บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

เป็นผู้นำทางด้านการผลิตอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


ที่อยู่ เลขที่ 66 หมู่ที่ 11 ซอยวิลาลัย ถนนบางนา-ตราด ก.ม.20 ตำบลบางโฉลง สมุทรปราการ 10540


โทร 02-3372348-50 ต่อ 210 | แฟกส์ 02-3372347
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารกลาง

งานควบคุมเอกสาร ระบบ ISO 14001 และ OHSAS 18001
และติดตามแผนงาน

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  ดูแลระบบ งานฝ่ายจัดซื้อทั้งหมด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Marketing Executive

  -To support marketing activites and sales event.
  -Analyse the market trends and sales performance f

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ QA

  การตรวจสอบในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. หัวหน้าบัญชีทั่วไป

  -จัดทำงบการเงิน ในระบบคอมพิวเตอร์
  -ตรวจสอบ รวบรวม บันทึก จัดทำงบการเงิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายขายต่างประเทศ

  -ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารภายในแผนก
  -ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
  -รายงานผลการผลิต
  -สรุป KPI ขอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าบัญชีลูกหนี้

  ดูเเลบัญชีลูกหนี้ ,ด้านการเก็บเงิน ,จัดทำรายงานด้านการเก็บหนี้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. วิศวกร

  วิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. วิศวกร ( เครื่องกล)

  วิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล - ธุรการ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่สำนักงาน

  -งานธุรการ
  -รับผิดชอบเรื่องสี การคุมสต๊อก,สั่งสี,เบิกจ่าย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Marketing - coordinator

  -Maintains executive dairy appointment calender,as required
  -To support marketing team
  -Coordinate

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Industral Design

  ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ , design งานแบบต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

  1.เขียนเเบบผลิตภันฑ์ ตามเเบบข้อมูลลูกค้า
  2.เขียนแบบ Catalog
  3.จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลการเขียนแบบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ช่างไฟฟ้า

  ดูเเลรักษาเครื่องจักร ให้สภาพพร้อมใช้งานได้
  เเก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  อนุรั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ช่างกลโรงงาน

  งานเเบบงานโครงสร้างเเละเขียนเเบบงาน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. ผู้จัดการฝ่าย IT

  ดูแลงาน ระบบ IT

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่บัญชี

  รับผิดชอบงานด้านบัญชี, เอกสารบัญชี เเละ อื่นๆตามสายงานที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. หัวหน้าแผนกการตลาดเเละพัฒนาธุริจ

  ดูเเลรับผิดชอบแผนกการตลาด เเละ จัดทำแผนการตลาดเพื่อนำไปปฎิบัติ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้นทุน

  จัดระบบ , วางแผน , ตรวจสอบ , ควบคุมและบริหารงานด้านบัญชีต้นทุนตามนโยบายของบริษัทฯ พัฒนางานและผู้ใต้บ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. วิศวกร R&D *** รับด่วน ***

  - ติดตาม และ ประสานงานยานยนต์
  - สนับสนุนการทำงานของแผนกประกอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |