เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด - ไข่ สด สะอาด คุณภาพดี จาก ฟาร์มมาตรฐาน มีบริษัทในเครือทั้งหมด 4 บริษัทด้วยกัน
บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด ฟาร์มผลิตไก่ไข่รุ่น และ ไก่ไข่ โรงเรือนได้รับมาตรฐานเลี้ยงไก่ไขกว่า 1,000,000 ตัว
บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด ฟาร์มผลิตไก่ไข่ โรงเรือนได้รับมาตรฐานเลี้ยงไก่ไข่กว่า 900,000 ตัว
บริษัท แสงทองปศุสัตว์ จำกัด ทำธุรกิจด้านฟาร์มสุกร พ่อ/แม่พันธุ์ และ สุกรเนื้อ
บริษัท อัครา กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกอาหารแปรรูป


ที่อยู่ 211 หมู่ 10 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา นครนายก 26110


โทร 092-380-7771, 092-380-7772, 092-380-7773 ต่อ 304 | แฟกส์ 037-382-541
1. สัตวแพทย์บริการ

- ดูแลและตรวจสอบในส่วนงานฟาร์มต่างๆ
- ควบคุมการปฎิบัติงานภายในฟาร์มเพื่อทำการนำสรุปข้อมูลมาวิเคาะห์

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  - จัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการขององค์กร
  - จัดทำแผนการสรรหาบุคลากรให้ตรงกั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. สัตวแพทย์

  - ควบคุมดูแลสุขภาพไก่ไข่,ไก่พันธุ์,สุกรในฟาร์มที่รับผิดชอบ
  - ควบคุมดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะ,วัควีน.เวชภ

  อัตรา 2

  เงินเดือน #N/A
  เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. QA Supervisor

  - ประกันคุณภาพและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
  - วางแผนการทำงานและการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน #N/A
  เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
  ติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการต่ออายุเอกสารใบอนุญาต

  อัตรา 1

  เงินเดือน #N/A
  เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ช่างควบคุมเครื่องยนต์ไอโอแก๊ส

  ควบคุมดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  ทำการบันทึกข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้า
  จัดทำรายงาน
  ดูแลบำรุงรักษาระบบไบโ

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A
  เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด ชัยภูมิ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

  1.ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในลายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร
  2.ออกแบบและควบคุมกระ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้จัดการฝ่ายขาย

  - พัฒนากลยุทธ์ทางการขายและตลาดให้มีประสิทธิภาพและวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
  - วางแผนก

  อัตรา 1

  เงินเดือน #N/A
  เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. สัตวบาลฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่ / สุกร

  - รับผิดชอบการผลิตทุกขั้นตอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
  - สัตวบาลไก่ไข่ ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา คว

  อัตรา 4

  เงินเดือน 9,000 -12,000
  เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานขาย (Sale)

  - ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และกลุ่มลูกค้าทั่วไป
  - วางแผนการขาย จัดทำโปรโมชั่นการขายเพื่อการเพิ่

  อัตรา 2

  เงินเดือน #N/A
  เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขนส่ง

  1.บริหารจัดการควบคุมการจัดคิวรถขนส่ง
  2.ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  3.ควบคุมและดูแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน Nego
  เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Sale marketing coordinator

  - ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการตลาดและฝ่ายขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  - ประสานงานฝ่ายการตลาดของกลุ่มลูก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. สัตวบาลส่งเสริม ไก่รุ่น-ไก่ไข่

  - ติดตามคุณภาพลูกไก่ , ไก่รุ่น-ไก่ไข่
  - ดูแลพร้อมแนะนำการเลี้ยงการจัดการไก่ไข่ทุกช่วงอายุได้เป็นอย่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ผู้จัดการฟาร์มสุกรขุน/สุกรพันธุ์

  1. วางแผนการผลิตและควบคุมงบประมาณการผลิต
  2. บริหารการจัดการทั่วไป
  3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภ

  อัตรา 2

  เงินเดือน #N/A
  เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ผู้จัดการส่วนงานขาย Modern Trad

  - พัฒนากลยุทธ์ทางการขายและตลาดให้มีประสิทธิภาพและวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
  - วางแผนก

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |