Areeya Property Public Co., Ltd.


บริษัท อารียา พรอพเพอตี้ จำกัด ( มหาชน ) ตั้งขึ้นในปี วันที่ 20 มกราคม 2543 โดยนายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ ต่อมาปี 2546 บริษัทได้เปลี่ยนเป็น บริษัทมหาชน และในปี 2547 บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท อารียา พรอพเพอตี้ จำกัด ( มหาชน ) ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภท โครงการบ้านเดี่ยว บริษัทจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินในโครงการดังกล่าวหรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ โครงการทาวน์โฮม และโครงการคอนโดมิเนียม ก็เริ่มเปิดขายในปี 2549 โดยจะเน้นเฉพาะที่ดินที่ใกล้ใจกลางเมืองเท่านั้น
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
“ บ้าน ” มิใช่เพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัว เป็นที่ที่ลูกหลานจะเติบโต และเป็นที่ที่ความทรงจำทั้งหมดจะถูกประทับไว้ สำหรับผู้ที่มองหารูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัย สวยงามใจกลางเมือง อารียาจะเป็นบ้านในฝันของคุณ
ปัจจุบัน บริษัทฯกำลังขยายกิจการและรับบุคลากรเพื่อมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ที่อยู่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ซอยลาดพร้าว 71 ) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร 02-798-9940-41 มือถือ 081-735-7624, 085-480-4637 | แฟกส์ 02-798-9945
1. ผู้จัดการหมู่บ้าน (บริหารนิติบุคคล) ประจำอ่อนนุช ,หทัยราษฎ์,ไทรน้อย

- บริหารจัดการงานนิติบุคคล
- ควบคุมดูแลการทำงานแม่บ้าน รปภ. คนสวน ช่าง
- เดินตรวจตราความเรียบร้อยใ

อัตรา 5

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Areeya Property Public Co., Ltd.

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Foreman Structure/ Architect(โฟร์แมนงานโครงสร้าง/งานสถาปัตย์)

  ควบคุมงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานโครงสร้างในการสร้างบ้าน / ห้อง ให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นไปตามแผนงานที

  อัตรา 20

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  1.ร่วมวางแผน และแนวทางการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามนโยบายบริษัทฯ และเสนอแนวทางปรับปรุง
  2.ควบคุม กำก

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ฝ่าย Cost&Contract ) ประจำสนง.ใหญ่ ลาดพร้าว 71

  ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารทั่วไป ได้แก่ การติดตาม รวบรวม จัดทำ และตรวจสอบเอกสารที่เกี่

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่สินเชื่อรายย่อย

  1.ติดต่อ ประสานงาน รวบรวมเอกสาร เพื่อขออนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์
  2.ว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. QS Manager / QC Manager

  หน้าที่ QS Manager
  บริหารจัดการ งานวางแผนประมาณราคาและควบคุมงบประมาณโครงการก่อสร้าง การว่าจ้างผู้รั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Site Engineer M&E (วิศวกรงานระบบแนวสูง)

  บริหารจัดการ วางแผน และติดตามการดำเนินงาน ด้านการวางระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาลให้ได้คุณภาพตามมาตรฐ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Receptionist

  - ดูแล รับโทรศัพท์ผู้ที่ติดต่อเข้ามาและประสานงานฝ่ายต่างๆ
  - ต้อนรับผู้ติดต่อที่เข้ามาติดต่อบริษัท

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Store Keeper / Admin (ไทรน้อย, บางบัวทอง )

  - รับผิดชอบงานตรวจรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และงานเบิก - จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
  - ร

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง + OT+ ค่าอาหารกลางวัน
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. สถาปนิก (Architect) ด่วนมาก!!!

  ศึกษารายละเอียดงานพัฒนา Product เพื่อคำนวณร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างแ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่ Help Desk

  - ดูแลและพัฒนาระบบงาน
  - Support งานระบบ ERP (Program : Dinamic AX )
  - Support และแก้ปัญหาหน้างาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้จัดการอาคาร ประจำโครงการ A Space สุขุมวิท 77

  1. จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร
  2. อำนวย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  - จัดซื้อและจัดหาวัสดุเข้าโครงการ
  - ดำเนินการหาร้านค้า
  - เปรียบเทียบราคา คุมราคางาน,วัสดุ ไม่ให้เก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)

  - ออกแบบงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก ระบบระบายน้ำฝน ตามโครงการที่รับผิดชอบ
  - เตรียม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. Foreman M&E (โฟร์แมนงานระบบ ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้จัดการปฏิบัติการห้างสรรพสินค้า ( ประจำอ่อนนุช )

  1. จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร
  2. อำนวย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. ช่างเทคนิคประจำอาคาร / A Space Play สุทธิสาร

  1. ดูแลซ่อมบำรุงประจำอาคาร
  2. บริการลูกค้าด้านงานซ่อม
  3. ดูแลงานด้านเระบบและทคนิคประจำคอนโด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Senior Programmer

  Web develop with JAVA , Ipad , PHP, HTML, Javascript, AJAX, SAJAX, CSS/XHTML, MySQL(or MS SQL2005),

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส (ประจำสำนักงาน)

  - ทำบัญชี ด้านรับ - จ่าย ของบริษัท
  - ออกใบเสร็จรับเงิน
  - ตรวจสัญญาลูกค้า
  - ทำรายละเอียดประกอบงบกา

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส ( ประจำโครงการก่อสร้าง)

  1.ปฏิบัติงานสารบรรณ ดังนี้
  1.1การร่าง / โต้ตอบหนังสือ
  1.2การบันทึกข้อมูลรายงานการประชุม
  1.3ควบคุม

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่จัดEvent ( สุขุมวิท 77 )

  ดูแลการจัดงานEvent
  ติดต่อประสานงานการจัดEvent
  ประสานงานและให้บริการด้านพื้นที่การจัดEvent

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Asst. Marketing Manager ( Home& Townhome )

  - วิจัยตลาด วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
  - วางแผนการตลาดเพื่อโปรโมทโครงการ
  - จัดทำโปรโมชั่นรายเดือนประจำ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. Foreman Structure/ Architect(โฟร์แมนงานโครงสร้าง/งานสถาปัตย์)

  ควบคุมงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานโครงสร้างในการสร้างบ้าน / ห้อง ให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นไปตามแผนงานที

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Project Manager (ไทรน้อย,บางบัวทอง) ด่วน

  รับผิดชอบ ดูแล และบริหารงานของฝ่ายให้เป็นไปตามแผนการ ดำเนินการก่อสร้างตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ควบคุมเวล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

  1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมด แยกประเภททรัพย์สินให้เหมาะสม ระบุสถานที่ตั้งทรัพย์สิน และกำหนดผู้รับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. Project Engineer (วิศวกรโครงการ) ด่วนมาก (แนวสูง,แนวราบ)

  - จัดเตรียมแผนงานทั้งหมด เช่น แผนแม่บท,โครงสร้างองค์กร,แผนผังโครงสร้าง
  - ดำเนินโครงการนั้นให้ได้ตาม

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. ช่างเทคนิคประจำอาคาร ( อ่อนนุช **ด่วน** )

  1. ดูแลงานซ่อมบำรุงประจำอาคาร
  2. ดูแลงานรับเหมาการซ่อมบำรุง
  3. บริการลูกค้าด้านงานซ่อมต่างๆ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. Senior Programmer ( Urgent )

  - จัดทำ Data Flow Diagram, ER Diagram
  - จัดทำ Data Dictionary
  - เขียนภาษา PHP, Javascript, ASP.Net

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. QC Inspector (โครงสร้าง และ M&E) (ผู้ตรวจสอบคุณภาพ) งานโครงสร้าง/สถาปัตย์/'งานระบบ

  - ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้ในงาน เพื่อการควบคุมคุณภาพและการใช้งานที่ถูกต้อง
  - ตรวจสอบ

  อัตรา 20

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. เจ้าหน้าที่บัญชี ด้าน AP

  - ทำบัญชี ด้านเจ้าหนี้
  - ออกใบเสร็จรับเงิน
  - ตรวจสัญญาลูกค้า
  - ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  - ดูแ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. Site Engineer (วิศวกรสนาม)งานโครงสร้าง,สถาบัตย์

  บริหารจัดการ วางแผน และติดตามการดำเนินงาน ด้านโครงสร้าง และสถาปัตย์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นไปต

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. Project Manager (ผู้จัดการโครงการ) ด่วน

  รับผิดชอบ ดูแล และบริหารงานของฝ่ายให้เป็นไปตามแผนการ ดำเนินการก่อสร้างตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ควบคุมเวล

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. เจ้าหน้าที่การเงิน

  - ตรวจสอบการคำนวณดอกเบี้ยจ่าย
  - รายงานภาระหนี้ของบริษัท
  - เจรจาต่อรองบริษัทประเมินในการประเมินหลัก

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. ช่างสำรวจ (Surveyor)

  1. รับมอบนโยบายการดำเนินงาน และรับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  2. ศึกษาแ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. เจ้าหน้าที่ธุรการStore / Store Keeper ( ประจำ อ่อนนุช, )

  - จัดระบบงาน,ขั้นตอนการทำงาน
  - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของระบบคลังสินค้าทั้งระบบ
  - พัฒนาระบบงานและ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. Graphic Designer ( Welcome New Graduated )

  - Develop creative design concepts that meet the business objectives of clients.
  - Supervise and in

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. เลขานุการ

  1.จัดเวลาให้ผู้บริหาร
  2.ติดต่อประสานงานต่างๆให้ผู้บริหาร
  3.ตรวจเอกสารและจัดทำเอกสารให้ผู้บริหาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. Site Engineer M&E/Senior Site Engineer M&E (วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล)

  วางแผนในการติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพ เวลา และในงบประมาณที่กำหนด โดยยึกหลักปฏิบัติตามกระบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. Store Keeper/Admin Store (เจ้าหน้าที่สโตร์งานก่อสร้าง) ประจำโครการ

  1. งานรับวัสดุอุปกรณ์
  2. งานจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
  3. งานตรวจนับวัสดุอุปกรณ์
  4. งานยืม คืนวัสดุอุปกร

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + OT
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. สถาปนิก

  ศึกษารายละเอียดงานพัฒนา Product เพื่อคำนวณร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างแ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. Foreman M&E (โฟร์แมนงานระบบ ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. Stie Office Engineer ประะจำ Site บางนา กม.8

  1.จัดเตรียมแผนงานแบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ ทำ Payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงาน เพิ่ม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสโครงการ / อ่อนนุช35-37

  ดูแลการออกเอกสารเรียกชำระค่าเช่าพื้นที่ ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำไฟฟ้า ตลอดจนการรับชำระและนำส่ง
  รับเรื่อง

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. สถาปนิกวิเคราะห์โครงการ

  Feasibility study & Market study in real estate business

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. Sale Executive ประจำบางนา,ลาดกระบัง

  1.ต้อนรับลูกค้า พาชมสินค้า แนะนำสินค้า เพื่อเสนอการขายและปิดการขาย
  2.เก็บข้อมูลประวัติลูกค้า และดูแ

  อัตรา 3

  เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. Marketing Communication & Brand Corporate (สื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์)

  1. Implementing strategic marketing communication plan and activities.
  2. Having responsibilities i

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)

  - ออกแบบงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก ระบบระบายน้ำฝน ตามโครงการที่รับผิดชอบ
  - เตรียม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ-งานโครงสร้าง/สถาปัตย์

  1.เขียนแบบก่อสร้าง และแบบผังต่างๆ ของโครงการตามที่ได้ประชุม หารือ หรือรับมอบหมายจากวิศวกรสำนักงาน
  2

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 49. เจ้าหน้าที่ Call center

  1.บริหารระบบ Call center
  2.พัฒนางานการให้บริการหลังการขาย
  3.บริการ รับข้อมูลจากลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 50. QC Manager

  - รับทราบความคืบหน้า, ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ส่งผลถึงการทำงานที่มีคุณภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 51. QC Inspector (โครงสร้าง และ M&E) (ผู้ตรวจสอบคุณภาพ) งานโครงสร้าง/สถาปัตย์/'งานระบบ ด่วน!! สัมภาษณ์ทราบผลทันที

  - ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้ในงาน เพื่อการควบคุมคุณภาพและการใช้งานที่ถูกต้อง
  - ตรวจสอบ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 52. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HRM)

  1.กำหนดให้มีแผนความจำเป็นและความต้องการทรัพยากรบุคคล วางแผนบุคลากรทั้งระยะสั้น และระยะยาวตามภารกิจขอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 53. ผู้อำนวยการ ฝ่ายก่อสร้าง ( Vice President )

  ประชุมระดับผู้บริหารเพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงบริหารจัดการและกำกับดูแลการดำ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 54. Site Engineer (วิศวกรสนาม)งานโครงสร้าง,สถาบัตย์

  วางแผนกิจกรรมทำงานเพื่อให้ได้คุณภาพ ยึดหลักรักษาสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมเอกสารเสนออนุมัติ ตรวจตราถ่ายภา

  อัตรา 15

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 55. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ส่วนงาน Compensation & Benefit

  หน้าที่รับผิดชอบ
  - งานเงินเดือน ค่าแรง สวัสดิการ
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานด้านวินัย/แ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 56. Senior HRM

  ดูแลงานส่วนกลาง HR ทั้งหมด และสามารถ Support ในการทำเงินเดือนได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 57. Project Engineer (วิศวกรโครงการ) ด่วนมาก (แนวสูง,แนวราบ)

  - จัดเตรียมแผนงานทั้งหมด เช่น แผนแม่บท,โครงสร้างองค์กร,แผนผังโครงสร้าง
  - ดำเนินโครงการนั้นให้ได้ตาม

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 58. หัวหน้างานส่วนCall center

  1.บริหารระบบ Call center และ ควบคุมการให้บริการของ Agent
  2.พัฒนางานการให้บริการหลังการขาย
  3.บริหาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |