บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้โครงการบ้านกฤษณาพระราม 5, บ้านณุศาศิริ สาทรวงแหวน , บ้านณุศาศิริ สาทรปิ่นเกล้า , บ้านณุศาศิริ พระราม 2 และอีกหลายโครงการ


ที่อยู่ เลขที่ 29 ชั้น 29 อ.บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


โทร 0-2714-4555 ต่อ 501 | แฟกส์ 0-27143545-6
1. พนักงานบัญชี

ดูแลงานด้านบัญชีรับ - จ่าย ภาษีซื้อ - ขาย
ดูแลงานภาษีเพื่อนำส่งสรรพากร
ดูแลงานด้านบันทึกบัญชี

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานเลขานุการ

  ติดตามงานของผู้บริหาร
  ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
  จัดเตรียมการประชุม
  ฯลฯ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. กราฟฟิก ดีไซน์

  ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบ้าน คอนโด
  ออกบู๊ทแสดงสินค้า
  สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานขายบ้าน

  เปิดและปิดงานขายได้
  ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า รวมถึงการติดต่อธนาคาร และสัญญาซื้อขาย การโอน การติดต่อหน่วย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานประมาณราคา

  ดูแลงานถอดแบบประมาณราคา งานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ทนายความ ( ด่วน )

  - ปรึกษาปัญหาข้อกฏหมาย ว่าความ
  - มีความชำนาญด้านกฏหมายจัดสรร , อาคารชุด , และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. วิศวกรงานระบบ

  ดูแลติดตั้งงานระบบในโครงการก่อสร้าง ( ไฟฟ้า , สุขาภิบาล , ปรับอากาศ )

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. วิศวกรโยธา

  ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. สถาปนิก

  ดูแลงานควบคุมงานโครงการก่อสร้างด้านงานสถาปัตยกรรม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้จัดการโครงการ ( Project Manager )

  - ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เสร็จตามเป้าหมาย
  - แก้ไขปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้
  - รายงานข้อมูล

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานการเงิน

  ออกใบแจ้งหนี้ วางบิล รับวางบิล จ่ายเช็ค รับเช็ค ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานบริการหลังการขาย

  - รับปัญหาข้อร้องเรียนลูกค้า
  - ให้คำปรึกษาลูกค้า
  - วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้
  - ติดตามแก้ไขปัญหาลูก

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ผู้จัดการโครงการ ( ด้านการบริหารงานขาย )

  มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารงานขายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงานคอมพิวเตอร์

  - มีความรู้เรื่อง H/W และ S/W และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  - มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
  - แก้ปัญหาเกี่ยวกับก

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานธุรการขายประจำโครงการ

  จัดทำรายงานประจำวัน
  จัดเตรียมข้อมูลงานด้านเอกสารการขาย
  ช่วยงานขาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและควบคุมคุณภาพ

  บริหารจัดการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง
  บริหารจัดการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
  วางแผนควบคุมและบริหารงานก่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. มัณฑนากร

  ควบคุมงานก่อสร้างทางด้านงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |