กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "เพื่อคุณภาพชีวิต" โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ
( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.betagro.com)


ที่อยู่ 323 อาคารเบทาโกร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


โทร 02-833-8888
1. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าก่อนเข้าโรงงาน หรือก่อนจัดเก็บที่โกดังนอก
2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าที่

อัตรา 3

เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำสำนักงานพระประแดง)

  - ดูแลการขนถ่ายสินค้าและสามารถดูวัตถุดิบเบื้องต้นได้ตลอดจนควบคุมสินค้าในโกดัง

  - ตรวจสอบสภาพทั่วไป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้แทนขายสุกรพันธุ์ (สายธุรกิจสุกร- สำนักงานใหญ่)

  - เข้าพบลูกค้า เสนอขายสินค้า และขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย

  - เก็บเงินลูกค้าและส่งเอกสารการชำระเงิ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ประสานงาน ( สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสกลนคร)

  - รับผิดชอบงานด้านเอกสารทั้งหมดของผู้บังคับบัญชา

  - ดูแลการปฏิบัติงานประจำเดือน กลั่นกรองข้อมูลเบื

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สายธุรกิจสุกร - ประจำโรงงานลพบุรี)

  - ควบคุมคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตไลน์ตัดแต่งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  - รับข้อร้องเรียนล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำสำนักงานใหญ่)

  - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานของสายธุรกิจสุขภาพสัตว์

  - ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ


  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสกลนคร)

  - รับผิดชอบการจัดการ งานบุคคลและธุรการ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของเครือเบทาโกร

  - งาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด สกลนคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สายธุรกิจไก่ - สำนักงานใหญ่)

  •ติดต่อติดตามการชำระเงินของลูกค้า

  •จัดส่งเอกสารส่งออกต่างๆให้ลูกค้า

  •ประสานงาน sale /โรงงาน/ธุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. วิศวกร/ช่างเทคนิคอาวุโส (สายธุรกิจไก่)

  1.จัดทำ ทบทวนการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ชี้บ่ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของกระบวนการผ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

  1.ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และตัวเลขต่างๆ
  2.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
  3.ดูแลรักษาทรัพย์สิน และ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้แทนขาย (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

  1. รับผิดชอบในการวางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้

  2. ให้คำแนะนำและส่งเสริมการปฎิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. วิศวกรโครงการ (ประจำสำนักงานใหญ่)

  - วางแผนติดตามความคืบหน้างานโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย
  - ควบคุมงานโครงการ ให้ได้ตามแผนงานและตรวจสอบรา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สายธุรกิจภูมิภาค-ตะวันออกเฉียงเหนือ)

  - รับผิดชอบการจัดการ และกำกับดูแลนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล

  - การตรวจติดตาม และให้คำปรึกษาที่เกี

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่พิธีการส่งออก (ประจำสำนักงานใหญ่)

  - จัดทำเอกสารส่งออกของบริษัท

  - จัดทำค่าใช้จ่ายในการส่งออกและค่าใช้จ่ายอื่นๆในแผนก

  - ติดต่อประส

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. สัตวแพทย์ควบคุมคุณภาพและสุขภาพสัตว์ (สายธุรกิจสุกร)

  1.ควบคุมดูและสุขภาพสุกร ควบคุมดูแลการใช้เวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ

  2.ควบคุมดูและระบบการป้องกันโรค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

  1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. หัวหน้าหน่วยเตรียมวัตถุดิบ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

  1. ตรวจสอบการเตรียมวัตถุดิบให้มีความถูกต้องตามสูตรการผลิต

  2. ตรวจสอบการทำความสะอาดสถานที่จัดเตรีย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ผู้แทนขาย (Modern Trade)

  - ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro )

  - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

  1.จัดทำเอกสาร/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยสอดคล้องกับข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัย ความ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)

  - บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด

  - บริหารต้นทุนและยอดขาย

  - บริหารและค

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. วิศวกร IE (ประจำฟาร์มไก่)

  1.ส่งเสริม, สนับสนุน, ให้คำปรึกษาในงานด้าน WCM (5S,QCC, KSS, QOL, TPM)

  2.รวบรวมข้อมูล นำเสนอผลสำเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. นักวิชาการสุกร / สัตวแพทย์วิชาการสุกร (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

  1.ตรวจเยี่ยมฟาร์ม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการดูแลสุขภาพและการผลิตสุกร
  2.เก็บรวบรวมข้อมูลการผ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Web Programmer (สัญญาจ้าง 6 เดือน - ประจำสำนักงานลพบุรี)

  - เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพื่อพัฒนาเว็ปไซต์ โดยใช้หลัก MVC ( Model View Controller )

  - ออกแบบฐา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. วิศวกรสิ่งแวดล้อม (สายธุรกิจไก่)

  - รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงาน เช่น งานระบบบบำบัดน้ำเสีย,งานขยะอันตราย,งานเกี่ยวกับการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. นักวิเคราะห์เคมี ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์-ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี)

  - ดำเนินการทดสอบตามรายการทดสอบที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้องทางวิชาการ
  - พัฒนาวิธีการทดสอบใหม่ตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ (ประจำสำนักงานใหญ่)

  - ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการระบบการจัดการงานบุคคล และระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งในส่วน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (สายธุรกิจภูมิภาค - โรงงานแปรรูป จ.พัทลุง)

  - นำสินค้าใหม่จากการพัฒนาของ PD- โรงงานมNPD เข้าสู่กระบวนการผลิตจริง

  - พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด พัทลุง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. Coordinator (ประจำสำนักงานใหญ่)

  1. Arrange the meeting and coordinate with all attendees
  2. Responsible for meeting summarize
  3. U

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. ผู้แทนขาย (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

  1. รับผิดชอบในการวางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้

  2. ให้คำแนะนำและส่งเสริมการปฎิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. พนักงานประจำร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)

  - ให้การบริการลูกค้าภายในร้านดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

  - รับออร์เดอร์อาหาร , เก็บเงินค่าอาหาร แล

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำโรงงานลพบุรี)

  - ควบคุมและติดตามงานบำรุงรักษา อย่างเป็นระบบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  - ควบคุมแล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. ช่างยนต์-Farm Complex (สายธุรกิจไก่)

  1.รับผิดชอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่าง ๆภายในฟาร์มและโรงฟัก

  2.ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ อุปกรณ์และวิเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

  1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าก่อนเข้าโรงงาน หรือก่อนจัดเก็บที่โกดังนอก
  2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าที่

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. วิศวกรซ่อมบำรุงระบบน้ำ (สายธุรกิจไก่)

  - วางแผนบำรุงรักษาระบบสูบน้ำบาดาลและระบบส่งน้ำ

  - วางแผนซ่อมบำรุงระบบส่งน้ำดี (Soft water)

  - งา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำ Betagro Deli Shop)

  1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน

  2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแล

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. วิศวกร/หัวหน้าส่วน พัฒนาระบบวิศวกรรม (สายธุรกิจไก่)

  1.ควบคุมดูแลเครื่องจักรใน Line Production

  2.ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนการผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)

  - วางแผนจัดรับวัตถุดิบเข้าโรงงานของบริษัท

  - จัดทำค่าขนส่งที่จัดส่งเบทาโกรภาคใต้ (ทางรถ,ทางเรือ)

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( สายธุรกิจไก่ )

  - ทำการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
  - ทดสอบและคัดเลือกส่วนผสมต่างๆ จากผู้ขาย เพื

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

  1.วางแผนอัตรากำลังร่วมกับผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  2.กำหนดแผนการสรรหาและคัดเลือกให้เป็นไปตามที่กำหนด
  3.ก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. Internal Audit (สายธุรกิจไก่)

  - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามแผนงานที่กำหนด โดยการประเมินความ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. ผู้จัดการส่วนขายอาหารสัตว์บก ( สายธุรกิจอาหารสัตว์)

  - บริหารทีมขายอาหารสัตว์ให้บรรลุเป้าหมาย

  - กำหนดเป้ายอดขายทีมในแต่ละเดือน

  - สรุป รวบรวม และตรว

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสกลนคร)

  - สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด สกลนคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ( สายธุรกิจภูมิภาค -โรงงานแปรรูป จ.พัทลุง)

  - ดูแลรับผิดชอบระบบ GMP & HACCP และระบบคุณภาพอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่วางแผนไว้

  - ดูแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด พัทลุง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ (สายธุรกิจสุกร)

  - ขายและส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์เบกรีน

  - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่

  - ดูแลการเก็บเง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ประจำฟาร์มไก่)

  1. งานสรรหาว่าจ้าง
  - ประกาศรับสมัครงาน รวบรวมใบสมัคร ตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน คัดเลือกใบสมัคร การท

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. สัตวแพทย์วิชาการโค (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

  1.ตรวจเยี่ยมฟาร์ม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการดูแลสุขภาพและการผลิตโคนม
  2.เก็บรวบรวมข้อมูลการผ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. วิศวกรโยธา (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

  1.ดูแลและปรับปรุงงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  2.ตรวจสอบดูแลงานซ่อม สร้าง อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 49. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ( ประจำสำนักงานใหญ่ )

  - Sustainability Program เช่น S.E.T. Project
  - ดำเนินการตามโครงการ Betagro Sustainability
  - ประสาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 50. ผู้จัดการส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำโรงงานพระประแดงและลพบุรี)

  - ดูแลการจัดส่งสินค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนด

  - ดูแลจัดทำค่าจัดส่งให้ถูกต้อง

  - ประสานงานธุรการขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 51. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สายธุรกิจอาหาร - ประจำสำนักงานรามอินทรา กทม.)

  - ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของ Sale และเอกสาร Payment ต่างๆ

  - ตรวจสอบความถูกต้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 52. เจ้าหน้าที่ผลิต (สายธุรกิจไก่ - ประจำลพบุรีและสมุทรสาคร)

  - ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายในด้านปริมาณผลผลิต

  - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต


  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 53. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ ( สายธุรกิจอาหารสัตว์)

  - จัดทำข้อมูลและรวบรวมข้อมูลด้านงบกำไรขาดทุน และค่าใช้จ่าย ให้กับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง


  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 54. วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (สายธุรกิจไก่)

  งานวางแผนซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ

  - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าแรง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 55. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี )

  - เตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆเพื่อรองรับการประชุม

  - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 56. หัวหน้างานแผนกบริการ (ธุรกิจภัตตาคาร)

  - จัดเตรียมพนักงานให้พร้อมและเพียงพอ สำหรับการบริการ และให้เป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด

  - ดูแ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 57. ผู้แทนขาย (Food Service)

  - ขายสินค้าในช่องทาง Food Service : ภัตตาคาร / โรงแรม / สายการบิน และอื่นๆ
  - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ต

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 58. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์-HRD (สายธุรกิจภูมิภาค)

  •รับผิดชอบและบริหารงานพัฒนาและฝึกอบรมให้กับพนักงาน
  •ประสานงานการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  •อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 59. หัวหน้าส่วนวิศวกรไฟฟ้า / เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า (สายธุรกิจไก่)

  - งานซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง

  - งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย

  - งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 60. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน-เครื่องกล (สายธุรกิจไก่)

  - วางแผนและออกแบบการสั่งสร้างชิ้นงาน

  - การจัดการซ่อมสร้างตามกำหนดการ

  - การจัดการ Spare parh


  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 61. เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาสกลนคร, สาขาสว่างแดนดิน, สาขากาฬสินธุ์, สาขานครพนม, สาขามุกดาหาร, สาขาบึงกาฬ)

  - รับผิดชอบงานขายตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมาย

  - นำเสนอผลิ

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 62. วิศวกรซ่อมบำรุง ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำโรงงานลพบุรี )

  - ควบคุมงานซ่อมบำรุง,งานบำรุงรักษา,งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตรวมถึงอุปกรณ์การผลิตของหน่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 63. Web Designer ( สัญญาจ้าง 6 เดือน - ประจำสำนักงานลพบุรี )

  - ออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์ตามแนวคิดที่ต้องการของสำนักวิศวกรรมเพิ่มผลผลิต

  - ส่งมอบผลงานการออกอบบด้วย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 64. หัวหน้าหน่วยบรรจุพรีมิกซ์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

  1. ตรวจสอบแผนการผลิตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร แล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 65. เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)

  1. จัดทำใบเสนอราคาและจัดทำสัญญาซื้อขายและข้อตกลงต่างๆ
  2. กำหนดราคาขาย การยกเลิกการจองห้องพัก และจัด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 66. เจ้าหน้าที่จัดสวน ( ประจำลพบุรี )

  - ควบคุมดูแลงานสวน

  - ควบคุมดูแล ตกแต่งสวน

  - งานอื่นๆที่ำได้รับมอบหมาย

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 67. พนักงานขับรถบรรทุก (สายธุรกิจสุกร)

  - ขับรถขนส่งสุกร

  - ดูแลบำรุงรักษารถขนส่งสุกร

  - ดูแลรับผิดชอบสินค้าตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

  - จ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |