บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ในฐานะบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านงานรับเหมา ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างงงานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม สำหรับโรงไฟฟ้า, โรงแรม, อาคารสูง และโรงงานอุตสหกรรม ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังขยายกิจการ และเป็นมืออาชีพให้บริการแบบ ONE-STOP SERVICE ดังนี้

1. ให้บริการบํารุงรักษา ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Operation and Maintenance)
2. ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึษางานระบบไฟฟ้า (Electrical Expert)
3. ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาระบบเครื่องกล (Mechanical Expert)
4. ให้คำปรึกษาการลดต้นทุนพลังงาน (Energy Cost Saving)
5. งานก่อสร้างอาคารทั้งระบบ (Construction)


ที่อยู่ เลขที่ 2034/124 ชั้น 29 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320


โทร 02-723-4420-5 | แฟกส์ 027234427
1. Project Control Staff

1. ตรวจสอบการบริหารโครงการต่างๆด้านความก้าวหน้าเทียบกับแผนงาน
2. ตรวจสอบด้านค่าใช้จ่ายของโครงการเที

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานเขียนแบบงานระบบ

  เขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร M&E ,เครื่องกล,ไฟฟ้า,โยธา

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Sale โครงการ

  - รับผิดชอบโครงการ การประชุม, การวางแผนงาน,
  - รายงานและประสานงานโครงการ
  - จัดเตรียมข้อมูล และบริหา

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

  - ช่วยงานบริหารอาชีวอนามัย และความปลอดภัยส่วนกลาง
  - ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างให้อยู่ในความเรียบร้

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานธุรการประสานงาน **ปฏิบัติงานในส่วนของ Site งานพร้อมพงษ์ /สินธรเรสซิเดนซ์/โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ**

  1. จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล ทำรายงาน
  2. ประสานงานทั่วไปภายในและภายนอกบริษัทฯ
  3. รับผิดชอบงานที่ได้

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. QA/QC Engineer Officer

  - วางแผนการตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
  - เป็นผู้ติดตามภายในแต่ตรวจติดตาม Supplier
  - ประส

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. โฟร์แมนระบบไฟฟ้า/โยธา/เครื่องกล

  งานระบบประกอบอาคาร Low Rise & High Rise Building

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  - ตรวจสอบ PR
  - ประสานงานฝ่ายต่างๆ
  - ประสานงาน Supplier ขอใบเสนอราคา
  - ตรวจสอบใบเสนอราคา
  - จัดทำต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานระบบคุณภาพ ISO 9001 (Internal Auditor)

  - ทำงานประสานงานทั่วไปทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
  - ประยุกต์ใช้และควบคุมระบบมาตรฐาน ISO
  - ดูแลเอกสาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. โฟร์แมนงานโยธา

  1. ควบคุมงานโยธา
  2. งานคอนกรีต, งานสถาปัตย์, งานโครงสร้างอาคาร เช่น โรงแรม, รีสอร์ท หรือ โรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Business Development Department Manager

  - บริหารงานวิศวกรรม และ พัฒนาโครงการ
  - วิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน / ก่อสร้าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานเขียนแบบงานระบ M&E

  เขียนแบบงานระบบประกอบอาคารสูง เช่น โรงแรม, คอนโดมิเนียม, รีสอร์ท ฯลฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานเขียนแบบโครงสร้าง/งานโยธา

  1. เขียนแบบงานโครงสร้าง
  2. เขียนแบบงานสถาปัตย์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. วิศวกรเครื่องกล (ระบบปรับอากาศภายในอาคาร)

  ควบคุมและดูแลงานด้านระบบประกอบอาคาร Low Rise & High Rise Building เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, คอนโด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า

  งานระบบประกอบอาคารสูง เช่น โรงแรม, คอนโดมิเนียม, รีสอร์ท ฯลฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ช่างสำรวจ (Survey)

  1.งานวางผัง สำรวจแนวก่อนงานก่อสร้าง
  2.งานวางแนวระดับองศา ระหว่างการก่อสร้าง
  3.ดำเนินงานด้านข้อมูล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. วิศวกรไฟฟ้า

  1. ดูงานเรื่องประมาณราคา (estimate)
  2. ทำงานออกแบบ, ถอดแบบ และเคลียแบบ
  3. สนับสนุน Technical Suppo

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. วิศวกรโยธา

  1. ควบคุมงานก่อสร้าง, งานโยธา
  2. ดูแลงานคอนกรีต, งานสถาปัตย์, งานโครงสร้างอาคาร เช่น โรงแรม, รีสอร์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป

  1. จัดทำเอกสาร บันทุกข้อมูล ทำรายงาน
  2. ประสานงานทั่วไปภายในและภายนอกบริษัทฯ
  3. รับผิดชอบงานที่ได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / สโตร์วัสดุก่อสร้าง

  1. ดูแลคลังสินค้า
  2. จัดทำ Store Card และ Store List
  3. ประสานงานกับ Supplier และเจ้าหน้าที่จัดซื้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. โฟร์แมนงานระบบปรับอากาศ

  ควบคุมงานระบบประกอบอาคารสูง เช่น โรงแรม, คอนโดมิเนียม, รีสอร์ท ฯลฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |