บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัดประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ ประเภทสินค้าเกษตรอินทรีย์ ( Organic ) เช่น ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ ต้องการรับพนักงานเพิ่มเติมหลายอัตรา ด่วน


ที่อยู่ 136/28 หมู่ 17 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170


โทร 02-422-2555-6, 081-822-8257 | แฟกส์ 02-422-2557
1. เจ้าหน้าที่การเกษตรอาวุโส

1.ควบคุมดูแลด้านการปลูกคะน้า ผักบุ้ง ข่า ตะไคร้ กล้วย และพืชเกษตรอินทรีย์ (Organic)
2.ควบคุมดูแลการ

อัตรา 2

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  1.นำเสนอขายผลิตภัณท์ของบริษัทฯ ผัก ผลไม้ (Organics)
  2.หาลูกค้าใหม่ในกลุ่มร้านอาหาร โรงแรม และห้างสร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. หัวหน้าแผนกขนส่ง

  - ควบคุม ดูแล จัดรูทงาน รับสินค้าประเภท ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ จากฟาร์มต่างจังหวัดเข้าสู่โรงงานที่กรุงเทพฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ส่งออกอาหารไปต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)

  -ติดต่อประสาน รับออเดอร์ จากลูกค้าประเทศญี่ปุ่น
  -สั่งซื้อสินค้าจาก Supplier ในประเทศ
  - รวบสินค้า ท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

  1.จัดทำแผนงานด้านบัญชีและการเงิน ,ปิดงบการเงินประจำปี
  2. จัดทำงบผู้บริหารและนำเสนอให้ผู้บริหารทราบ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

  1.ตรวจรับวัตถุดิบ ประเภท ผัก ผลไม้ และไข่ไก่
  2.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและควบคุมสินค้าสำเร็จรูป
  3.บริห

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป

  ควบคุม จัดการ การกระจายสินค้าประเภท ผัก ผลไม้ ส่งห้าง (เช่น บิ๊กซี ท็อป วิลล่ามาร์เก็ต ฯลฯ)
  ตรวจสอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. หัวหน้าขนส่ง OB

  1. ควบคุมการจัดส่งสินค้าประเภทผัก ผลไม้ ให้กับลูกค้า
  2. จัด Route และติดตามการปฏิบัติงานของ พขร.ด้ว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชอินทรีย์

  สำรวจ เสาะหา พื้นที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ ในการปลูกพืชแบบอินทรีย์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  1.วางแผน ดำเนินงานจัดซื้อ
  2.จัดทำ สต๊อกสินค้าให้เหมาะสม
  3.ต่อรองราคาสินค้า เลือกสินค้าดี มีคุณภาพใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่ CS (Senior Customer service)

  1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
  2.นำเสนอสินค้าและรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
  3.ประสานงานเรื่องการส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

  1.วางแผนการจัดหาวัตถุดิบ วางกลยุทธ์หาพื้นที่เพาะปลูก(ฟาร์ม,ลูกไร่,สมาชิก)
  2.วางแผน ระบบงานให้เจ้าหน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ไก่ไข่)

  ส่งเสริม แนะนำเกษตรกร ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่ (อินทรีย์) ประจำพื้นที่

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตร (ประจำสถานี อ.วังน้ำเขียว)

  1.จัดการดูแล ควบคุม ในการปลูกพืชอินทรีย์
  2.ให้คำแนะนำ และส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร
  3.ติดตาม กระบวน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานขับกระบะส่งของ

  1.ขับรถกระบะมีห้องเย็น ส่งสินค้าตามห้างสรรพสินค้าใน กทม.
  2.ดูแลเรื่องตะกร้าสินค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้จัดการฝ่ายขาย

  1.วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด การขาย
  2.จัดการ บริหาร ดูแลทีมฝ่ายขาย (Supervisor,PC ประจำห้าง)

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. PC Supervisor (Model Trade)

  บริหารทีมขาย PC ประจำห้อง Tops supermaket
  ขยายพื้นที่ เพิ่มสาขา และดูแลยอดขาย
  ปฎิบัติงานอื่นตามที่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

  1.สั่งซื้อ นำเข้า พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพร สินค้าการเกษตร
  2.สรรหาวัตถุดิบประเภท พืช ผัก จากต่างประเทศเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
  บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |