัญชี

จัดทำเอกสารบัญชี, การเงิน, บันทึกข้อมูลบัญชีเบื้องต้น ทำรายละเอียดงบการเงิน ตรวจสอบรายละเอียดของใบกำ

อัตรา 2

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ช่างตัดกระดาษ

  สามารถตัดงานสิ่งพิมพ์ได้ทุกประเภท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่บัญชี

  ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ และ ภาษีสรรพากร และอื่นๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ช่างปั๊มไดคัท

  ปั๊มงานตามแบบ,สเปกงาน.เครื่องจีนแดง
  โยกเบรคมือ,ป้อนมือ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ช่างพิมพ์มือ 1 (เครื่องพิมพ์ตัด 3)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

  เด็กติดรถส่งของ และ ช่วยงานทั่วไปในฝ่ายผลิต หรือตามที่ได้รับมอบหมายในส่วนของกระบวนการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ช่างตัดกระดาษ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

  ติดรถส่งของ และ ช่วยงานทั่วไปในฝ่ายผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ผู้ช่วยช่างพิมพ์ เครื่องพิมพ์ตัด 3

  ผู้ช่วยช่างพิมพ์ในการผลิตงานที่มีคุณภา โดยใช้เครื่องพิมพ์ Komori ตัด 3

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานออกแบบ (Graphic Design)

  ออกแบบสิ่งพิมพ์ จัดทำอาร์ตเวิร์ค จัดรูปเล่มงานพิมพ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานขับรถส่งของ

  ขับรถยนต์ส่งของ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ช่างพับ เครื่องพับ MBO

  - พับงานพิมพ์ พับ 1 , พับ 2 , พับ 3 ได้
  - จัดเรียง จัดวางกระดาษ
  - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ช่างปั๊มไดคัท

  ปั๊มงานตามแบบ,สเปกงาน.เครื่องจีนแดง โยกเบรคมือ,ป้อนมือ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Administration Supervisor

  ดูแล, วางแผน และ บริหารจัดการ งานภายในบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานขับรถส่งของ

  - ขับรถยนต์ส่งของตามสถานที่นัดส่งของที่ลูกค้ากำหนด
  - ส่งของตามเส้นทางทั้งใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
  -

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Sales Representative

  รับผิดชอบการวางแผนการขายสินค้า การบริหารทีมงานขาย การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างรายได้และข

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. ธุรการฝ่ายขาย

  ดูแลงานธุรการฝ่ายขาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่บุคคล

  1.ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
  2.ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท
  3.ดูแลหลักสูตรการฝ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |