บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด ผู้ผลิตกระจกนิรภัยชนิด Laminated และ Tempered สำหรับรถยนต์ งานก่อสร้างอาคาร งานตบแต่งภายใน กระจกกันกระสุน กระจกดัดโค้งแบบต่างๆ


ที่อยู่ เลขที่ 132/3 หมู่ที่ 9 ถนนมาลัยแมน ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000


โทร 034-291641-3 | แฟกส์ 034-291640
1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์อาวุโส (Senior Product designer)

กำหนดทิศทางและภาพลักษณ์ของสินค้าใหม่ของบริษัท
วางแผนและควบคุมกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่
วางแผนและกำห

อัตรา 1

เงินเดือน 45,000-90,000
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Process Engineer

  - รับผิดชอบในการปรับปรุง พัฒนาและสร้างมาตรฐานกระบวนการทำงาน การผลิตสำหรับสินค้าใหม่ กระบวนการใหม่ กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ - QA Engineer

  - ควบคุมการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และAustralian/New Zealand Standard
  - ควบคุมคุณภาพของเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Production Engineer

  1. ควบคุมการผลิตของทุกแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต
  2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต
  3. ตรวจสอบและอนุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 18,000 - 28,000 บาท
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Production Supervisor

  1. ควบคุมการผลิตของทุกแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต
  2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต
  3. ตรวจสอบและอนุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 18,000 - 28,000 บาท
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. วิศวกรฝ่ายจัดส่งสินค้า : Logistics Engineer

  - ตรวจสอบและอนุมัติการสั่งซื้อลังสำหรับแพ็คกระจกส่งลูกค้า
  - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหากรณ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. วิศวกรฝ่ายผลิต - Production Engineer

  1. ควบคุมการผลิตของทุกแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต
  2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต
  3. ตรวจสอบและอนุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000 - 28,000 บาท
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกล,ไฟฟ้ากำลัง)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,500 - 20,000 บาท
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Production Engineer

  1. ควบคุมการผลิตของทุกแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต
  2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต
  3. ตรวจสอบและอนุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 18,000 - 28,000 บาท
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. วิศวกรฝ่ายจัดส่งสินค้า : Logistics Engineer

  - ตรวจสอบและอนุมัติการสั่งซื้อลังสำหรับแพ็คกระจกส่งลูกค้า
  - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหากรณ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Senior QA Engineer

  1. ปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพได้ในกรณีที่มีปัญหาให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2008
  2. ติดตามระบบการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30,000-50,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Process Engineer

  - รับผิดชอบในการปรับปรุง พัฒนาและสร้างมาตรฐานกระบวนการทำงาน การผลิตสำหรับสินค้าใหม่ กระบวนการใหม่ กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000-28,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Graphic Designer

  1.รับผิดชอบการออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข งานสื่อสิ่งพิมพ์ (Below the-line) เช่น แผ่นพับ โบร์ชัวร์ แคตตาล็

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า : Warehouse Section Manager

  - บริหารจัดการภายในฝ่ายคลังสินค้า พร้อมบริหารงบประมาณคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ตรวจสอบและรวบรวมข้อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 35,000 - 50,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. วิศวกรจัดซื้อ

  - ดูแลการจัดซื้อ Part ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต
  - จัดหา Vendor / Supplier ที่ผลิต part ต่างๆ ทั้งภ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Production Supervisor

  1. ควบคุมการผลิตของทุกแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต
  2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต
  3. ตรวจสอบและอนุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. หัวหน้าฝ่ายLogistics

  - ควบคุมอัตราการส่งมอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  - ควบคุมอัตรากำลังพลให้เหมาะสม
  - ควบคุมงบประมาณ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. วิศวกรจัดซื้อ

  - ดูแลการจัดซื้อ Part ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต
  - จัดหา Vendor / Supplier ที่ผลิต part ต่างๆ ทั้งภ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. พนักงานขาย : Sale Representative (สนง.กรุงเทพ) ด่วนมาก

  1.วางสเปคสินค้าซึ่งเป็นกระจกนิรภัย กระจกตกแต่งภายในแนวใหม่ สำหรับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. วิศวกรเทคนิค (ฝ่ายนวัตกรรม)

  - ออกแบบและสร้างเครื่องมือหรือเครื่องจักรสำหรับรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือทดสอบผลิตภัณฑ์
  -คำนวณ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18,000-28,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ช่างเทคนิค

  1. รับผิดชอบการซ่อมและดูแลรักษาเครื่องจักร
  2. ทำงานท่อประปาและเชื่อมไฟฟ้าได้
  3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ต

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,500 - 12,000 บาท
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. วิศวกรเทคนิค (ฝ่ายนวัตกรรม)

  - ออกแบบและสร้างเครื่องมือหรือเครื่องจักรสำหรับรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือทดสอบผลิตภัณฑ์
  -คำนวณ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. วิศวกรไฟฟ้า

  - วางแผนควบคุมและบริหารการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการผลิต
  - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000 - 28,000 บาท
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  - จัดทำใบเสนอราคา ตามที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
  - รับผิดชอบการสรุปย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

  1. ออกแบบสินค้าใหม่ขององค์กรทั้งหมด
  2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้วัสดุกระจก เช่น ออกแบบเฟอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่การตลาด (ด้านครีเอทีฟ)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer)

  1 ควบคุมการผลิตของทุกแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต
  2 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต
  3 ตรวจสอบและอนุมัต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

  1 บริหารงานพัฒนาองค์กรให้บรรลุตาม ตัวชี้วัดผลงาน( KPIs)ที่ตั้งเป้าไว้
  2 บริหารงานด้านการพัฒนาทรัพยา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. หัวหน้าฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์และงานกราฟิค

  1.ดูแลภาพรวมของทิศทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดของบริษัท โดยต้องประสานงานกับฝ่ายการตลาดแล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 35,000-60,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. เจ้าหน้าที่ขาย

  1.วางสเปคสินค้าซึ่งเป็นกระจกนิรภัย กระจกตกแต่งภายในแนวใหม่ สำหรับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต

  อัตรา 7

  เงินเดือน 12,000-15,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. พนักงานผลิต

  1 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานของระบบ ISO 9001 :2008
  2 ทำการจดบันทึกลงในใบรายง

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

  - บริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรให้อยู่ในกฏระเบียบฯ
  - จัดทำแผนอัตรากำลังคนและสรรหาว่าจ้างให้สอดคล้อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000-35,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. เจ้าหน้าที่ถอดแบบมาตรฐาน

  1. ตรวจเช็คแบบการผลิต
  2. เขียนแบบการผลิตตามที่ลูกค้าต้องการ
  3. ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000-10,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน

  1.ติดตามยอดการชำระเงิน, ยอดเงินค้างชำระจากพนักงานขาย
  2.จัดทำใบแจ้งหนี้ และติดตามหนี้ค้างชำระ
  3.วาง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  1.จัดทำ/ตรวจเช็คใบเสนอราคา ใบสั่งผลิต และออกเลขที่กำกับเอกสาร
  2.จัดการด้านงานธุรการ-เอกสารต่างๆที่เ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-15,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

  1.ดูแลงานเอกสาร และรวบรวมข้อมูลของฝ่ายการตลาดทั่วไป
  2.ดูแลสินค้าตัวอย่าง และทำรายงานการเบิก/จ่ายตัว

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. Programmer

  - พัฒนาโปรแกรมในองค์กร

  - พัฒนารายงานให้สามารถทำงานได้เพิ่มขึ้น

  - พัฒนาระบบ Intranet

  - พัฒนา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. ผู้จัดการฝ่ายขาย

  สร้างและปรับปรุงระบบการขาย การวางสเปคสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

  จัดทำเป้าหมายการขาย แผนกลยุทธ์การขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายส่งออก

  1.จัดทำเอกสารประกอบการขายต่างๆ ในสินค้าตลาดส่งออก
  2.ประสานงานการขาย การจัดทำเอกสารส่งออก ตั้งแต่เริ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-24,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  งานด้านพัฒนาบุคลากร
  - วางแผน/กำหนด/จัดทำโครงสร้างตำแหน่งหน้าที่การงาน
  - กำหนดโครงสร้างแผนการอบรม

  อัตรา 1

  เงินเดือน 40,000-60,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. Chief of intellectual property ผู้จัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  ดูแลการจดสิทธิบัตร ตราสินค้า อนุสิทธิบัตรให้กับบริษัท
  รวบรวมและจัดเก็บสิทธิทางปัญญาที่เป็นประโยชน์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 30,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

  กำกับดูแลการขายภายในประเทศและต่างประเทศ
  ควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละเดือน
  ส่งเสริมกิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 40,000-60,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. ผู้จัดการฝ่ายผลิตกระจก

  1 บริหาร กำหนด ปรับเปลี่ยนภาพรวมของนโยบายการผลิตกระจก
  2 ควบคุม ติดตามงาน และผลผลิตกระจกให้ทันต่อควา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 40,000-80,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. Chief of graphic and product design หัวหน้าฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์และงานกราฟิค

  1.ดูแลภาพรวมของทิศทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดของบริษัท โดยต้องประสานงานกับฝ่ายการตลาดแล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 24,000 - 60,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

  1 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ รวมถึงกำหนด ทบทวน Spec. ของวัตถุดิบและติดต่อประสานงานกับผู้ผลิต
  2

  อัตรา 1

  เงินเดือน 35,000-60,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ / ต่างประเทศ

  1 บริหารจัดการภายในหน่วยงานจัดซื้อ
  2 จัดทำสรุปการจัดซื้อ ประจำเดือน
  3 อนุมัติใบสั่งซื้อ, แบบคัดเล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 22,000-40,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 49. หัวหน้าหน่วยพัฒนาอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต

  1.ออกแบบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ช่วยเหลือการทำงานให้สะดวกขึ้นภายในโรงงานโดยใช้ Autocad ได้
  2.พัฒนา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 50. เจ้าหน้าที่การตลาด (ด้านการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย)

  1.รับผิดชอบด้านการตลาดเกี่ยวกับ การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของสินค้าเก่า และใหม่ รวมถึง การทำแผนการต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 51. หัวหน้าฝ่ายธุรการขาย

  ตรวจสอบใบเสนอราคา, ใบสั่งผลิต, การลงบันทึกเลขที่เอกสารต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
  ประสานงานขาย
  ตรวจสอบการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 17,000-25,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 52. พนักงานขาย และที่ปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งภายใน (ประจำโชว์รูม)

  -แนะนำสินค้า และให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งบ้านให้แก่ลูกค้า
  -ดูแล และสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องกับก

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 12,000-18,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 53. ผู้จัดการโรงงาน

  1 บริหาร กำหนด ปรับเปลี่ยนภาพรวมของนโยบายการบริหารโรงงาน
  2 ควบคุม ติดตามงาน และผลผลิตกระจกให้ทันต่อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 50,000-100,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 54. เจ้าหน้าที่การตลาด (ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์-CRM)

  1.จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อการจัดการ และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ
  2.วางแผนกลยุทธ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 55. วิศกรฝ่ายคลังสินค้า

  ประสานงานและส่งเสริมให้การดำเนินการจัดการภายในหน่วยงานคลังสินค้าบรรลุผลตาม KPIs
  ทำการวิเคราะห์ข้อมู

  อัตรา 1

  เงินเดือน 17,000-23,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 56. หัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้า

  1 ควบคุม,ดูแลตารางการจัดส่ง ให้เป็นไปตามแผนการจัดส่งที่วางไว้โดยฝ่ายวางแผน
  2 บริหารจัดการรถทุกคัน ใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000 - 35,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |