บริษัท เนเชอรัล ก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


We are a newly founded company approved by BOI, located at Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong).
We are now going to start up the manufacturing of High Pressure Steel Gas Cylinder and looking for qualified persons who are knowledgeable and with experience, and desire to grow with the company. You are kindly invited to join for the following vacant positions.


ที่อยู่ Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) 64/166 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140


โทร 038-955-138, 038-656-192-4 ต่อ 203 หรือ 204 | แฟกส์ 038-955-887
1. Desing Engineer / Process Engineer

- Design and set up procress flow for new product.
- Follow up quality problem and make corrective/

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เนเชอรัล ก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานฝ่ายผลิต

  1.ควบคุมเครื่องจักรเพื่อให้ผลิตงานให้ได้ตามแผนการผลิตและคุณภาพ
  2.ดูแลรักษาและบำรุงเครื่องจักรเชิงป้

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เนเชอรัล ก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Technicial

  - Report to Mechanical Engineer
  - Perform to PM and TPM Standard
  - Conducted at the be hart of Sup

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เนเชอรัล ก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานขับรถ

  1. ขับรถให้แก่ผู้บริหารและบุคคลากรภายในบริษัทฯ ไปตามสถานที่และเวลาที่กำหนดอย่างปลอดภัยและตรงต่อเวลา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เนเชอรัล ก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เลขานุการผู้บริหาร

  1.จัดเตรียมและประสานงานการประชุมและหน่วยงานอื่นๆ
  2.ติดต่อพบปะและให้การรับรองลูกค้าและผู้เข้าเยี่ยมช

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เนเชอรัล ก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |