เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที


อุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจร อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป


ที่อยู่ 312 อาคาร GFPTถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150


โทร 02-473-8265(อารีรัตน์) , 02-473-8266(จุฑามาศ) | แฟกส์ 02-473-8383
1. พนักงานขายอาหารกุ้ง

ไม่ระบุ

อัตรา 2

เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานบัญชีสำนักงาน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานขายอาหารสัตว์บก

  ให้คำแนะนำ และเป็นผู้แทนฝ่ายขายอาหารสัตว์ ให้กับลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานจัดซื้อ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ จ.ชลบุรี

  ไม่ระบุ

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. วิศวกรไฟฟ้า จ.ชลบุรี

  ควบคุมดูแลระบบ ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานเอกสารการเงิน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ช่างสำรวจ จ.ชลบุรี

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานบัญชี

  รับจ่ายเงินสด หรืองานอื่นๆเกี่ยวกับบัญชีที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงการบริษัท
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานสารสนเทศ/ โปรแกรมเมอร์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง

  -ขับรถให้ผู้บริหาร การบำรุงดูแลรักษาสภาพรถที่ขับ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงานตรวจสอบภายใน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ช่างไฟฟ้า จ.ชลบุรี

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงานบัญชี จ.ชลบุรี

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามวุฒิ
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานบัญชี

  ไม่ระบุ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนง.ประสานงานราชการ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ จ.ชลบุรี

  ไม่ระบุ

  อัตรา 9

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. นักวิชาการ (อาหารสัตว์) จ.สมุทรปราการ/จ.ชลบุรี

  รับผิดชอบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านโภชนการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พนักงานสารสนเทศ

  เขียน ปรับปรุง โปรแกรมข้อมูลต่าง ๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิ
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานนำเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบภายใน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามวุฒิบริษัท
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. นักวิชาการสัตวแพทย์/สัตวแพทย์ประจำฟาร์มไก่ จ.ชลบุรี

  ไม่ระบุ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ จ.ชลบุรี

  ฟาร์มเลี้ยงไก่

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามวุฒิ
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานจัดซื้อ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. พนักงานแผนกสำนักงานขาย

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. พนักงานขายอาหารสัตว์บก

  ให้คำแนะนำและเป็นผู้แทนฝ่ายขายอาหารสัตว์ให้กับลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. ช่างเขียนแบบไฟฟ้า/เครื่องกล จ.ชลบุรี

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • หางานจันทบุรี   หางานอสังหา   หางาน part time   หางานฝ่ายผลิต   หางานธนาคาร   หางานยะลา   หางานตรัง   หางานเกษตร   หางานกฎหมาย   หางาน ฉะเชิงเทรา   หางานขับรถส่งของ   หางานแถวลาดพร้าว   หางานซอยลาซาล   หางานลูกค้าสัมพันธ์   หางานพิษณุโลก   หางานในสมุทรสาคร   หางานครู   หางานเพชรบูรณ์   หางานส่งเอกสาร  
  BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา