BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท วันอัพ จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 บริษัทฯมีความโดดเด่นเฉพาะตัวเนื่องจากความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เช่น การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว เชี่ยวชาญในรูปแบบของงาน รับเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่มาใช้และมีความมั่นคงสูง โครงการที่ผ่านมา ได้แก่ เอ สเปซ คอนโดมิเนียม เดอะคัลเลอร์ และโมวา เป็นต้น


ที่อยู่ เลขที่ 184 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 37 ห้องเลขที่ 184/236 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร 0-26453535 ต่อ 604 | แฟกส์ 0-26453538-9

1. Site Engineer ( วิศวกรสนาม )

- วางแผนการทำงานของโครงการ
- จัดการเรื่องเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขออนุมัติ
- ก

อัตรา 10

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  2. วิศวกรประมาณราคา - Cost Engineer

  -วัดปริมาณและจัดทำ BOQ สหรับการยื่นประมูลการก่อสร้าง
  - ถอดปริมาณงาน การก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ
  -

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  3. ฟร์แมน- งานโครงสร้าง ด่วนมาก

  - ควบคุมดูแลหัวหน้าคนงานและคนงานให้ติดตั้ง, ก่อสร้างงานระบบตรงกับแบบ, ได้คุณภาพ
  - ตรวจสอบ รับของ แล

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  4. Executive Secretary

  - Responsibility for serve Executive Director
  - Control, manage, develop and recheck administration

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  5. นักศึกษาฝึกงาน แผนกบุคค, จัดซื้อ, บัญชี,และ IT

  จัดทำเอกสาร คีย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำในแผนกบัญชีและการเงิน

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  6. โฟร์แมน-งานระบบ(ไฟฟ้า,ประปา,สาธารณูปโภค)

  - ควบคุมดูแลหัวหน้าคนงานและคนงานในการติดต้ง ก่อสร้างงานระบบตรงกับแบบ
  - ตรวจสอบ รับของ และรับรองวัสด

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  7. IT Manager

  การวางแผนและบริหารการทำงานของฝ่าย IT เพื่อให้ช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯ ในแผนกต่าง ๆ และโครงการต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  8. After Sales Service ( งานก่อสร้างคอนโดฯ ) ด่วน

  -ประสานงานรับข้อมูลการแจ้งซ่อมหรือแก้ไขงานจากนิติบุคคลและลูกค้า
  -ดูแลและตรวจสอบรายการแก้ไขงาน,
  -ส

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  9. Senior Site Engineer M&E (วิศวกรไฟฟ้าและงานระบบ)

  - วางแผนงานติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพ
  - ตรวจสอบการติดตั้งตามกระบวนการ
  - ตรวจสอบ รับของ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  10. ผู้ช่วยงานสโตร์ ( งานก่อสร้างอาคารสูง ) ด่วนมาก

  - ช่วยประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
  - ช่วยดูแลการจัดเก็บสต๊อกสินค้า
  - ช่วยประสานงานกันหน่

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  11. HR Officer ( Payroll ) ด่วน

  - ดูแลงานด้าน Payroll
  - งานด้านสวัสดิการ, ประกันสังคม, ประกันสุขภาพพนักงาน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  -

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  12. พนักงานขับรถกระบะ ( ไซด์งานก่อสร้าง )

  ขับรถส่งของ ภายใน-ภายนอก ไซด์งานก่อสร้าง
  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  13. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ-งานโครงสร้างสถาปัตย์ ( ด่วนมาก )

  เขียนแบบงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ( คอนโด / บ้านจัดสรร )

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  14. หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย ( งานก่อสร้าง ) ด่วน

  - ความคุม, ดูแล ระบบ รปภ. ไซด์งานก่อสร้าง
  - ควบคุมและตรวจสอบ รายงานของ เข้า-ออก รวมถึง รถ เข้า-ออก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  15. โฟร์แมน-งานสถาปัตย์ ด่วนมาก

  - ควบคุมดูแลหัวหน้าคนงานและคนงานให้ติดตั้ง, ก่อสร้างงานระบบตรงกับแบบ, ได้คุณภาพ
  - ตรวจสอบ รับของ แล

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  16. HR Officer ( Recruitment )

  -รับผิดชอบงานด้านการสรรหาพนักงาน
  -การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  -การเก็บรวบรวมและบันทึกสถิติต่าง ๆ เกี่ยว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  17. Project Manager

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  18. Project Engineer

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  19. Office Engineer ( วิศวกรประจำสำนักงาน )

  - จัดเตรียมแผนงาน แบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ
  - จัดทำ Payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  20. พนักงานธุรการสนาม ( ไซด์งานก่อสร้าง )

  -รับข้อมูลจากลูกค้าเพื่อส่งต่อให้กับโครงการดำเนิการแก้ไขหรือปรับปรุง
  -ประสานงานร่วมกับนิติบุคคลอาคา

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  21. Project Director

  1.Overall project planning in accordance to clients’ requirement and meet the required standards
  2.

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  22. Accounting Officer - ไซด์งานก่อสร้าง

  จัดทำ Petty cash, รับ ส/ค ตั้งหนี้,คำนวณค่าแรงรายวัน, ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง, Stock card, รวบรวม,

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  23. Store keeper ( ไซด์งานก่อนสร้าง )

  - จัดทำรายการเบิก-จ่ายของใน store
  - การขออนุมัติ การขอซื้อวัสดุ เครื่องมือในการก่อสร้าง
  - ดูแลจัดก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  24. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ไซด์งานก่อนสร้าง)

  - ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานของ Site งานก่อสร้าง-- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
  - ดูแล cam

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  25. Finance & Account Manager

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 50,000 - 80,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  26. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  - ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง
  และสำนักงาน
  - ประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับกา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  27. Senior Programmer

  - จัดทำ Data Flow Diagram, ER Diagram
  - จัดทำ Data Dictionary
  - เขียนภาษา PHP, Javascript, ASP.Ne

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  28. Accounting Officer ด่วนมาก

  รับวางบิลตรวจสอบและทำเอกสารตั้งหนี้ และเอกสารจ่ายเงิน suppliers รายละเอียดบัญชีเจ้าหน้าที่งานอื่น ๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  29. ผู้จัดการฝ่ายสัญญา (Cost & Contract Manager)

  -รับผิดชอบวางแผน ควบคุมงาน -รับผิดชอบด้านงบประมาณงาน-ตรวจสอบ และอนุมัติการเบิกจ่ายแก่ผู้รับเหมาย่อย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  30. พนักงานดูแลเครื่องจักร ( งานก่อสร้างอาคารสูง )

  - ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักร เครื่องใช้ เครื่องมือ
  - ดำเนินการซ่อมแซม ประสานงานส่งซ่อม พร้อมทั้งตรวจส

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  31. Assistant Accounting Manager

  -ดูแลควบคุมระบบบัญชี
  -สอบทานรายการกระทบยอดตัวเลขทางบัญชี และรายละเอียดแต่ละบัญชี ตัวอย่างเช่น การกร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  32. Senior Finance Officer

  -รับผิดชอบด้านการเงิน และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายและรับเงินทั้งหมด
  -ตรวจสอบหลักฐานประกอบใบสำคัญ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  33. Quality Control ( QC )

  -ตรวจสอบคุณภาพงานห้ได้ตามมาตรฐานตามข้อกำหนด
  -จัดทำ work progress QC Report ของแต่ละงานที่ตรวจสอบและ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  34. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  -ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร
  -ตอนเช้าไปรับที่บ้าน ถนนเพชรบุรี ตอนเช้าไปถึงประมาณ 8.00 น.
  -ตอนกลางวันไปต

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  35. R&D Manager (Research & Develpment Manager)

  บริหารงานด้านการพัฒนาและศึกษางานด้านการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง บ้านและอาคารสูง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  36. R&D Executive

  งานทางด้านศึกษาและพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการก่อสร้าง บ้านหรืออาคารสูง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  37. พนักงานธุรการ ( ประจำสำนักงาน )

  - งานด้านเอกสาร
  - การประสานงานภายในและภายนอก
  - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553


  38. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ( งานก่อสร้าง )

  - วางแผนการทำงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานในฝ่ายจัดซื้อ
  - บริหารทีมงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามนโยบายของบร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 พ.ค. 2553

  หางานกฏหมาย   หางานเทเลเซลล์   หางานพิดโลก   หางานกรุงไทยแอกซ่า   หางานเลขา   หางานขับรถผู้บริหาร   หางานแถวบางแค   หางาน event manager   หางาน กาญจนบุรี   หางาน โคราช   หางานแถวปิ่นเกล้า   หางานขอนแก่น   หางานร้านเบเกอรี่   หางานจังหวัดขอนแก่น   หางานแอร์เชียงใหม่   หางานช่างภาพ   หางานนิคมบางปู   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , ข่าวเศรษฐกิจ , ผู้หญิง , job , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap