บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

เปิดดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 20 ปี เราเป็นบริษัทชั้นนำในการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายป้ายไฟอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ป้ายไฟอักษรวิ่งLED คอมพิวเตอร์, ป้ายไฟสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ป้ายไฟระบบคิว, ป้ายแสดงอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย, นาฬิกาดิจิตอล, ป้ายแสดงผลLCD และหม้อแปลงไฟฟ้า


ที่อยู่ เลขที่ 2/24-25 ซอยเจริญกรุง 78 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 0-2688-0860 | แฟกส์ 0-2688-0862
1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต (ตัดกล่อง)

ควบคุมเครื่อง CNC ตัดชิ้นงาน PVC Acrylic,ประกอบตกแต่ง กล่องตามแบบ ,สกรีน พ่นสี

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ประกอบผลิตภัณฑ์

  ประกอบป้ายแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายราคาน้ำมัน
  ป้ายสกอร์บอร์ด ป้ายจราจร และระบบคิว

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนา Software PC (Programmer)

  พัฒนาซอฟ์ทแวร์ ระบบ CMS (ERP)

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000 - 15,000
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Sale Engineer

  ดูแลรับผิดชอบงานขาย ประเภทผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ เช่น ป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ป้าย LED

  อัตรา 5

  เงินเดือน 12,000-15,000
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ช่างซ่อมบำรุง

  ควบคุมวิธีการใช้งาน เครื่องมือ เครื่องมือทดสอบ เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบลม ระบบน้ำ พร้อมทั้งแก้ไขปั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. QC Outgoing

  -การตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ จากการรับเข้าและหลังจากการรับเข้า
  -ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. QA Engineer

  - รับประกันคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฝ่ายผลิต
  - วิเคราะห์และวางแผนขบวนการผลิตเพื่อให้งานมีค

  อัตรา 2

  เงินเดือน 16,000-22,500
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ ISO

  ช่วยดูแลรับผิดชอบกำหนดแนวทาง การวางแผน และประสานงานในการจัดทำ ทบทวนรักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000 - 15,000
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Engineer)

  พัฒนาคุณภาพ กระบวนการในงานผลิตด้านวิศวกรรมศาสตร์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 - 16,000
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Sale Call In

  - รับโทรศัพท์ลูกค้า
  - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์
  - จัดทำเอกสารยื่นประมูลงานในหน่วยงานราชการ/หน่วยงานอื่นๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 - 13,500
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์

  ออกแบบ, เขียนแบบ, ตรวจสอบ, ทำต้นแบบงานด้านบรรจุภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์พลาสติก,โลหะ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Sales Executive

  - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประเภทป้ายไฟตัวอักษรวิ่ง ป้าย LED
  - วางแผนการเข้าพบลูกค้า
  - จัดทำรา

  อัตรา 5

  เงินเดือน 13,500 - 15,000
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Wab Master

  รับผิดชอบในการออกแบบและจัดทำ Lay Out พร้อมทั้ง Update ข้อมูลในเว็บไซต์ และจัดทำผลการปฏิบัติงานให้ผู้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

  1.สรรหา คัดเลือกผู้สมัครตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ
  2.จัดทำสัญญาว่าจ้าง
  3.จัดเตรียมเอกสาร เครื่องใช

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 - 15,000
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ(Purchase Engineer)

  ออกPO สั่งซื้อสินค้ากับทางSupplier
  จัดซื้อชิ้นส่วน/อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์
  ตรวจสอบรายการแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Imagineer

  พัฒนา ,ออกแบบ คิดงานด้านอิเลคทรอนิกส์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ Firmware

  อัตรา 4

  เงินเดือน 13,000 - 16,000
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. ช่างเทคนิค

  ติดตั้งและประกอบป้ายไฟวิ่ง LED ให้ได้ตามแผนงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่การตลาด

  - วางแผนการตลาด, วิเคราะห์ลูกค้า, วิเคราะห์ตลาด,
  วิเคราะห์คู่แข่ง
  - แบ่งกลุ่มลูกค้า
  - ติดตามงานให

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000 - 15,000
  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |