บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สเตนเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์,ก่อสร้าง,ตกแต่ง,เครื่องใช้ไฟฟ้า


ที่อยู่ เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 (กลับเจริญ) ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 0-2463-7299


โทร 0-2463-0158 ต่อ 213-214 , 0 | แฟกส์ 0-2463-7299
1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย

การประสานงานและสนับสนุนงานในฝ่ายขาย
รับคำสั่งซื้อ บันทึกข้อมูลในระบบ
จัดทำรายงาน และติดตามรายกา

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน 10,000-13,000
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Production Manager

  ควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตท่อสแตนเลสให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต

  1. ดูแลและจัดเก็บเอกสารควบคุมของฝ่ายผลิต
  2. บันทึกข้อมูลการผลิตในแต่ละสายการผลิตในแต่ละวัน
  3.

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-13,000
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานจัดส่งสินค้า

  1. ขึ้นสินค้า ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามใบจัดสินค้า
  2. ขนถ่ายและลำเรียงสินค้าเพื่อส่งลูกค้า
  3.

  อัตรา 10

  เงินเดือน 9,000
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Production Planning Section Manager

  วางแผนการผลิต และกำหนดการใช้เครื่องจักรให้เหมาะสม
  วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตและความต

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,500-17,000
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานขับรถส่งสินค้า

  ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  ดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้น

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 10,000
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. QA Manager

  รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และลูกค้า
  บริหารจั

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Technician-Machine Controller

  - ควบคุมดูแลเครื่องจักรพื่อการผลิต
  - ทำการผลิตและตั้งเครื่องเพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  - ตรวจ

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานฝ่ายผลิต

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 9,000-12,000
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานคลังสินค้า

  รับเข้า - จ่ายออก ผลิตภัณฑ์โดยใช้เครนเคลื่อนย้ายผลิต
  บันทึกผลการรับเข้า - จ่ายออก รวมถึงดูแลความสะอ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 9,000-10,000
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Planning & Inventory Manager

  Production Planning Management
  Control Logistic & Warehouse function
  Control stock and prepare a

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  1. จัดหาพัสดุในการผลิตเป็นการล่วงหน้าในระยะเวลาที่กำหนด
  2. ควบคุมการจัดซื้อพัสดุให้ได้ตามแผนงานที

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)

  ควบคุม ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนทำการผลิตร่วมกับฝ่ายผลิต
  ควบคุม ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต
  วิเคราะห

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-13,000
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. MIS / IT Staff

  Support and maintain Networking system
  Create and develop webpage
  Other assignment as design

  อัตรา 3

  เงินเดือน 15,000-20,000
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Improvement Engineer

  รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต
  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
  วิเคราะ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์

  ตรวจเช็ครถยนต์ เปลี่ยนอะไหล่ ถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ
  ซ่อมรถยนต์ และระบบไฟรถยนต์ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Quality Manager

  •Manage the completion of testing/quality assurance process.
  •Identify and analyze risks and to tak

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

  วางแผนการผลิต
  จัดทำใบสั่งผลิต
  ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Section Production Manager

  ควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตท่อสแตนเลสให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Technician

  ไม่ระบุ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 7,500-9,000
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานฝ่ายผลิต

  ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของเครื่องก่อนเริ่มทำการผลิต
  ดำเนินการผลิต

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)

  ควบคุม ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนทำการผลิตร่วมกับฝ่ายผลิต
  ควบคุม ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต
  วิเคราะห

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Sales and Marketing Officer

  - ผลักดันการขายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  - ติดต่อเจรจาต่อรอง เสนอขายผลิตภัณต์แต่ละชนิดแก่ลูกค้า
  -

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-12,000
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่บัญชี

  บันทึกบัญชีรายวัน
  ลงบัญชีแยกประเภท GL
  สรุปรายละเอียดยอดคงเหลือของบัญชีทรัพย์สิน, หนี้สิน
  จัดทำทะเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000-12,000
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานรับส่งเอกสาร

  ติดต่องาน รับ-ส่งเอกสาร กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  วางบิล เก็บเช็คลูก

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,500-8,000
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. Production Supervisor (Cutting Process)

  ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัย และสอดคล้องกับนโยบา

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. Safety Officer

  - Conduct safety activity plan and implement safety project.
  - 1-2 years experience in Safety func

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. MIS / IT Staff

  Support and maintain Networking system
  Create and develop webpage
  Other assignment as design

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. BOI Officer

  จัดทำเอกสารงาน Import และ BOI
  ติดต่อประสานงาน หน่วยงาน BOI
  รับผิดชอบการนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-13,000
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. Section Manager Planning & Inventory

  Production Planning Management
  Control Logistic & Warehouse function
  Control stock and prepare all

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |