บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจ ผลิต และจำหน่ายพรมภายใต้เครื่องหมาย "พรมไทปิง" โดยส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศภายใต้เครื่องหมาย "Royal Thai" เปิดดำเนินการมา 45 กว่าปี ซึ่งมีโชว์รูมจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นผลิตภัณฑ์พรมปูพื้นที่มีคุณภาพสูง


ที่อยู่ 238 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10210


โทร 02-5336393-6400 ต่อ 2204 หรือ 086-3413261 | แฟกส์ 02-533-6850
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ด่วน)

- ประสานงานในและนอกองค์กร
- ดูแลเรื่องของราคาสินค้า
- ทำ Memo Cost Saving/Cost Over
- ตอบ Mail (ภ

อัตรา 1

เงินเดือน 17,000 - 24,000
บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ช่างติดตั้งพรมเเละไม้ลามิเนต

  ติดตั้งพรมเเละไม้ลามิเนตนอกสถานที่

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Export Sale (ด่วน)

  - รับผิดชอบงานขายในตลาดและเปิดตลาดใหม่
  - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
  - เดินทางพบปะลูกค้าต่างประเทศ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานขายประจำโชว์รูม (ประจำจังหวัดภูเก็ต)

  1. แนะนำสินค้าพรม ไม้ลามิเนต กระเบื้องยาง และม่านปรับแสง
  2. ติดตามหลังการขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 1x,xxx + ค่าคอมมิชชั่น
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. หัวหน้าแผนกการเงิน

  1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานการเงินของบริษัทฯ ให้เกิดสภาพคล่องด้านการเงินและเหมาะสมต่อการดำเนินงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ สรรหาว่าจ้าง (ด่วนมาก)

  สรรหาว่าจ้าง
  - คัดรายชื่อ
  - สัมภาษณ์เบื้องต้น
  - ทำงานเอกสารต่างๆ
  - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน)

  งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 13,000 - 17,500
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ช่างซ่อมบำรุง

  ดูแลและซ่อมบำรุงครื่องจักรโรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 1x,xxx
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

  -ควบคุมดูแลการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
  -จัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
  -เข้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ

  - ประสานงานในและนอกองค์กร
  - ดูแลเรื่องของราคาสินค้า
  - ทำ Memo Cost Saving/Cost Over
  - จัดพิมพ์ Pu

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. หัวหน้าแผนกวิจัยเเละพัฒนา (R&D SUPERVISOR) ด่วน

  1.ทดลองเทคนิคการผลิตพรมคุณภาพสูง
  2.ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกปี
  3.ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพรม
  4.วิจัยวัต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ด่วน)

  - ประสานงานในและนอกองค์กร
  - ดูแลเรื่องของราคาสินค้า
  - ทำ Memo Cost Saving/Cost Over
  - ตอบ Mail (ภ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 17,000 - 24,000
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. System Analyst

  - ดูแลระบบ/ให้คำปรึกษา/แก้ปัญหา ERP ส่วนงาน Manufacturing เป็นหลัก
  - เก็บข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์และ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงานขายภาคใต้ (ประจำจังหวัดภูเก็ต)

  1. แนะนำสินค้าพรม ไม้ลามิเนต หญ้าเทียม และม่านปรับแสง
  2. ออกหาลูกค้า
  3. ติดตามหลังการขาย
  4. ดูแลล

  อัตรา 2

  เงินเดือน 1x,xxx + คอมมิชชั่น(การันตี)**
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วน)

  - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
  - คีย์ข้อมูลเอกสาร
  - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ฝ่ายผลิต

  ดูความเรียบร้อยของงานให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 20

  เงินเดือน 7000 - 9000
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่วัดพื้นที่ (CAD Operator) ด่วน

  1.สามารถวัดพื้นที่ตาม Site งานที่กำหนด
  2.สร้างและเขียนแปลนของพื้นที่พร้อมทั้งคิดคำนวณพื้นที่ โดยใช้

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 - 13,000
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ช่างติดตั้งพรมเเละไม้ลามิเนต

  ติดตั้งพรมเเละไม้ลามิเนตนอกสถานที่

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่บุคคล (Payroll Officer)

  - จัดทำเงินเดือน
  - คีย์ใบลาและ OT พนักงาน
  - ดูเเลเรื่องสวัสดิการพนักงาน
  - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด่วนมาก)

  - บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  - กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและทิศทางของพนักงานบุคคล
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ช่างควบคุมเครื่อง Boiler (ด่วน)

  -ดูเเลเเละควบคุมเครื่อง Boiler
  -ดูแลระบบแก๊สจ่ายเครื่อง Boiler
  -อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 - 12000
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

  - รับผิดชอบในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัทฯ
  - ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฎิบัต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. โฟร์แมนตรวจงาน (Inspector)

  ลงตรวจพื้นที่ก่อนติดตั้งไม้ลามิเนตเเละพรม

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12,000 + น้ำมัน 4,500
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Sales Executive กทม. (ด่วน)

  -แนะนำสินค้าพรม, ไม้ลามิเนต, ผ้าม่าน
  -ออกหาลูกค้า
  -ติดตามหลังการขาย
  -ดูแลลูกค้าใหม่และเก่า
  -รับผ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 + คอมมิชชั่น(การันตี)**
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. นักตบแต่งภายใน (ด่วนมาก)

  - แนะนำให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการตบแต่งภายในแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  - แนะนำสินค้าที่เ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานเก็บเงิน

  -วางบิลและเก็บเงิน
  -รับส่งเอกสารของแผนกบัญชีและบริหาร
  -ติดต่อธนาคาร
  -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. พนักงานไถเรียบ

  -ไถเรียบตัวใหญ่ 3 นิ้ว , 6 นิ้ว
  -แพ็คพรมหีบห่อ
  -ยกหีบห่อพรมส่งแผนก Store

  อัตรา 3

  เงินเดือน 7,000-9,000
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |