บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)

Double A กระดาษจากไม้ปลูกของเกษตรกรไทย สำหรับผู้ใช้ทั่วโลก


ที่อยู่ 187/3 หมู่ 1 ถ. บางนา-ตราด กม.42 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180


โทร 038-538968 #2747 | แฟกส์ 02-6591374
1. Accounting Manager

- ติดตามการเคลียร์หน้างบการเงินประจำเดือน
- วิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นบัญชีที่เกี่ยวข้อง สรุปแนวท

อัตรา 4

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)

จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. บัญชี/การเงิน

  - วิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน
  - จัดทำรายงานทางภาษี
  - ติดตามการเคลียร์หน้างบการเงินประจำเดือน ฯลฯ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมปลูกต้นกระดาษ

  - ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกระดาษ
  - ดำเนินการเช่าพื้นที่ปลูกต้นกระดาษในพื้นที่เป้าหมาย

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน รายได้รวมประมาณ 15,000-30,000
  บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชัยภูมิ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Sale Executive(บ้านจัดสรร)

  1.ดำเนินการขายสินค้าของบริษัท ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ
  2.นำกิจกรรมทางการตลาดและเครื่องมือทางการ

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน รายได้รวมประมาณ 20,000-27,000
  บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Sale Executive(ผลิตภัณฑ์กระดาษ)

  1.ดำเนินการขายสินค้าของบริษัท ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ
  2.นำกิจกรรมทางการตลาดและเครื่องมือทางการ

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน รายได้รวมประมาณ 20,000-27,000
  บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. HR Manager(Honeymoon Private Island (Phuket)

  ดูแลงานด้านบุคคล/สวัสดิการพนักงาน/การปรับผลตอบแทน/การสรรหาพนักงาน/การจัดฝึกอบรม ฯลฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |