บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด


ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ KAYARI” “BUXAWAY\" “STAR PETT” เราเป็นผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงบินในครัวเรือนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ รักการพัฒนาตนเอง ชอบความท้าทาย เข้าร่วมงาน หากคุณเป็นบุคคลดังกล่าว ไม่ควรพลาดสมัครงานกับเรา \" We are the One \"


ที่อยู่ 59/2 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 (กม.20) ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000


โทร 034-823-422 | แฟกส์ 034-824-659
1. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

1. บริหารงานคลังสินค้า&จัดส่งให้มีประสิทธิภาพ
2. ควบคุมดูแลการรับ-จ่าย จัดเเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. หัวหน้า/ผู้ช่วยผลิตวัตถุดิบ

  -จัดทำตารางการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
  -จัดเตรียมกำลังคน
  -จัดเตรียมวัตถุดิบ
  -ประสานงานกับบำรุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ช่างเทคนิคการผลิต

  ควบคุมดูแลปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง และหน้าที่อื่นๆ ตามที่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ผู้จัดการแผนกผลิต

  - Allocate production work to individual production unit supervisor
  - Coordinate the production act

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ Training / ควบคุมเอกสาร ISO (DCC) ด่วน !!!

  - ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม
  - ดำเนินกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  1. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และปลอดภัย
  2. ปฏิบัติตามคำสั่งขอผู้บังคับบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าบำรุงรักษา

  - วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  - ตรวจสอบรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ออกแบบ ด่วน !!!

  1. ออกแบบสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาด สร้างสรรค์ สื่อการตลาดตามแผนงานฝ่ายการตลาดให้ตรงกับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ช่างบำรุงรักษา

  - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  - ตรวจสอบการทำงานขอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ IT Support

  ควบคุมดูแลระบบ IT ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบให้มีความก้าวหน้าได

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้ช่วย/หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

  พัฒนา บำรุงรักษา วางแผน ปรับปรุง แก้ไข และควบคุมระบบวิศวกรรมโรงงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต

  Supervise subordinates in the areas of production process.
  1. Plan, coordinate and supervise shift

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ

  - วางแผนงานจัดกิจกรรม
  - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - จัดเตรียมงานกิจกรรม EVENT ต่าง ๆ
  - ดู

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์

  - Follow up target
  - Creative promotin
  - Cosumer negotiation
  - Take care costomer compaine.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

  ประสานงานกับบุคคลภายหน่วยงาน, ระหว่างหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก และติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ช่างบำรุงรักษา

  รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. นักศึกษาฝึกงาน

  ฝึกงานในส่วนสำนักงาน เช่น การตลาด, บัญชี, บุคคล, จัดซื้อ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า&ขนส่ง

  รับผิดชอบการรั จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายวัตถุดิบแลสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Export Officer

  ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ การจัดส่งต่างประเทศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษา

  วางแผน, ควบคุม การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ผู้จัดการแผนกผลิต

  - Allocate production work to individual production unit supervisor
  - Coordinate the production ac

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ช่างเทคนิคการผลิต

  ควบคุมดูแลปรับปรุงกระบวนการผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงภาระกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รั

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. หัวหน้าหน่วยผลิต

  ควบคุมดูแลการผลิต และพนักงานหน่วยงานปั้มขึ้นรูปให้ผลผลิตได้ตามเป้าหมายหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

  1. บริหารงานคลังสินค้า&จัดส่งให้มีประสิทธิภาพ
  2. ควบคุมดูแลการรับ-จ่าย จัดเเก็บวัตถุดิบและสินค้าส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

  รับผิดชอบการกำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาและฝึกอบรม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด import-export

  บริการและประสานงานกับบุคคลภายหน่วยงาน, ระหว่างหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก และติดต่อประสานงานกับลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. ช่างเทคนิคการผลิต ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

  ควบคุมดูแลปรับปรุงกระบวนการผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงภาระกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รั

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. ผู้จัดการแผนกผลิต (Production Manager) ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

  - Allocate production work to individual production unit supervisor
  - Coordinate the production act

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

  รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดเตรียมสินค้าและรถขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการได

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. Marketing Manager ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

  1. Develop plans and strategies for marking of company products according to company policy
  2. Set

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

  รับผิดชอบการกำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาและฝึกอบรม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

  Supervise subordinates in the areas of production process.
  1. Plan, coordinate and supervise shift

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. ช่างบำรุงรักษา ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

  รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. นักศึกษาฝึกงานฝ่ายผลิต ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

  ฝึกงานส่วนงานบรรจุภัณฑ์

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. Product Manager ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

  - Follow up target
  - Creative promotin
  - Cosumer negotiation
  - Take care costomer compaine.
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

  - ขับรถให้ผู้บริหาร
  - ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรถยนต์ พร้อมทึ่ใช้อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

  ปฎบัติงาน และเรียนรู้งานคอบคลุมงาน HRD , HRM and Payroll

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |