บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

บริษัท จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศและธุรกิจ Recruitment & Payroll


ที่อยู่ เลขที่ 56 อาคารญาดา ชั้น9 ห้อง901 ติดกับ BTS ศาลาแดง ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


โทร 02-632-8585 | แฟกส์ 02-632-8944
1. พนักงาน Coordinate

1. ทำงานหน้า Counter รับเช็ค ตรวจสอบเช็ค
2. คีย์ข้อมูลลูกค้าเข้าระบบโปรแกรมสำเร็จรูปใช้งานด้านเครื่

อัตรา 3

เงินเดือน 10,000 บาท+สวัสดิการอื่นๆ
บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  แนะนำและให้บริการด้านบัตรเครดิตธาคาร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน เฉลี่ย 10,000-30,000 บาทต่อเดือน
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Sale Internet

  ขายบัตรเครดิต
  ขายสินเชื่อ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงาน Phone Verification. (Partime)

  1.ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์
  2.บันทึกข้อมูล Update ของลูกค้า
  3.ตรวจสอบความผิดพลาดของพนักงาน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Marketing internet ด่วนมาก!

  แจ้งข้อมูลด้านต่างๆเกี่ยวกับบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้า ผ่านระบบ Internet และรับแจ้งข้อมูลพร้อมทั้งด้านเอ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า

  1.ควบคุมของพรีเมี่ยมและสต๊อก เข้า/ออก ตามรายละเอียดของแต่ละโปรโมชั่น
  2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โปรโมชั่น

  อัตรา 4

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงาน Event. (Part Time)

  1. รับผิดชอบหน้าที่ประจำบูธแลกรับของกำนัล
  2.ดูแล Control ยอด Voucher+Premium . ในการเบิก-จ่าย ให้ลู

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน วันละ 500 บาทขึ้นไป
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน Collector (ด่วนมาก)

  ติดตามทวงถาม เร่งรัดหนี้สิน ทางโทรศัพท์
  ประจำในออฟฟิศ อาคารไทยสมุทร

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Counter Cheque ด้านการจ่ายเช็ค

  เป็นงานด้านการบริการลูกค้าหน้า Counter เกี่ยวกับงานด้านการรับวางบิล /จ่ายเช็คให้ลูกค้าธนาคาร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานธุรการ

  เป็นงานลักษณะคีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน
  จัดเก็บเอกสาร

  อัตรา 5

  เงินเดือน 8,000
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Sales Area Manager

  1.ติอต่อเจ้าของกิจการและร้านค้า
  2.ติดต่อทำโปรโมชั่นกับเจ้าของกิจการและ้ร้านค้า
  3.ดูแลการดำเนินการแ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด ขอนแก่น

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Programmer /IT

  1.ด้านการเขียนโปรแกรม ตามโปรเจ็คงาน
  2.ด้านการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ Net Work

  อัตรา 2

  เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ด่วนมาก!!

  1.Training
  2.สัมภาษณ์พนักงาน
  3.ทำงานด้านเอกสารต่างๆ
  4.จัดอบรม, สัมมานา
  5.คัดเลือกและสรรหาพนักงา

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงานเก็บเงิน ทวงถาม เจรจาประนอมหนี้/ FCR

  ขับรถมอเตอร์ไซต์เก็บเงินและ ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
  ซึ่งต้องมีความเข้าใจและรู้เรื่องกฏหมาย และเจรจาติด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานบัญชี

  ทำงานทางบัญชี จัดทำรายรับ - รายจ่าย เงินสดและเช็ค ภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางบริษัทฯ ทำบัญชีกระทบยอด

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000+สวัสดิการอื่นๆ
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Sales Area Manager

  1.ติอต่อเจ้าของกิจการและร้านค้า
  2.ติดต่อทำโปรโมชั่นกับเจ้าของกิจการและ้ร้านค้า
  3.ดูแลการดำเนินการแ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด พิษณุโลก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงาน Collector Part Time

  หน้าที่การปฏิบัติงาน
  1.ติดตามทวงถามลูกค้าที่ต้องชำระยอดบัตรเครดิต
  2.เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้น
  ประจำ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนักงานเก็บเงิน ทวงถาม เจรจาประนอมหนี้/ IMC

  ขับรถมอเตอร์ไซต์เก็บเงิน ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ไปพบลูกค้า รู้เรื่องกฏหมาย และเจรจาติดตามทวงหนี้ลูกค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 20,000+สวัสดิการอื่นๆ
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Admin ด่วนมาก

  ด้านธุรการทั่วไป ประสานงานภายในหน่วยงานดูแลเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องและรับส่ง E-mail

  อัตรา 3

  เงินเดือน 8,000 ขึ้นไป
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงาน Part Time

  จัดเก็บเอกสาร, แพ็กเอกสารลงกล่อง
  จัดเก็บเอกสารเข้าในสถานทีที่กำหนดไว้

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |