บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

เป็นบริษัทขนาดกลาง ทำงานเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง งานใต้น้ำทั้งหมด งานตอกเสาเข็มสะพาน ท่าเทียบเรือ สร้างโป๊ะผู้โดยสาร ขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือ ขุดลอกแม่น้ำ วางท่อและสายเคเบิลใต้น้ำ


ที่อยู่ เลขที่ 758/3 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 02-2950838-40 | แฟกส์ 02-2944527
1. พนักเขียนแบบ โยธา-เครืองกล

สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAP, 2D ,3D ได้

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Senior Accounting

  - ผ่านงานบัญชีทั้งระบบ
  - AP,AR,GL ปิดงบ
  - Cash Flow
  - สรุปประมาณการรับ - จ่าย
  - ใช้โปรแกรม Expr

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานประจำเรือกลเดินทะเลทุกตำแหน่ง

  ประจำเรือเดินทะเล,เรือขุด,เรือเครน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. นายช่างควบคุมการต่อเรือ

  ซ่อมบำรุงและต่อเรือทุกประเภท

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานประจำเรือลากทุกประเภท

  ขับเรือลากจูง ลากโป๊ะทั้งในแม่น้ำและทะเล

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ช่างกลึงอโลหะ

  งานกลึงอโลหะทุกชนิด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงาน วิศวกรโยธา

  -งานด้านขุดลอกแม่น้ำได้
  -งานด้านตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนกันน้ำได้
  -งานด้านสร้างคลังน้ำมันได้
  -งานด้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่นายหน้าประกันภัย

  เป็นตัวแทนขายประกันภัย เป็นคนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริก

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. โฟร์แมนคุมงาน , โยธา และเครื่องกล

  -ควบคุมงานไซด์งานทั่วประเทศ สำรวจและออกแบบ
  -งานด้านขุดลอกแม่น้ำ
  -งานตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนกันน้ำ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

  จัดทำเอกสารประมูลงานและติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานฝ่ายธุรการ,บุคคล,จัดซื้อ

  - ติดต่อประสานงาน
  - รับเรื่องจากบุคคลภายนอก
  - จัดทำเอกสาร
  - ทำประกันสังคมและยื่นแบบประกันสังคม
  -

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,000 ขึ้นไป
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานสโตร์

  อู่ต่อเรือ,รับเหมาก่อสร้าง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 7,000-10,000
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

  ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงานและหน้าไซด์งาน
  บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ช่างไฟฟ้ากำลัง

  ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมได้
  มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนพร้อมทุมเทกับงา

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงาน It support

  -เขียน,แก้ไข,ทำเว็บไซด์
  -แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในบริษัทได้
  -สามารถใช้โปรแกร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ช่างเทคนิค ควบคุณภาพหินและทรายก่อนจะผลิตคอนกรีต MIX

  ควบคุณภาพหินและทรายก่อนจัดทำผลิตคอนกรีต MIX

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานบัญชี - การเงิน

  -ด้านการบัญชีเงินสดย่อย (cash fiow)
  -สามารถใช้โปรแกรม Express 1.0ได้
  -สามารถปิดงบได้
  -สามารถจัดทำ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,000 ขึ้นไป
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนักงาน ช่างสำรวจ

  -งานสำรวจทำแบบที่ภูมิประเทศ
  -งานสำรวจ Hydrogghapic Survey
  -งานสำรวจในแม่น้ำและในทะเล
  -งานสำรวจวาง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. นายช่างเครื่องกล

  ควบคุมการประกอบและซ่อมเครื่องกลทุกชนิด
  และะงานระบบไฮโดลิคได้

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |