บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย เคมีภัณฑ์ ซึ่งมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดราชบุรี และสำนักงานอยู่ กรุงเทพฯ


ที่อยู่ เลขที่ 9/9 ม.10 ซอย บรมราชชนนี 63 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170


โทร 02-8862000 | แฟกส์ 02-886-2918
1. เลขานุการฝ่ายขาย

ประสานงานด้านการขาย ,การติดต่อกับลูกค้า

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่แผนกผลิต (ปฏิบัติงาน จ.ระยอง)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Sales Executive

  1. รับผิดชอบงานขายทั้งลูกค้าใหม่ และเก่า
  2. รักษายอดขายฐานลูกค้าเก่า และสำรวจตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-20,000
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ)

  - ปฏิบัติงานด้าน จป.
  - ดูแลข้อกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ตามกฎหมายกำหนดภายในโรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานบัญชีต้นทุน

  ดูแลด้านวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. นักศึกษาฝึกงาน(งานด้านเอกสาร)

  งานด้านเอกสารทั่วไป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างเชื่อม (ปฏิบัติงาน จ.ระยอง)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานประสานงาน(ภาษาจีน)

  รับผิดชอบงานด้านเลขานุการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. หัวหน้าการเงิน

  1. ดูแลด้านรายจ่ายของบริษัท , จัดทำใบสำคัญจ่ายในรอบดิวจ่ายรวมทั้งการจ่ายของโรงงาน, ทำประมาณการจ่าย,จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. วิศวกร

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย (Marketing & Sales Manager)

  1.บริหารทีมการตลาดและการขายเพื่อสร้างยอดสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
  2. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการข

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานประสานงานขาย (Sales Coordinator)

  1. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า, สินค้า,ราคาขาย ให้เป็นปัจจุบัน
  2. ทำรายงานและวิเคราะห์ความเคล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

  คอยดูแลตรวจเช็คควบคุมคุณภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงานทัวร์โอเปเรชั่น

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)

  วางกลยุทธ์และดำเนินการเกี่ยวกับแผนการตลาดให้กับสินค้าและบริษัท เพื่อสร้างยอดขาย/ความพึงพอใจ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Invoice Officer

  - เปิดใบกำกับภาษี และจัดส่งให้ลูกค้า
  - ประสานงานระหว่างลูกค้า
  - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานจัดส่งเอกสาร

  ทำหน้าที่ รับเช็คและวางบิล ส่งเอกสารทั่วไป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Operator

  1.บริการรับ/โอนสายที่ติดต่อเข้ามาและโอนสายให้ถูกต้อง
  2.ดูแลรับผิดชอบในการจองห้องประชุม/ประสานงานกั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่ IT(ประจำโรงงานราชบุรี)

  ดูและระบบ GPS และ ระบบอื่น ๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ช่างไฟฟ้า(ปฏิบัติงาน จ.ระยอง)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พนักงานฝ่ายบุคคล (ประจำโรงงานระยอง)

  1. รับผิดชอบงานด้านบุคคล ,การติดต่อหน่วยงานราชการ รัฐ
  2. รับผิดชอบงานด้านการสรรหา ว่าจ้าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานขับรถบรรทุก ประจำราชบุรี

  ขับรถขนส่งสินค้า

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พนักงานส่งเอกสาร ด้าน VISA / ติดต่อสถานฑูต

  - รับส่งเอกสารทางด้านวีซ่า
  - ติดต่อหน่วยงานสถานฑูต
  - รับ-ส่งเอกสารทางธนาคาร
  - ทำงานตามที่ได้ร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. พนักงานการเงิน

  1. จัดทำเช็คจ่ายเจ้าหนี้/กรณีต่างๆ ตามที่ฝ่ายบัญชีของบริษัทต่างๆ จัดทำมาให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาการจ่า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  1. รับผิดชอบขับรถผู้บริหาร
  2. ดูแลทำความสะอาดรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. ผู้ช่วยนักเคมี (ปฏิบัติงาน จ.ระยอง)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. หัวหน้าขนส่ง ประจำโรงงานราชบุรี

  ดูแลรับผิดชอบงานด้านการขนส่ง ,รถขนส่ง,งานซ่อมบำรุง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |