บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2531 ด้วยงานที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ได้แก่ งานติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมาได้พัฒนาศักยภาพเป็นผู้รับเหมาบริการติดตั้งงานระบบประกอบอาคารได้แก่ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบ BAS (Building Automation System) และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำอย่างครบวงจร เรามุ่งมั่นพัฒนาจนได้มาตรฐานสากล ISO9002 และ ISO9001: 2008 ซึ่งเป็นหลักประกันได้ว่า บริการติดตั้งของบริษัทฯ มีคุณภาพตรงกับความพึงพอใจของลูกค้า
ปัจจุบันเรายังได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้านครหลวงให้เป็นผู้รับเหมาช่วง ดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งงานไฟฟ้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล


ที่อยู่ เลขที่ 112/111 อาคาร เอส เอ็น ที ซ.เรวดี 8 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000


โทร 0-2951-4455 ต่อ 153, 152,101 | แฟกส์ 0-2951-5535-6
1. วิศวกรเครื่องกล ประจำรพ.สุขุมวิท

ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคาร

อัตรา 5

เงินเดือน 14,000 - 18,000
บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

จังหวัด กระบี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้ช่วยหัวหน้าช่างประจำการบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิ

  ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงงานด้านอาคารสูง ระบบปรับอากาศ,สุขาภิบาล,ไฟฟ้า
  กำกับติดตามสั่งการแทนหัวหน้าช่างใน

  อัตรา 5

  เงินเดือน 8,500 ขึ้นไป
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ช่างเทคนิคสำรวจและประมาณราคา

  สำรวจงานและประมาณราคาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ประสานงานลูกค้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน 8,500-12,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ผู้จัดการโครงการ รพ.สุขุมวิท

  เตรียมงานและวางแผน
  ดูแล ควบคุม การปฎิบัติงานที่หน่วยงานให้เป็นไปตามแผน
  สอนงานและดูแลผู้ใต้บังคับบั

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ด้านงานระบบไฟฟ้า ส่วนงานวิศวกรรม

  อัตรา 2

  เงินเดือน 22,000-28,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำสำนักงานใหญ่นนทบุรี

  งานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-14,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. วิศวกรโครงการ

  ควบคุมดูแลบริหารงานโครงการทั้งหมด

  อัตรา 4

  เงินเดือน 18,000-27,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. โฟร์แมนเครื่องกล

  ควบคุม/ดูแลงานระบบสุขาภิบาล งานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานธุรการบุคคล *ด่วนมาก

  จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายของฝ่ายบุคคล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000-9,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร(ประจำการบินไทยสุวรรณภูมิ)

  ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร
  ควบคุมกำกับติดตามการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

  อัตรา 3

  เงินเดือน 14,000 - 20,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. หัวหน้าช่าง(ไฟฟ้า) ประจำหน่วยงาน BMCL

  ดูแล/ควบคุมและปฏิบัติงานช่าง ประจำหน่วยงานรถไฟฟ้าใต้ดิน ถ.พระราม9 สามารถฝึกอบรมช่างเทคนิคในทีมได้

  อัตรา 20

  เงินเดือน 12,000 - 18,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานขาย ประจำศูนย์ราชพฤกษ์

  งานขายและประสานงาน งานเอกสาร

  อัตรา 3

  เงินเดือน 8,000-10,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ช่างไฟฟ้า ประจำการบินไทยสุวรรณภูมิ (OPC)

  ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/สุขาภิบาลภายในอาคารสำนักงานการบินไทยและอาคารผู้โดยสาร สุวรรณภูมิ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 8,000-12,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่นนทบุรี

  รับผิดชอบงานด้านบัญชี

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000-14,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ช่างเทคนิคประจำหน่วยงาน BMCL

  ปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ ถ.พระราม 9

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 8,000-12,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เลขานุการผู้บริหาร

  งานเลขานุการทั้งหมด

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12,000 - 16,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. หัวหน้าช่าง(ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิคส์) ประจำหน่วยงานสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

  รับผิดชอบ ดูแลและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา /แจกจ่ายงาน/ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภาย

  อัตรา 20

  เงินเดือน 12,000 - 15,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า ประจำสนญ.

  จัดทำราคางานโครงการของบริษัท
  จัดทำดูแลเอกสารของฝ่ายวิศวกรไฟฟ้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน 8,000-12,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. โฟร์แมนไฟฟ้า ประจำโรงพยาบาลสุขุมวิท

  ควบคุม/ดูแล งานระบบอาคารสูง

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า / ช่างไฟฟ้า ประจำสำนักงานใหญ่นนทบุรี

  งานติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในอาคาร

  อัตรา 5

  เงินเดือน 8,000-13,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่นนทบุรี

  ดูแลระบบบัญชีลูกหนี้
  ติดตามหนี้
  ประสานงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,000-14,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. หัวหน้าศูนย์ค้าส่ง ราชพฤกษ์

  ควบคุม ดูแลงานในศูนย์ค้าส่งให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,000 - 20,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. ช่างไฟฟ้าประจำการบินไทยสำนักงานหลักสี่

  งานซ่อมบำรุงภายในอาคาร

  อัตรา 5

  เงินเดือน 7,500-9,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ช่างเทคนิคประจำอาคารการบินไทยหลานหลวง

  P.M.แอร์ทุกๆ 2 เดือน
  ซ่อมบำรุงงานอาคาร
  ร่วมปฎิบัติงานตามใบงาน
  OPERATE งานระบบ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 8,000-12,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. หัวหน้าช่าง(เครื่องกล) ประจำหน่วยงานสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

  ดูแลและรับผิดชอบงานรบบทำความเย็นและระบายอากาศ
  แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดไฟฟ้าดับหรือวางแผนงานได้
  ติดต่อปร

  อัตรา 20

  เงินเดือน 12,000 - 15,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานสโตร์ ประจำหน่วยงาน โรงพยาบาลสุขุมวิท

  ดูแลคลังพัสดุหน่วยงาน รับ-จ่ายพัสดุ จัดทำรายงาน ติดต่อประสานงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 7,000-9,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. พนักงานขาย บุญถาวร ถ.เกษตร-นวมินทร์

  งานขายและประสานงาน งานเอกสาร

  อัตรา 5

  เงินเดือน 8,000-12,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำหน่วยงานรถไฟฟ้าใต้ดิน

  ติดต่อประสานงานกับ รถไฟฟ้าใต้ดิน(BMCL) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
  เชี่ยวชาญงานเอกสาร และการเก็บข้อ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 8,000-12,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. วิศวกรเครื่องกล ประจำที่การบินไทยสุวรรณภูมิ

  ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคาร

  อัตรา 3

  เงินเดือน 13,000 - 17,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. พนักงานเขียนแบบ

  ออกแบบ-เขียนแบบ งานที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,000-15,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล ประจำสนญ.

  จัดทำราคางานโครงการ
  จัดทำและดูแลเอกสารงานโครงการ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 8,000-12,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. วิศวกรเครื่องกล

  ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคาร

  อัตรา 5

  เงินเดือน 13,000 - 18,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. เจ้าหน้าที่ธุรการไซด์งาน ร.พ.สินแพทย์

  งานธุรการ มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปWORLD /EXCEL

  อัตรา 3

  เงินเดือน 9,000-13,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. โฟร์แมนเครื่องกล ประจำรพ.สินแพทย์

  ควบคุม/ดูแลงานระบบสุขาภิบาล งานเครื่องปรับอากาศและอาคาร

  อัตรา 5

  เงินเดือน 13,000 - 18,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด งานไฟฟ้าและสุขาภิบาล

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,000-14,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. นักศึกษาฝึกงาน/Part-Time (คีย์ข้อมูล)

  งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ประจำหน่วยงานรถไฟฟ้าใต้ดิน

  ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงานรถไฟฟ้าใต้ดิน(BMCL)

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000-20,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการตลาด

  ติดต่อลูกค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 8,000-12,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม ประจำสำนักงานใหญ่นนทบุรี

  รับผิดชอบงานสรรหาและฝึกอบรม

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-12,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. ช่างไฟฟ้าประจำการบินไทยสำนักงานใหญ่วิภาวดี

  ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/สุขาภิบาลภายในอาคารสำนักงานการบินไทย ถ.วิภาวดี

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,000-12,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. IT SUPPORT

  -ดูแล SUPPORT USER
  -ดูแลNETWORK /SERVER
  -ออกไซด์งาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน 8,000-10,000
  บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |