บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินกิจการมากกว่า 20 ปี และเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ที่ได้รับมาตรฐาน HA รวมถึงเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีความมั่นคง ปัจจุบันมีโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ 5 แห่ง ได้แก่ รพ.มหาชัย 2 ,รพ.มหาชัย 3 ,รพ.แม่กลอง , รพ.เพชรรัชต์ ,บริษัทแพทย์ไทย88 ขณะนี้โรงพยาบาลมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรร่วมงานดังนี้


ที่อยู่ เลขที่ 927/43 ค ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000


โทร 034-424990 ต่อ 1660-1661 | แฟกส์ 034-810782
1. เภสัชกร

งานด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล

อัตรา 3

เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พยาบาลวิชาชีพ

  บริการดูแลผู้ป่วย

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้ควบคุมทางการเงิน (Financial Controller)

  ติดตาม วิเคราะห์และควบคุมเงินของกิจการและบริษัทในเครือ การจัดหาเงินทุน และช่วยบริหารโดยการใช้ข้อมูลแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. จนท.ลูกค้าสัมพันธ์

  1.ดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ สำหรับลูกค้า เช่น การขอประวัติการรักษา ,เอกสารประกันต่าง ๆ
  2.ติดต่อประส

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ช่างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

  ดูแล ซ่อมแซม อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการแพทย์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตรมอัตรา รพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  ดูแลพยาบาลผู้ป่วย ภายใต้การกำกับดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA)

  ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ช่างซ่อมบำรุง

  งานซ่อมบำรุงภายในโรงพยาบาล

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ช่างเครื่องมือแพทย์

  ดูแล สนับสุนงานเครื่องมือทางการแพทย์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามอัตรารพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พยาบาลบริหารความเสี่ยง

  งานด้านบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. จนท.บัญชี

  งานบัญชีของโรงพยาบาล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. จนท.ประชาสัมพันธ์

  จนท.ประชาสัมพันธ์
  ต้อนรับ บริการ วิเคราะห์ความต้องการของผู้มารับบริการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามอัตรารพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ผู้อำนวยการนอกเวลา (Night Manager)

  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการในช่วงเวลานอกราชการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. จนท.ยานยนต์ (ขับรถ)

  ขับรถส่งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. นักรังสีเทคนิค


  งานด้านรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. จนท.ตรวจสอบภายใน (Internal Audio)

  งานตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. โปรแกรมเมอร์/เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

  สนับสนุนระบบงานคอมพิวเตอร์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. จนท.การเงินบริการ

  งานบริการด้านการเงินสำหรับผู้ที่มีใช้บริการ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. นักเทคนิคการแพทย์

  งานห้องปฏิบัติการ(LAB) ของโรงพยาบาล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง

  บริการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. จนท.รับส่งผู้ป่วย

  บริการเข็นรถรับ-ส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาล

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. จนท.การตลาด (Event Marketing)

  1.การจัดกิจกรรมการตลาด ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
  2.วางแผนการจัดกิจกรรมการตลาด การจัดสื่อกิจกรรมกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ./ตามตกลง
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN)

  บริหารและควบคุม ระบบการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |