บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดำเนินธุรกิจทางด้านจัดหางานภายในประเทศ


ที่อยู่ เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


โทร 0-2231-3940 | แฟกส์ 0-2231-3662
1. หัวหน้าแผนกผลิต(โรงงงานน้ำตาลสุโขทัย)

ควบคุมดูการแผนกผลิต

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จังหวัด สุโขทัย

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Group Accounting Mgr. (Location: Srinakharin Rd.)

  -Review and supervise the timely and accurate monthly account closing and the financial statement co

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Deputy Managing Director

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Asst. Accounting Mgr. (Location: Samutprakarn)

  -ดูแลบัญชี A/R, A/P, G/L
  -Tax, VAT
  -ปิดงบ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 30,000 - 45,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Executive Secretary / Location: Ploenchit , BKK

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 -30,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Marketing / Location: Bangplee, Samutprakarn

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000-35,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Sales Engineer (Japanese) / Location: Bangplee, Samutprakarn

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 35,000-50,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Accounting Mgr. (Location: Pathumthanee)

  -general Account (G/L, A/R, A/P, VAT,TAX)
  -close account and financial statement
  -month-end and ye

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 35,000-50,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Assistant Manager – Personnel (Rayong)

  - Formulate, implement and develop HR systems and processes.
  - Lead, Develop and manage for HR ope

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 40,000 - 50,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. หัวหน้าแผนกลูกหีบ (โรงงานน้ำตาลสุโขทัย)

  ควบคุมดูแลแผนกลูกหีบ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด สุโขทัย

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานขาย (สปา) / Location Rama 9, Bangkok

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000-40,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. QA Supervisor / Location: Rangsit, Patumthani

  ไม่ระบุ

  อัตรา 20

  เงินเดือน 12,000-20,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล - ปฏิบัติงานที่ ถ.พระราม 2

  รับผิดชอบงานด้านงานปฏิบัติการ/บุคคล: งานบุคคลทุกฟังท์ชั่น

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 20,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Sr.Credit&Marketing/ Officer

  -Identify new markets and business opportunities in different industrial estates or major corporate

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 15,000-29,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. หัวหน้าแผนกหม้อน้ำ(Boiler)(โรงงานน้ำตาล) สุโขทัย

  ควบคุมดูแลแผนกหม้อน้ำ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด สุโขทัย

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Engineer / Location: Prachinburi

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3-5

  เงินเดือน 15,000-25,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Production Manager / Location Rayong

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 50,000 - 65,000 บาท
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Logistics Asst. Manager /Location Pracha-u-thid, Tung Kru

  1) วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านโลจิสติกส์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2) ศึกษา วางแผนการนำระบบโลจิสติก

  อัตรา 1

  เงินเดือน 35,000 - 40,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Middle- Senior Engineer / Location: Laos and Cambodia

  - ควบคุม-ดูแลการติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงาน
  (แยกตามประสบการณ์ และลักษณะงานของผู้สมัคร)

  อัตรา 100

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Executive Secretary / Location: Samsennai, Bangkok

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 - 25,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. หัวหน้าแผนกเทอร์ไบ (โรงงานน้ำตาลสุโขทัย)

  ควบคุมดูแลแผนก Turbine

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด สุโขทัย

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ผู้จัดการฝ่ายผลิต(โรงงานน้ำตาลสุโขทัย)

  - วางแผนควบคุมดูแลโรงงานน้ำตาล
  - ควบคุมการผลิตในมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด สุโขทัย

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. Production Manager

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 50,000 - 65,000 บาท
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. General Manager( Animal Health Company)

  - Oversees all aspects of operations within Animal Health Company in Thailand organization
  - Inter

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 120,000-200,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. Accountant (Location: Samutprakarn)

  -ดูแลบัญชีขายลูกหนี้ต่างประเทศ
  -งานจัดซื้อ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 18,000-23,000
  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |