บริษัท วันอัพ จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 บริษัทฯมีความโดดเด่นเฉพาะตัวเนื่องจากความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เช่น การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว เชี่ยวชาญในรูปแบบของงาน รับเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่มาใช้และมีความมั่นคงสูง โครงการที่ผ่านมา ได้แก่ เอ สเปซ คอนโดมิเนียม เดอะคัลเลอร์ และโมวา เป็นต้น


ที่อยู่ เลขที่ 184 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 37 ห้องเลขที่ 184/236 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร 0-26453535 ต่อ 604 | แฟกส์ 0-26453538-9
1. ฟร์แมน- งานโครงสร้าง ด่วนมาก

- ควบคุมดูแลหัวหน้าคนงานและคนงานให้ติดตั้ง, ก่อสร้างงานระบบตรงกับแบบ, ได้คุณภาพ
- ตรวจสอบ รับของ แล

อัตรา 3

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Project Manager

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. นักศึกษาฝึกงาน แผนกบุคค, จัดซื้อ, บัญชี,และ IT

  จัดทำเอกสาร คีย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำในแผนกบัญชีและการเงิน

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ-งานโครงสร้างสถาปัตย์ ( ด่วนมาก )

  เขียนแบบงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ( คอนโด / บ้านจัดสรร )

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Assistant Accounting Manager

  -ดูแลควบคุมระบบบัญชี
  -สอบทานรายการกระทบยอดตัวเลขทางบัญชี และรายละเอียดแต่ละบัญชี ตัวอย่างเช่น การกร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Store keeper ( ไซด์งานก่อนสร้าง )

  - จัดทำรายการเบิก-จ่ายของใน store
  - การขออนุมัติ การขอซื้อวัสดุ เครื่องมือในการก่อสร้าง
  - ดูแลจัดก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. โฟร์แมน-งานระบบ(ไฟฟ้า,ประปา,สาธารณูปโภค)

  - ควบคุมดูแลหัวหน้าคนงานและคนงานในการติดต้ง ก่อสร้างงานระบบตรงกับแบบ
  - ตรวจสอบ รับของ และรับรองวัสด

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. HR Officer ( Recruitment )

  -รับผิดชอบงานด้านการสรรหาพนักงาน
  -การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  -การเก็บรวบรวมและบันทึกสถิติต่าง ๆ เกี่ยว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Finance & Account Manager

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 50,000 - 80,000 บาท
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานธุรการสนาม ( ไซด์งานก่อสร้าง )

  -รับข้อมูลจากลูกค้าเพื่อส่งต่อให้กับโครงการดำเนิการแก้ไขหรือปรับปรุง
  -ประสานงานร่วมกับนิติบุคคลอาคา

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานธุรการ ( ประจำสำนักงาน )

  - งานด้านเอกสาร
  - การประสานงานภายในและภายนอก
  - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Senior Programmer

  - จัดทำ Data Flow Diagram, ER Diagram
  - จัดทำ Data Dictionary
  - เขียนภาษา PHP, Javascript, ASP.Ne

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ( งานก่อสร้าง )

  - วางแผนการทำงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานในฝ่ายจัดซื้อ
  - บริหารทีมงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามนโยบายของบร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. IT Manager

  การวางแผนและบริหารการทำงานของฝ่าย IT เพื่อให้ช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯ ในแผนกต่าง ๆ และโครงการต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. Office Engineer ( วิศวกรประจำสำนักงาน )

  - จัดเตรียมแผนงาน แบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ
  - จัดทำ Payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้ช่วยงานสโตร์ ( งานก่อสร้างอาคารสูง ) ด่วนมาก

  - ช่วยประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
  - ช่วยดูแลการจัดเก็บสต๊อกสินค้า
  - ช่วยประสานงานกันหน่

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Site Engineer ( วิศวกรสนาม )

  - วางแผนการทำงานของโครงการ
  - จัดการเรื่องเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขออนุมัติ
  - ก

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Quality Control ( QC )

  -ตรวจสอบคุณภาพงานห้ได้ตามมาตรฐานตามข้อกำหนด
  -จัดทำ work progress QC Report ของแต่ละงานที่ตรวจสอบและ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Project Director

  1.Overall project planning in accordance to clients’ requirement and meet the required standards
  2.

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. After Sales Service ( งานก่อสร้างคอนโดฯ ) ด่วน

  -ประสานงานรับข้อมูลการแจ้งซ่อมหรือแก้ไขงานจากนิติบุคคลและลูกค้า
  -ดูแลและตรวจสอบรายการแก้ไขงาน,
  -ส

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  - ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง
  และสำนักงาน
  - ประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับกา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ไซด์งานก่อนสร้าง)

  - ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานของ Site งานก่อสร้าง-- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
  - ดูแล cam

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. Project Engineer

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. พนักงานขับรถกระบะ ( ไซด์งานก่อสร้าง )

  ขับรถส่งของ ภายใน-ภายนอก ไซด์งานก่อสร้าง
  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. พนักงานดูแลเครื่องจักร ( งานก่อสร้างอาคารสูง )

  - ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักร เครื่องใช้ เครื่องมือ
  - ดำเนินการซ่อมแซม ประสานงานส่งซ่อม พร้อมทั้งตรวจส

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  -ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร
  -ตอนเช้าไปรับที่บ้าน ถนนเพชรบุรี ตอนเช้าไปถึงประมาณ 8.00 น.
  -ตอนกลางวันไปต

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. โฟร์แมน-งานสถาปัตย์ ด่วนมาก

  - ควบคุมดูแลหัวหน้าคนงานและคนงานให้ติดตั้ง, ก่อสร้างงานระบบตรงกับแบบ, ได้คุณภาพ
  - ตรวจสอบ รับของ แล

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. Accounting Officer - ไซด์งานก่อสร้าง

  จัดทำ Petty cash, รับ ส/ค ตั้งหนี้,คำนวณค่าแรงรายวัน, ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง, Stock card, รวบรวม,

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. Senior Site Engineer M&E (วิศวกรไฟฟ้าและงานระบบ)

  - วางแผนงานติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพ
  - ตรวจสอบการติดตั้งตามกระบวนการ
  - ตรวจสอบ รับของ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย ( งานก่อสร้าง ) ด่วน

  - ความคุม, ดูแล ระบบ รปภ. ไซด์งานก่อสร้าง
  - ควบคุมและตรวจสอบ รายงานของ เข้า-ออก รวมถึง รถ เข้า-ออก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. Senior Finance Officer

  -รับผิดชอบด้านการเงิน และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายและรับเงินทั้งหมด
  -ตรวจสอบหลักฐานประกอบใบสำคัญ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. Accounting Officer ด่วนมาก

  รับวางบิลตรวจสอบและทำเอกสารตั้งหนี้ และเอกสารจ่ายเงิน suppliers รายละเอียดบัญชีเจ้าหน้าที่งานอื่น ๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. HR Officer ( Payroll ) ด่วน

  - ดูแลงานด้าน Payroll
  - งานด้านสวัสดิการ, ประกันสังคม, ประกันสุขภาพพนักงาน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  -

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. R&D Executive

  งานทางด้านศึกษาและพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการก่อสร้าง บ้านหรืออาคารสูง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. วิศวกรประมาณราคา - Cost Engineer

  -วัดปริมาณและจัดทำ BOQ สหรับการยื่นประมูลการก่อสร้าง
  - ถอดปริมาณงาน การก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ
  -

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. R&D Manager (Research & Develpment Manager)

  บริหารงานด้านการพัฒนาและศึกษางานด้านการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง บ้านและอาคารสูง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. Executive Secretary

  - Responsibility for serve Executive Director
  - Control, manage, develop and recheck administration

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. ผู้จัดการฝ่ายสัญญา (Cost & Contract Manager)

  -รับผิดชอบวางแผน ควบคุมงาน -รับผิดชอบด้านงบประมาณงาน-ตรวจสอบ และอนุมัติการเบิกจ่ายแก่ผู้รับเหมาย่อย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วันอัพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |