บริษัท กลาสเดค จำกัด

ผลิตแปรรูปกระจกและตกแต่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทเกษม ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระจกมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี


ที่อยู่ เลขที่ 41/8 ซ.พระรามสาม 59 ถ.พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 0-2681-4811 ต่อ 405 | แฟกส์ 0-2683-4490
1. วิศวกรรม

1.ดูแลและซ่อมแซมเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน
2.บำรุงรักษาเครื่อง (PM)
3.ซ่อมและสร้างงานอื่น ๆ ตามท

อัตรา 1

เงินเดือน 11,000-18,000
บริษัท กลาสเดค จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ประจำต่างจังหวัด

  - มีความรู้และสามารถวางแผนบริหารการภายในสาขา
  - รับผิดชอบเป้าหมายการขาย
  - ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไป

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานขับรถ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

  - ลงรายละเอียดงานด้านบัญชี
  - ทำการตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชี
  - มีความละเอียดรอบคอบทางด้านระบ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ

  รับสมัครพนักงาน - เช็ค Time Attendance ประจำวัน - จัดทำข้อมูลค่าแรงรายวัน และรายเดือน - ติดต่อประสา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Sales Manager

  บริหารจัดการลูกค้ารายปัจจุบันและหาลูกค้ารายใหม่ ประสานงานระหว่างลูกค้าและหน่วยงานภายในโรงงาน เพื่อจั

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 - 35,000
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Planning Staff

  - ควบคุมงานการผลิตให้ผ่านตามขั้นตอน และทันตามระยะเวลาที่กำหนด
  - ควบคุมงานให้ออกมาได้ตาม Spac ที่ก

  อัตรา 5

  เงินเดือน 13,000 - 20,000
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. หัวหน้าแผนกการตลาด

  บริหารทีมขาย เพิ่มยอดขาย และวางกลยุทธ์การตลาด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  - วางแผนการจัดเก็บสินค้าภ่ยในคลังสินค้า
  - ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้า
  - ควบคุมขั้นตอนการใช้ -เบิกจ่าย

  อัตรา 3

  เงินเดือน 8,000-11,000
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  จัดซื้อสินค้าตามความต้องการของฝ่ายต่างๆและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดงาน/ หน้าที่และควา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ)

  บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนด
  - ประสานงานการเข้าพื้นที่ข

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Project Manager

  ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคค

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 20,000 - 45,000
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่การตลาด/ขาย

  ดูแลยอดขาย เพิ่มยอดขาย จัดทำรายงานและการวิเคราห์การตลาด หาลูกค้ารายใหม่ ดูแลลูกค้ารายเก่า ฯลฯ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 12,000 - 25,000
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Factory Manager

  วางแผนและควบคุมขบวนการผลิต บริหารจัดการด้านการผลิต และควบคุมการลดต้นทุน,พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการผลิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. โฟร์แมน

  -รับมอบหมายประเภทของงาน
  -ถอดแบบจากพิมพ์เขียว, แบบแปลนก่อสร้าง
  -เขียน Shop Drawing
  -จัดทำ Bill

  อัตรา 10

  เงินเดือน 12,000-20,000
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ช่างทั่วไป

  ประจำหน่วยงาน มีหน้าที่ช่วยยกกระจก วางกระจก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย บางกรณีต้องออกไปติดตั้งงาน

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Production Supervisor

  - จัดทำแผนการผลิตรายวัน/ รายเดือน
  - จัดทำแผนกำหนดส่งงานให้ลูกค้า
  - ดูแลควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000-20,000
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. P&D (paint and design)

  ออกแบบลวดลายกระจก งานstanglass สามารถ drawing และ ลงสี เพ้นท์อบได้ สามารถใช้โปรแกรม Corel Draw, Phot

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-12,000
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่บัญชี / บัญชีต้นทุน

  - ลงรายละเอียดงานด้านบัญชี
  - ทำการตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชี
  - มีความละเอียดรอบคอบทางด้านระบบบ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  จัดซื้อสินค้าตามความต้องการของฝ่ายต่างๆและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดงาน/ หน้าที่และควา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. หัวหน้างานควบคุม BOM

  - ควบคุมปริมาณสินค้า & BOM
  - ดูแลการสั่งซื้อสินค้า
  - ควบคุมดูแลรายการเบิกจ่าย
  - ตรวจสอบปริมาณการส

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 -25,000
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พนักงานขับรถ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

  - ควบคุมงานการผลิตให้ผ่านตามขั้นตอน และทันตามระยะเวลาที่กำหนด
  - ควบคุมงานให้ออกมาได้ตาม Spac ที่กำห

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. พนักงานทั่วไป

  ประจำหน่วยงาน มีหน้าที่ช่วยยกกระจก วางกระจก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย บางกรณีต้องออกไปติดตั้งงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่ดีไซเนอร์

  ออกแบบลวดลายกระจก งานstanglass สามารถ drawing และ ลงสี เพ้นท์อบได้ สามารถใช้โปรแกรม Corel Draw, Phot

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000 - 12,000
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  บริหารทีมขาย เพิ่มยอดขาย และวางกลยุทธ์การตลาด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

  - ตรวจรับสินค้า
  - จัดทำ PR
  - ตรวจรับใบส่งของกับ PO PR
  - ตรวจสอบเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  -

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. ผู้จัดการโรงงาน

  จะรับผิดชอบการวางแผนกุลยุทธ์ในการบริหารโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. เจ้าหน้าที่การตลาด/ขาย

  ดูแลยอดขาย เพิ่มยอดขาย จัดทำรายงานและการวิเคราห์การตลาด หาลูกค้ารายใหม่ ดูแลลูกค้ารายเก่า ฯลฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  - วางแผนการจัดเก็บสินค้าภ่ยในคลังสินค้า
  - ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้า
  - ควบคุมขั้นตอนการใช้ -เบิกจ่าย

  อัตรา 3

  เงินเดือน 12,000-15,000
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. โฟร์แมน

  -รับมอบหมายประเภทของงาน
  -ถอดแบบจากพิมพ์เขียว, แบบแปลนก่อสร้าง
  -เขียน Shop Drawing
  -จัดทำ Bill Of

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000 - 13,000
  บริษัท กลาสเดค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |