บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไก่ครบวงจร ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท เนวิสแคปปิตอล จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนในประเทศไทย 300 ล้านบาท โดยมีกลุ่มธุรกิจการเกษตร อยู่ที่ จ.ชลบุรี , โรงงานชำแหละเนื้อไก่ อยู่ที่ จ.ปทุมธานี และ จ.นครนายก , โรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อไก่ อยู่ที่ จ.นครนายก


ที่อยู่ (1)โรงงานลำลูกกา คลอง7 เลขที่ 34/1 หมู่ 7 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 (2)โรงงานองครักษ์ เลขที่ 42/6 หมู่ 4 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ นครนายก 26120


โทร 037-322-645-52 # 412 | แฟกส์ 037-322-683-7
1. QA Operator ประจำโรงงานองครักษ์

1. ประกันคุณภาพและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
2. วางแผนการทำงานและก

อัตรา 2

เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 2,000 บาท
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Engineering Supervisor (Line maintenance)(ประจำโรงงานองครักษ์)

  1.วางแผนบริหารจัดการ Maintenance เครื่องจักรในสายการผลิต/อาคาร-บริเวณที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต
  2.ว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. R&D Supervisor(Europe)

  -Closely works with the Head of Sales on the activities related to products of assigned customers.

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าครองชีพ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Engineering Supervisor(PM&Project)(ประจำโรงงานองครักษ์)

  - วางแผนบริหารจัดการ PM เครื่องจักรประจำวัน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
  - บริหารงาน Project ที่ได้รับมอบห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Foreman Workshop ประจำโรงงานองครักษ์

  1. งานซ่อม-สร้างทุกชนิด ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. วางแผนและ ควบคุมการทำงานให้สำเร็จ
  3. ประสานงานกับแผ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Laboratory Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์

  1. บริหารด้านวิชาการ(จุลชีววิทยา) ในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายใน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าแผนกธุรการ (Admin Supervisor)

  1. ควบคุมงานด้านความสะอาด
  2. ควบคุมงานด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
  3. ควบคุมโรงอาหาร
  4. ควบคุมดูแล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. สัตวบาล (Team Leader)

  ดูแลควบคุมขบวนการผลิตลูกไก่
  ดูแลเรื่องการสุขาภิบาลภายในโรงฟัก
  ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ตู้ฟักแ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ค่าตำแหน่ง
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Production Operator (พนักงานฝ่ายผลิตประจำโรงงานอ.องครักษ์)

  1. ควบคุมการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้
  2. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและอบรมให้ปฎิบัติงานไ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 2,000 บาท
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Purchasing Officer

  - ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าในใบขอสั่งซื้อ (PR) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อออกใบสั่งซื้อ (PO) ให้กับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าครองชีพ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. หัวหน้างานอนามัย (Hygiene Supervisor)

  1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในฝ่ายผลิต
  2.จัดทำและดูแล Cleaning and Sanitation Program
  3.จัดทำและ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Production Supervisor / ประจำโรงงาน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

  1) ควบคุมการผลิตเพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามแผนการผลิต
  2) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Outside Loading Operator

  - ควบคุมการจัดส่งสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  - ตรวจสอบ Stock สินค้า
  - ติ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Accounting Officer / สำนักงานใหญ่ (ซ.ลาดพร้าว71 กรุงเทพ)

  1.ตรวจเช็คเอกสารประกอบการทำจ่าย , ตรวจสอบใบกำกับภาษี
  2.วิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. IT Technician

  Mainly Responsible for the smooth running of computer systems and ensuring users get maximum benefit

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

  1.จัดทำรายงานแสดงต้นทุนขายของสินค้าสำเร็จรูป รวมทั้งคำนวณกำไรจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ของสินค้าแต่ละช

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ(T/R, ER & Welfare Supervisor)

  1.Control over the labor business coordinating activities.Both internally and externally.
  2.The wel

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Welfare & Group HR Auditor Supervisor

  1) Responsible for daily payroll audit.
  2) Manage for welfare function of monthly employees / Group

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

  1. ควบคุมดูแลงานนักการให้ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่กำหนดในโรงงาน
  2. ควบคุมดูแลการจัดการขยะภายในโรงงานแล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 1,500 บาท
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Production Foreman ประจำโรงงานองครักษ์

  1.ควบคุมการผลิตให้สำเร็จตามเป้าหมาย
  2. วางแผนการทำงานของพนักงานในแผนก และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  3

  อัตรา 2

  เงินเดือน ่ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 1,500 บาท
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. จป.วิชาชีพ (Safety Supervisor)

  - Safety training and document control
  - New comer worker
  - Refresh training
  - Inhouse training c

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Junior Lawyer / สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 71 กรุงเทพ

  1. Carrying out legal research
  To research for finding out preceding cases relevant to a case, rele

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. R&D Supervisor (Asia Market)

  - ทำงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายขาย-เอเชียเกี่ยวกับวันกิจกรรมด้านการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์จากที่ได้รั

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องทำความเย็น, ช่างซ่อมบำรุงเครื่ืองจักร, ช่าง Boiler

  1. P.M. (Preventive Maintenance , M/C )
  2. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น (Refrigeration system)
  3. ค

  อัตรา 15

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 2,000 บาท
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. Engineering Supervisor (เครื่องทำความเย็น, Utility & Wastewater treatment system)

  ดูแลงานด้าน Utility

  - ระบบบำบัดน้ำเสิย

  - การผลิตน้ำประปา น้ำ RO น้ำ Soft

  - ระบบเครื่องทำควา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. หัวหน้างานฝ่ายผลิต (Production Supervisor)

  1.Control spec productivity and yield achivement the target
  2.Planning a presence in each point of

  อัตรา 2

  เงินเดือน 16,500
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. หัวหน้างานแผนกอนามัย (Hygiene Supervisor)

  1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในฝ่ายผลิต
  2.จัดทำและดูแล Cleaning and Sanitation Program
  3.จัดท

  อัตรา 1

  เงินเดือน 16,500
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. R&D Supervisor (Asia Product Development Supervisor)

  1. Closely works with the Head of Sales-Asia on the activities related to products of assigned Asia

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานฝ่ายผลิต (Operator)

  1 ควบคุมการผลิต
  2 บริหารควบคุมพนักงานใน Line ผลิต
  3 ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. สามารถทำ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. Production Staff/พนักงานฝ่ายผลิต ประจำโรงงานองครักษ์

  -ควบคุมการผลิตสินค้าให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและมาตราฐานการปฏิบัติงาน GMP,HACCP
  -ควบคุมดูแลเครื่องจัก

  อัตรา 10

  เงินเดือน 9,500
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. สัตวแพทย์ประจำฟาร์ม(ไก่เนื้อ)

  1. Joint development of the Flock Health Plan incorporating the DLD standardization and
  compartme

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. หัวหน้างานฝ่ายผลิต (Foreman)

  1 ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการผลิตต่างๆ ในพื้นที่ที่ดูแล
  2 ดูแลสวัสดิภาพของพนักงานรวมไปถึงการ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. Assistant Recruitment Manager

  1. Develop and execute recruiting plans of monthly employee
  2. Manage Job vacancy by searching an

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. OD Supervisor (Organization Development)

  1 การจัดการงานบริหารการฝึกอบรม เช่นการประสานงานกับผู้ให้บริการการฝึกอบรม ทั้งภายนอกและภายใน
  2.การจ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA Operator)

  1.ตรวจรับบรรจุภัณฑ์ และ Ingredient
  2.ตรวจสอบการเตรียม Packing Stamping
  3.ตรวจสอบการ Loading ทั้งภา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง

  ไม่ระบุ

  อัตรา 15

  เงินเดือน 9,500-12,000
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. QA Supervisor

  1 ประกันคุณภาพและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
  2 วางแผนการทำงานและ

  อัตรา 4

  เงินเดือน 16,500
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. Store Packaging Supervisor

  1.ควบคุมการทำงานในส่วนงาน Store Packaging ให้เป็นไปตามระบบรับ-จ่าย-จัดเก็บทั้งหมด
  2.ควบคุมเรื่อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 16,500
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. Purchasing Officer

  1. ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าในใบขอสั่งซื้อ (PR) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อออกใบสั่งซื้อ (PO) ให้กั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. ช่าง Boiler (Boiler Operator License)

  1.ดูแลระบบ Boiler operator
  2.ดูแลระบบ Air Compressor, Thermal oil boiler operator
  3.ดูแลระบบ Wa

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,500-12,000
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. R & D Supervisor (CE/UK)

  1. Closely works with the Head of Sales on the activities related to products of assigned customers

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. R&D/Product Development Supervisor (Export Market)

  1.Cost estimation based on a Sale or customer request
  2.Issues specifications for raw meat, Ingred

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. Safety Officer (ประจำสำนักงาน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี)

  - Working in Safety duty follow by Labour Government
  - Audit Safety Breeder and prepare suggestion

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. QA Operator

  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ Inspector
  2. จัดเตรียมจำนวน Inspector แต่ละจุดงานให้สอดคล้องกับแผนการผ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,500
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. QA Supervisor (ประจำองครักษ์ จ.นครนายก)

  1.ดูแลและควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต รวมทั้งสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น
  2.ดูแลและตรวจสอบ รวมทั้งทวนสอบจ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 16,500
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. ช่างซ่อมบำรุง (ประจำอ.องครักษ์ จ.นครนายก)

  1. PM (Preventive Maintenance, M/C)
  2. Solution Problem & Repair M/C
  3. Supporting Production

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000-9,500
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. Myanmar Training Officer (ภาษาพม่า)

  1.To Support Training
  2.Gethering trining information
  3.Coordinate within plant / translator

  อัตรา 1

  เงินเดือน 11,500-12,000
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |