กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไก่บ้านตะนาวศรี” คือความภาคภูมิใจของพวกเรา “กลุ่มตะนาวศรี” เป็นผู้นำและคิดค้นการผลิตสายพันธุ์ไก่บ้านไทยที่โดดเด่น ทั้งมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการรับรอง และคุณภาพของเนื้อไก่ ทำให้ผู้คนขนานนามไก่บ้านตะนาวศรีว่า “ไก่บ้านเลี้ยงด้วยสมุนไพร ปลอดภัยต่อสุขภาพ” เรามีฟาร์มเลี้ยงระบบปิดตามมาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (GAP) บนเนื้อที่กว่า 237 ไร่ และมีโรงงานผลิตไก่บ้านที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP, HACCP, HALAL และมาตรฐานการส่งออก (EST.197)

ปัจจุบันเราขยายกิจการเปิดศูนย์กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด และตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และนอกจากนี้เรายังมีบริษัทในกลุ่มตะนาวศรีประกอบด้วยสำนักงานใหญ่, โรงงานชำแหละไก่, ธุรกิจการแปรรูปอาหาร และธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งปัจจุบันธุรกิจกำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

หากวันนี้คุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจเดียวกันกับเรา อยากมีงานที่มั่นคง และก้าวหน้า ภายใต้สถานที่ทำงานที่ปรับปรุงใหม่ ทันสมัย ตามนโยบายการส่งเสริมให้องค์กรเป็นที่ทำงานแห่งความสุข (Happy Workplace) คุณคืออีกคน...ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับเรา

...ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ ส ถ า น ที่ ทำ ง า น แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ค รั บ !!


ที่อยู่ 33/44 หมู่ 8 ถ.พิบูลสงคราม (ติดโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม) ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000


โทร 02-966-7008, 082-796-3550, 082-796-2420 | แฟกส์ 02-966-7809
1. Project Manager ประจำโรงงานสามพราน นครปฐม

- ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบทำความเย็น ของโรงงานอุตสา

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม

  ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ
  ควบคุมระบบกำจัดขยะมูลฝอย
  ควบคุม ดูแล การกำจัดของเสียให้เป็นไปต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. หัวหน้าส่วนสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Supervisor) ประจำสำนักงานนนทบุรี

  1. วางแผนและดำเนินการสรรหาพนักงานตามนโยบายบริษัทฯ
  2. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างทุกช่องทางการสรรหา

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. หัวหน้าส่วนขนส่ง ประจำโรงงานนครปฐม

  1.จัดทำแผนและควบคุมการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องทันต่อเวลา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน (Accounting Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม 1 ตำแหน่ง นนทบุรี 1 ตำแหน่ง

  - ตรวจเอกสารรับ-จ่าย
  - รายงานภาษีซื้อ-ขาย
  - จัดทำและตรวจสอบรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
  - ปิดงบการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ประจำโรงงานนครปฐม)

  - วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของบริษัท
  - กำหน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาฯ (HRD Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม

  -วางแผน ควบคุม และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในบริษัทกลุ่มตะนาวศรี
  -วิเคราะห์หาความจำเป้นในการฝ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. หัวหน้าส่วนสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม ด่วน!!

  -ทำหน้าที่ควบคุมและดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อรองรับต่อการขยายกิจการ (สรรหาระดับปฏิบัติการ ไทย-ต่างด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. กุ๊ก (ร้านข้าวมันไก่) ประจำซอยลาดพร้าว 80 5 อัตรา,เอกมัย 2 อัตรา

  - ทำอาหารเมนูข้าวมันไก่และเมนูอื่นๆตามออร์เดอร์ลูกค้า
  - เตรียมเครื่องปรุงและวัตถุดิบพร้อมปรุงอาหารอ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม

  ทำหน้าที่วางแผน ควบคุม จัดทำ และดำเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ไส้กรอก ภายในโรงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  - รับผิดชอบบริหารและควบคุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ได้แก่ งานสรรหาฯ ค่าตอบแทน สวัสดิการ แรงงานสั

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Executive Chef

  กำกับดูแลและประสานงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร ควบคุมการปฏิบัติงานโดยผ่านทางผู้ช่วยหัวหน้าเชฟใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่บัญชี (GL) ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

  1.บันทึกเอกสารด้านรับ-จ่าย
  2.ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
  3.บันทึกรายงานทรัพย์สิน
  4.ตรวจสอบ ปรับปรุงรายกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint ได้พอสมควร

  1.ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนก ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  2.ทำหน้าที่วางแผนงานผลิตตามแ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

  - ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัททางสื่อต่างๆ
  - เปิดบูททดลองผลิตภัณฑ์บริษัท
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมกา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. QA&QC Manager ประจำจังหวัดนครปฐม ด่วน!!

  - รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและระบบบริหารคุณภาพของสินค้า ไ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. หัวหน้าส่วนขาย (Sales Supervisor) พื้นที่ภาคใต้ ด่วน!

  -รับผิดชอบการวางแผนและดำเนินการหาลูกค้าใหม่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นการเปิดตลาดพื้นที่ใหม่ของกลุ่ม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประจำสำนักงานนนทบุรี 1 ตำแหน่ง, โรงงานนครปฐม 1 ตำแหน่ง

  • จัดทำเอกสาร Proposal สำหรับนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
  • เก็บข้อมูล/ศึกษาความต้องการ จากหน่วยงานที่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม

  รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ไส้กรอก ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย-BU5 (Assistant Sales Manager)

  บริหารงาน ควบคุม และดำเนินงานขายสินค้าให้ลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร, กลุ่ม Key Account และกลุ่ม Modern Tra

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

  -รวบรวม สรุปบันทึกเวลาทำงาน และตรวจสอบข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน
  -คำนวณและจ่ายค่าจ้าง
  -สรุปรายงานกา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประจำจังหวัดนครปฐม

  -บริหารจัดการและควบคุมระบบงานคลังสินค้าโรงงานตะนาวศรีไก่ไทย
  -บริหารจัดการและควบคุมการโอนย้าย จัดเก็

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (ประจำจังหวัดนครปฐม)

  รับผิดชอบงานประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติการทำงาน วางแผนการทำงาน จัดทำรายงานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน (Accounting Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม

  1.ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป
  2.จัดทำสินค้าคงเหลือปลายงวด

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. ล่ามภาษาพม่า

  1. ทำรายงาน แปลเอกสารภาษาพม่า
  2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการจัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  1.รับและติดตามออร์เดอร์ลูกค้าในเวลาปฏิบัติงาน
  2.สรุปและรวบรวมยอดออร์เดอร์ส่งให้หน่วยงาน LG เพื่อคีย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาฯ (HRD Supervisor)

  -วางแผน ควบคุม และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในบริษัทกลุ่มตะนาวศรี
  -วิเคราะห์หาความจำเป้นในการฝ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. หัวหน้าส่วนธุรการ(สังกัดฝ่ายบุคคล) ด่วน!!

  -ควบคุมดูแล และดำเนินงานธุรการ อาทิ งานด้านเอกสาร, งานดูแลอาคารสถานที่-ลานจอดรถ-แม่บ้าน-รปภ, ดูแลรถบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าส่วน ฝ่ายวิศวกรรม

  - ควบคุมและติดตามงานซ่อมบำรุงในส่วนโรงงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - ดูแลระบบเครื่องทำความเย็น

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. หัวหน้าส่วนบัญชี (Account Supervisor) ประจำจังหวัดนนทบุรี ด่วน!!!

  -ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย
  -ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย
  -จัดทำและตรวจสอบรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

  1.รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล, ช่วยเตรียมข้อมูล Time Attendance, งานสวัสดิการ และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านข้าวมัน (ประจำร้าน ซอยลาดพร้าว 80) ด่วน!!!

  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารในด้านต่างๆทั้งด้านบริหารจัดการด้านอาหาร ส่วนบริการ บริหารงานบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  #1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำ บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด สนญ.นนทบุรี
  #1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำ บริษัท ตะนาว

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. หัวหน้าส่วนขาย-BU1 (Sales Supervisor) ด่วน++

  #ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่บ้าน และไส้กรอก
  #พื้นที่ลูกค้าบริเวณภาค

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. หัวหน้าส่วนคลังสินค้า(W/H Supv)/ หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (W/H Section Head) ประจำจังหวัดนครปฐม

  -ควบคุม ดูแล พื้นที่คลังสินค้า และสินค้า เพื่อควบคุมสินค้าคงคลังให้ถูกต้องและมีคุณภาพ
  - ควบคุม ดูแล

  อัตรา 8

  เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

  - บริหารงานขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท ทั้งยอดขายและกำไร
  - วางแผนงานและกลยุทธในการขาย ขยายช่องทางกา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประจำจังหวัดนครปฐม

  -บริหารจัดการและควบคุมระบบงานคลังสินค้าโรงงานตะนาวศรีไก่ไทย
  -บริหารจัดการและควบคุมการโอนย้าย จัดเก็

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 อัตรา/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 2 อัตรา

  รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
  กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |