บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทแปลนที่เริ่มจากการสร้างชื่อเสียงจากบริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด ด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม จนเป็นที่รู้จักในวงการอย่างกว้างขวาง โดยขณะนั้นบริษัท แปลน เอสเตท จำกัด เป็นเพียงหน่วยงานระดับฝ่ายหน่วยงานหนึ่งในบริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด ด้วยความสนใจงานด้านพัฒนาที่ดินเป็นทุนเดิม จึงได้รับบริหารโครงการให้กับ เจ้าของที่ดินและร่วมลงทุนบ้างในบางโครงการ และได้จดทะเบียนเป็นบริษัท แปลน เอสเตท จำกัด ในปี 2531 บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ มีแนวทาง การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างสร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าและสังคมโดยรวม ผลงานโครงการที่บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด พัฒนา ได้แก่ โครงการบ้านสวนริมคลองบางมด โครงการบ้านสวนริมคลองเจ้าพระยา-บางปะอิน โครงการบ้านสวนริมคลองกรุงเทพกรีฑา โครงการบ้านสวนสุโขทัย


ที่อยู่ เลขที่ 1 ชั้น 7 อาคารกลาสเฮ้าส์ ถนนสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


โทร 0-2260-6100 ต่อ 7572,7501 | แฟกส์ 0-2260-6099
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ)

-จัดทำแผนการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกั

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. HR Strategy Officer

  Together with the Head of Human Resources and Organization develop and implement HR measures that su

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  -งานธุรการทั่วไป และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  -งานจัดเก็บ และนำเสนอข้อมูล
  -งานติดตาม และประสานง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ผู้จัดการการขายโครงการภูเก็ต

  จัดเตรียมและร่วมวางแผนงานด้านการขายกับทีมงาน ตัดสินใจและช่วยแก้ไขปัญหา ติดตามพร้อมจัดส่งข้อมูลให้กับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้จัดการสำนักงาน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่บริหารระบบงาน

  - ศึกษาขั้นตอนการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำขั้นตอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

  งานบริการลูกค้ารับประกันบ้านที่อยู่ในประกันและหมดประกัน งานบริการน้ำปะปาในโครงการและงานอื่น ๆ ที่ได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน 11,000-13,000
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)ประจำภูเก็ต

  •วางแผนภาพรวมของโครงการ
  •พิจารณาให้ความเห็นข้อมูลทั้งหมดในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
  •ร่วมจัดท

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย

  -ดูแลงานการตลาดเช่น วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนการตลาด ช่องทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,000 - 20,000
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่เอกสาร (Partime)

  -งานเอกสาร
  จัดเก็บเอกสาร/เรียงเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
  -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

  สำรวจ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้ช่วย-ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ(กรุงเทพและภูเก็ต)

  -วางแผนการขายโครงการภูเก็ต
  -ประสานงานลูกค้าทั้งภายในภายนอก
  -บริหารทีมขายในส่วนโครงการภูเก็ตทั้งห

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20,000 - 30,000
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. วิศวกรโยธา

  - รับผิดชอบงานแบบก่อสร้างและควบคุมงานทั้งหมด ประสานงานในการปรับแก้แบบ
  - ตรวจสอบจัดทำแบบ AS - BUIL

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. HR Manager

  -Manage overall in HR role.
  -Assist the HR Director to set HRM/HRD strategy and execution plan se

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer)

  -งานธุรการทั่วไป และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  -งานจัดเก็บ และนำเสนอข้อมูล
  -งานติดตาม และประสานงานห

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Plant Nursery Manager(ภูเก็ต)

  Understanding about greenhouse plant nursery system and irrigation system

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Senior Architectural Technician

  Fluent skills in Architectural drawing ( AUTOCAD)

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่การตลาด (Markerting and Sales Executive)

  - วิเคราะห์และวางแผนการตลาด สำรวจโครงการคู่แข่ง
  - จัดทำสื่อ ประสานงาน บ. โฆษณาประชาสัมพันธ์ และเครื

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Landscape Technician (Phuket)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน

  1.ศึกษากำหนดกลยุทธ์ ด้านการตลาดทรัพย์สินแปลงใหญ่ของกลุ่มธนชาต
  2.ติดตาม ประสานงาน นำเสนอกลยุทธ์ไปสู่

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Design and Planning Manager

  architectural design & implementation, project management and real estate development

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่เอกสาร (Partime)

  -งานเอกสาร
  จัดเก็บเอกสาร/เรียงเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
  -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

  • งานด้านเอกสารทั้งหมดของ site
  • งานด้านบัญชี การเงิน (รายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ)
  • งานด้านจัดซื้อ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. ผู้จัดการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการตลาด

  1.จัดทำ พัฒนาปรับปรุง และประชาสัมพันธ์ Website ของบริษัทฯ และบริษัทฯในเครือ
  2.เก็บข้อมูล และสถิติเพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่บริหารระบบงาน

  - ศึกษาขั้นตอนการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำขั้นตอน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. วิศวกรโยธา

  - รับผิดชอบงานแบบก่อสร้างและควบคุมงานทั้งหมด ประสานงานในการปรับแก้แบบ
  - ตรวจสอบจัดทำแบบ AS - BUILD

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่ขายโครงการ/ขายทรัพย์สิน

  จัดเตรียมเอกสารการขาย ติดตามพร้อมจัดส่งข้อมูลโครงการให้ลูกค้า ประกอบการจัดทำเอกสารการซื้อขาย หาข้อมู

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |