Aquatic BioLabs Co.,ltd.

ให้บริการงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ และจำหน่ายชุดตรวจต่างๆ ด้าน microbiology, virology สำหรับห้องฏิบัตและภาคสนาม


ที่อยู่ 122 ซอย พัฒนาการ 29 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


โทร 02-3188048
1. Executive Administrator

ดูแลรับผิดชอบงานธุรการต่างๆ
ติดต่อประสานงาน เตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานขาย
พัฒนาและสร้างควา

อัตรา 1

เงินเดือน ตามความสามารถ
Aquatic BioLabs Co.,ltd.

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานทั่วไป/คนงาน

  ทำงานในบ่อกุ้ง ปลา
  งานซ่อมบำรุง
  งานรักษาความปลอดภัย
  อื่น ๆ ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามความสามารถ
  Aquatic BioLabs Co.,ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Sale Representative/Technical Sale

  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน
  นำเสนอและขายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
  ติดตามการขายตลอดจนให้บริก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามความสามารถ
  Aquatic BioLabs Co.,ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. นักวิชาการ/ผ้จัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

  งานทั่วๆไป และงานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลสัตว์น้ำ บ่อเลี้ยง

  อัตรา 2

  เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
  Aquatic BioLabs Co.,ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |