บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

เป็นบริษัทเกี่ยวกับการจำหน่ายรถจักรยานยนต์


ที่อยู่ เลขที่ 101/111 ม.6 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ปทุมธานี 12000


โทร 086-3248219 , 038-286255
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จัดหาพนักงานให้กับบริษัท และงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรา 2

เงินเดือน 12,000
บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ช่างซ่อมรถไฟฟ้า

  ซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานการตลาด

  จัดการโฆษณาสินค้าแนะนำสินค้าให้รู้จักในตลาด และ ขายรถจักรยานยนต์

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 9,000-12,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

  จัดทำเงินเดือน จัดหาพนักงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน 8,000-10,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานขาย

  ขายรถจักรยานยนต์

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 9,000-15,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ทำการก่อสร้างงานก่อสร้างที่ทางบริษัท จัดหาแบบให้

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

  พนักงานวิจัยและพัฒนาด้านการตลาด

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เลขาภาษาจีน

  ติดต่อประสานงานกับจีน จัดทำเอกสารให้ผู้บริหาร แปลภาษา ล่าม

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  วงแผนทางการตลาด ออกสำรวจตลาด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 25,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

  ดูแลเรื่องงานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปของบริษัท

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. PR , ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวสินค้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน 12,000-15,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. โฟร์แมน

  ตรวจการก่อสร้างงาน ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการเงิน

  อัตรา 3

  เงินเดือน 20,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. คนสวน

  ดูแลสวนภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

  อัตรา 4

  เงินเดือน 6,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานบัญชีประจำจังหวัดชลบุรี

  จัดทำบัญชีเบื้องต้น ยื่นภาษีซื้อ-ขาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 7,500-8,500
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. หัวหน้าสถาปนิก (ประจำชลบุรีและกรุงเทพฯ)

  ออกแบบบ้าน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานธุรการ

  จัดทำเอกสาร จัดซื้อ จัดหา ประสานงาน

  อัตรา 9

  เงินเดือน 9,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. สถาปนิก

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. กรรมการบริหาร

  บริหารงานของบริษัท

  อัตรา 3

  เงินเดือน 15,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงานธุรการประจำจังหวัดชลบุรี

  เกี่ยวกับจัดเตรียมเอกสารเพื่อติดต่องาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 5,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ผู้จัดการสาขา ประจำชลบุรี

  ดูแลร้าน/สาขาที่จำหน่ายรถจักรยานยนต์

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 10,000 - 15,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ผู้จัดการฝ่ายขาย

  วางแผนงานขาย ออกตลาด จัดทีมขาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 25,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. ผู้จัดการโรงงาน

  ควบคุมการผลิตสินค้า ดูแลงานในส่วนของโรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ผู้จัดการฝ่ายขาย

  ดูแลงานขายออกตลาด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 10,000-15,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. ผู้จัดการทั่วไป

  ดูแลงานบริหารทั่วไป

  อัตรา 2

  เงินเดือน 25,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เลขานุการผู้บริหาร

  ประสานงานหน่วยงานต่างๆให้กับผู้บริหาร เตรียมเอกสาร

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-15,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์

  มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไซด์และความรู้ด้านซ่อมรถไฟฟ้าจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 7,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. ผู้จัดการบัญชี

  วางระบบบัญชี ปิดงบการเงิน

  อัตรา 3

  เงินเดือน 25,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. พนักงานบัญชี

  ช่วยในการจัดทำบัญชีเบื้องต้น

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 8,000-15,000
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

  วิจัยและพัฒนาตลาด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. พนักงานขาย

  ออกขายรถจักรายานยนต์ ทำตลาด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,500
  บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |