บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด



บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประเภทคันเบ็ดตกปลาและตัวรอกตกปลา ภายใต้ชื่อ DAIWA และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI


ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตประกอบการเสรี ลาดกระบัง 217-218 ซอยฉลองกรุง 31 ถ. ฉลองกรุง Khwaeng Lamplathio Lat Krabang กรุงเทพมหานคร 10520


โทร 02-739-4219 ,02-739-4203,02-739-4200-1 ต่อ 400 | แฟกส์ 02-739-4199
1. เจ้าหน้าที่ Production Control

ควบคุม วางแผนและติดตามงานในสายการผลิตและประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงงาน

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Sales Staff

  - Contact Foreign Customers
  - Coordinales with shippmp/forworer
  - Sales Report&document

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. จัดซื้อ

  ออก P/O สั่งซื้อ ติดตามสินค้าให้เข้ามาตาม DELIVERY ที่กำหนดประสานงานกับฝ่ายผลิตและ SUPPLIER ตอบโต้ E

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ช่างเทคนิค

  1.SET UP MACHINE CNC
  2.OPERATOR
  3.Q.C TN
  4.PRODUCTION PLAN

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Assembly

  1.ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
  2.ออกแผนการผลิตและวิเคราะห์หาสาเหตุของการผลิตที่พบปัญหา
  3.จัดสรรก

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000-30,000
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ล่ามภาษาญี่ปุ่น

  - แปลเอกสารการประชุม
  - เป็นสื่อกลางระหว่างนายญี่ปุ่นกับพนักงานใน LINE การผลิต
  - แปลงานใน LINE การผ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000-30,000
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้างาน

  1.Process Control
  2.Man Control
  3.Quality Control
  4.Shipping Control
  5.Efficiancy Control

  อัตรา 4

  เงินเดือน 15,000-20,000
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก เทคนิค

  1.ควบคุมติดตามความคืบหน้าการผลิต NEW MODEL
  2.ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000-35,000
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก QA

  1.ควบคุมแผนงานด้วยคุณภาพ
  2.แก้ไขปัญหาด้านการผลิต ร่วมกับแผนกเทคนิคและการผลิต
  3.รายงานปัญหาและแก้ไข

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000-30,000
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง)

  1.บำรุงรักษาเครื่องจักร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-15,000
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ช่างเทคนิคออกแบบ

  1.ควบคุมเอกสารในแผนกเทคนิค
  2.ออกแบบสินค้าโดยใช้โปรมแกรมกราฟฟิก

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-15,000
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  1. ดูแลตัวเลขของต้นทุนการผลิตทั้งระบบ เพื่อดูจุดคุ้มทุน
  2. ปรับปรุงราคาวัตถุดิบและเปรียบเทียบ Cost.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ประจำแผนก QA, QC)

  ควบคุมเอกสาร การตรวจสอบ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. หัวหน้ากะ / ผู้ช่วยหัวหน้ากะ แผนก Injection

  ควบคุมงานฉีดพลาสติก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)

  Check Parts

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  ดูแลงานจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก

  เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายส่งออก โต้ตอบ E-mail ภาษาอังกฤษ
  จัดทำเอกสารส่งออก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ช่างเทคนิค

  ปฏิบัติงานประจำเครื่องเจียร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. หัวหน้า QA, QC

  ควบคุมคุณภาพ QC,QA,CMM หรือทำงานเกี่ยวกับ
  ระบบควบคุมคุณภาพ ควบคุมเอกสารการตรวจสอบ ติดตามแก้ไขปัญหาใ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |