บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

ผู้ผลิตและส่งออกอุปกรณ์สแตนเลสสำหรับการแพทย์และ อุตสาหกรรมอาหาร ถังบรรจุแรงดัน ถังบรรจุก๊าซ LPG สำหรับรถยนต์ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 13485 / TIS 27-2543 / TIS 370-2525


ที่อยู่ เลขที่ 138 ถนน ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520


โทร 0-23608710 | แฟกส์ 0-23608712
1. ช่างเชื่อมไฟฟ้า

เชื่อมประกอบชิ้นส่วนงานโลหะ

อัตรา 5

เงินเดือน 7,000-8,000
บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
  ตรวจสอบแบบ RT & NDT

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

  ดูแลสายงานด้านการผลิตและออกแบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ช่างเทคนิคเขียนแบบ - cad cam

  เขียนแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับผิตชอบการขึ้นทะเบียนและจัดเก็บแม่พิมพ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-25,000
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ช่างเชื่อมอาร์กอน

  เชื่อมประกอบชิ้นส่วนสแตนเลสด้วยเครื่องอาร์กอน TIG

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานประจำเครื่องปั๊ม

  ปฏิบัติงานประจำเครื่องปั๊มไฮโดรลิคและเครื่องปั๊มทั่วไป

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ช่างซ่อมบำรุง

  ซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับงานโลหะและดูแลโครงสร้างพื้นฐาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. แม่บ้านสำนักงาน

  ดูแลทำความสะอาพพื้นทีสำนักงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 6,000-7,000
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่สโตร์ / พนักงานคลังสินค้า

  ดูแลคลังสินค้า เบิก-จ่ายพัสดุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,500-9,000
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ช่างเชื่อมอาร์กอน

  เชื่อมประกอบชิ้นส่วนสแตนเลสด้วยเครื่องอาร์กอน TIG

  อัตรา 2

  เงินเดือน 7,500 - 8,500
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานขับรถส่งของ

  ขับรถส่งของสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000-10,000
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
  ตรวจสอบแบบ RT & NDT

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 10,000 - 15,000
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ช่างซ่อมบำรุง

  ซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับงานโลหะและดูแลโครงสร้างพื้นฐาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000 -10,000
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Officer

  ติดต่อประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย
  ดูแลและประสานงานด้านสื่อโฆษณา
  รับผิดชอบด้านงานแสดงสินค้าในประเทศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 11,500 - 25,000
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ช่างเชื่อมไฟฟ้า

  เชื่อมประกอบชิ้นส่วนงานโลหะ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 7,000 - 8,000
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ช่างเทคนิคเขียนแบบ - cad cam

  เขียนแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับผิตชอบการขึ้นทะเบียนและจัดเก็บแม่พิมพ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-25,000
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เเจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Officer

  ดูแลงานระบบบัญชี เอกสารส่งสรรพรกร ดูแลบัญชีต้นทุน วางแผนภาษี ปิดงบการเงิน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 12,500 - 16,000
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ผู้จัดการทั่วไป

  รับผิดชอบด้านการบริหารงานส่วนสำนักงานและระบบ ด้านบัญชี การเงิน การตลาด จัดซื้อ และงานด้านการบริหารบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000-40,000
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. พนักงานประจำเครื่องปั๊ม

  ปฏิบัติงานประจำเครื่องปั๊มไฮโดรลิคและเครื่องปั๊มทั่วไป

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงานฝ่ายผลิต

  ปฏิบัติงานประจำเครื่องที่ได้ร้บมอบหมาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน 6,000 - 8,000
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. หัวหน้าฝ่ายผลิต / Supervisor

  ดูแลการทำงานฝ่ายผลิตขึ้นรูปโลหะ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 - 20,000
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. วิศวกรฝ่ายผลิต

  รับผิดชอบด้าน QA การบริหารการผลิตและควบคุมคุณภาพ การวางแผนวัตถุดิบและตรวจสอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000-30,000
  บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |