บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขนถ่ายสำภาระ ลำเลียงกระเป๋าผู้โดยสาร ขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ที่อยู่ 437 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120


โทร 02-9610055 | แฟกส์ 02-9610888
1. หัวหน้าผู้ควบคุมงาน(SUPERVISOR)ประจำสนามบินเชียงราย

ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขนถ่ายสัมภาระภายในสนามบินฯ

อัตรา 1

เงินเดือน 10,000
บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

จังหวัด เชียงราย

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้ควบคุมงาน SUPERVISOR (ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)

  ควบคุมการทำงานในลานจอดประจำท่าอาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 309+เบี้ยเลี้ยงวันละ70บาท
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานเมืองทอง)

  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี วางบิล รับเช็คและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (ประจำสนามบินเชียงใหม่)

  ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร ขึ้น-ลง จากเครื่องบิน

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 300 บาท/วัน
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานขับรถ (สนามบินเชียงใหม่)

  ขับรถ ส่งสินค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 300 บาท+ค่าอาหาร 40
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานทำความสะอาดภายในเครื่องบิน(สุวรรณภูมิ)

  ทำความสะอาดภายในเครื่องบิน,มีเบี้ยขยันเดือนละ500 บาท 3เดือนติดรับเพิ่ม 1,500 บาท ,มีประกันสังคม,มีค่

  อัตรา 40

  เงินเดือน 350 บาท/วัน+ค่าอาหาร50บาท
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เลขา/ประสานงาน

  - จัดทำเอกสาร
  - ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. OPERATOR

  ควบคุมอุปกรณ์ CPL CVB TSP เพื่อขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร และควบคุมอุปกรณ์ CPL CVB TSP เพื่อขนถ่ายสินค้า

  อัตรา 10

  เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (เชียงราย)

  ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารขึ้น - ลง จากเครื่องบิน

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 300/วัน
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด เชียงราย

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานทำความสะอาดภายในเครื่องบิน

  ทำความสะอาดภายในเครื่องบิน,มีเบี้ยขยันเดือนละ500 บาท 3เดือนติดรับเพิ่ม 1,500 บาท ,มีประกันสังคม,มีค่

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 300 บาท/วัน+ค่าอาหาร30บาท
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (สุวรรณภูมิ)

  ถ่ายสัมภาระจากเครื่องบินผ่านเครื่องลำเลียง

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 350บาท/วัน+ค่าอาหาร 50
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานบริการภาคพื้น CSA ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ตมหาชน)

  - ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น โดยทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check - In) และดูแลผู้โดยสารขาเข้า -

  อัตรา 30-50

  เงินเดือน 15,000
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. CUSTOMER SERVICE AGENT(ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)

  ให้บริการภาคพื้น
  -ตรวจรับบัตรโดยสาร(CHECK-IN)
  -ดูแลผู้โดยสารขาเข้า-ออกเที่ยวบินภายในประเทศและต่างป

  อัตรา 30

  เงินเดือน 15,000(ปรับเป็น16,500บาท หลังผ่านทดลองงาน)
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. OPERATOR (สนามบินสุวรรณภูมิ)

  ควบคุมอุปกรณ์ CPL CVB TSP เพื่อขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร และควบคุมอุปกรณ์ CPL CVB TSP เพื่อขนถ่ายสินค้า

  อัตรา 20

  เงินเดือน รายได้ประจำไม่รวม OT เริ่ม 15,000
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. SUPERVISOR (ประจำที่สุวรรณภูมิ)

  ควบคุมการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารและควบคุมการขนถ่ายสินค้า

  อัตรา 7

  เงินเดือน 10,000 +3,000
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ(ภูเก็ต)

  ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร ณสนามบินภูเก็ต

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 309บาท/วัน+เบี้ยเลี้ยง 40 บาท/วัน
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานขับรถ 6 ล้อ

  ขับรถส่งของ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 10,000 + 2,000+ค่าอาหาร 50
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนักงานขับรถกระบะ

  ขับรถขนส่งสินค้าในกรุงเทพ + ต่างจังหวัด

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 10,000 +ค่าอาหาร 50
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ผู้จัดการฝ่าย Sorting / คัดแยกกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสาร

  - ควบคุมดูแลบริหารจัดการปฏิบัติงานของพนักงาน ไม่ให้
  เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน
  - ดูแลจำนวนพนักงานในห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงานติดรถส่งของงานไปรษณีย์ไทย(เชียงใหม่)

  พนักงานติดรถและยกของประจำจังหวัดเชียงใหม่

  อัตรา 4

  เงินเดือน 300/วัน
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พนักงานบริการภาคพื้น CSA ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  - ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น โดยทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check - In) และดูแลผู้โดยสารขาเข้า -

  อัตรา 30-50

  เงินเดือน 15,000
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานบุคคล (ประจำ Office ภูเก็ต)

  ดูแลงานด้านสรรหา ฝึกอบรม กฎระเบียบ งานสวัสดิการฯ

  ทำค่าแรง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานเมืองทอง)

  - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี /การเงิน /ภาษีซื้อ,ภาษีขาย
  - จัดทำงบประจำเดือน
  - งานที่เกี่ยวข้องกับบั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. พนักงานขนถ่ายสัมถาระ(ประจำที่เมืองทอง)

  ขนถ่ายสัมภาระ(สินค้า)ต่างๆ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 350+ค่าอาหารวันละ50/วัน
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(Payroll Staff)

  ตรวจเช็คการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน
  จัดทำวันลาต่างๆของพนักงานเข้าระบบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่อาชีวนามัยและความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต

  1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. พนักงานขับรถในลานจอด(ประจำท่าอาศยานนานาชาติภูเก็ต)

  ขับรถในลานจอดประจำสนามบิรนานาชาติจังหวัดภูเก็ต

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 309บาท/วัน+เบี้ยเลี้ยง 100 บาท/วัน
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. พนักงานควบคุม(แผนกขนถ่ายสำภาระผู้โดยสาร และแผนกทำความสะอาดบนเครื่องบิน)ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ

  ควบคุมงานแผนกขนถ่ายสำภาระและแผนกทำความสะอาดบนเครื่องบิน

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 10,000
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (สุวรรณภูมิ)

  ขนถ่ายสัมภาระจากเครื่องบินผ่านเครื่องลำเลียง

  อัตรา 20

  เงินเดือน 350บาท/วัน+ค่าอาหาร 50
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. พนักงานขับรถในลานจอดสนามบิน

  ขับรถลากจูงในลานจอดสนามบินสุวรรณภูมิ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 12,000+2,000
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. Operations Manager

  บริหารงานในส่วนของคลังสินค้าทั้งหมด

  อัตรา 1

  เงินเดือน 35,000
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ(ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)

  ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร ณสนามบินภูเก็ต

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 309บาท/วัน+เบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท/วัน
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. พนักงานขับรถในลานจอดสนามบิน(สุวรรณภูมิ)

  ขับรถลากจูงในลานจอดสนามบินสุวรรณภูมิ

  อัตรา 20

  เงินเดือน 10,000+2,000
  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |