กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป


กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2538 ภายใต้ชื่อ บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์พลาสต์ จำกัด ในด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกด้วยเทคโนโลยีทันสมัย บริษัทมีแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้ง ISO 9001:2008, ISO:22000, GMP, HACCP มอก. และ Q-MARK เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท

บริษัทในเครือประกอบด้วย บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซุปเปอร์แพค พลาสติก จำกัด และบริษัท ที.ซี.เค พลาสติก จำกัด เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ขวด PET , Preform, ขวด PP, ขวด PE, ฝาพลาสติกสำหรับปิดขวดพลาสติก, พาเลทพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

ปัจจุบัน มีพนักงานในเครือทังสิ้น กว่า 1,200 คน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคาร M.R.V. ปากเกร็ด นนทบุรี มีโรงงานตั้งอยู่ที่ อ. พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี และ อ.โนนศิลา จ. ขอนแก่น บริษัท ฯมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพควบคู่เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แผ่ขยายทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้?ความสามารถ ของบุคลากร รวมทั้งให้ความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม ขณะนี้เปิดรับสมัครบุคลากรที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศต่อไป


ที่อยู่ 12 ม.3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี สิงหบุรี 16120


โทร 081-874-6662, 036-537-970-1, 036-599-678-80 | แฟกส์ 036-538-074, 036-599-681
1. เจ้าหน้าที่ขาย

1. ขวดน้ำPET
2. ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ และเพิ่มยอดขายฐานลูกค้าเก่า/รักษาลูกค้าเก่า
3. ดูแลและประส

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์+ค่าคอมมิชชั่น
กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ขายพาเลท

  1. ติดต่อประสานงาน ติดตามและบริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย
  2. ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่และเพิ่มยอดขายใ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์+ค่าคอมมิชชั่น
  กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่บัญชี ประปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น

  1. จัดทำบัญชีบริษัทฯ
  2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
  กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

  จังหวัด ขอนแก่น

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่บัญชี

  1. จัดทำบัญชีบริษัทฯ
  2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
  กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ช่างแม่พิมพ์ CNC

  - ควบคุมการทำงานเครื่องจักรที่สั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ เช่น เครื่องกลึง CNC
  - สามารถซ่อม แก้ไข ประ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

  จังหวัด สิงหบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)

  1. รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  2. รับผิดชอบในระบบการจัดการด้านคุณภาพ และจัดทำคู่มือคุณภาพ (Quality M

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

  จังหวัด สิงหบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCO)

  - ดูแลงานด้านเอกสารระบบคุณภาพ
  - งานเอกสารด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

  จังหวัด ขอนแก่น

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

  1. ประสานงานจัดซื้อ
  2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขายต่าง ๆ และจัดทำงานที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |