บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มของ CP ALL สังกัดธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่ายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการลอจิสติกส์ ด้านการขนส่งสินค้าและด้านการบริหารคลังสินค้า มีทั้งสินค้าแห้ง เย็นและแช่แข็ง


ที่อยู่ 119 ซอยสาทร 5 อาคารธาราสาทร ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 02-648-2453, 082-005-4658 | แฟกส์ 02-679-0059
1. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (เชียงใหม่)

- ขับรถขนส่งสินค้า
- รับสินค้าในศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven
- ส่งสินค้าตามร้าน 7-Eleven ในภาคเหนือ

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

จังหวัด เชียงใหม่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. รวบรวมและเข้าใจความต้องการของธุรกิจและผู้ใช้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ใน IT
  2. บริหารโคร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานรายวัน (คลังสินค้า บางบัวทอง)

  รับสินค้าและจัดเรียงสินค้า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 320บาท/วัน
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. System Analyst

  1.ริเริ่มให้มีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรอย่างบูรณา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. นักศึกษาฝึกงาน

  ส่วนงานให้เลือกฝึกงาน
  - บัญชีและการเงิน
  - จัดซื้อและธุรการ
  - กลยุทธ์และแผนงาน
  - ความปลอดภัย (จป.

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (คลังสินค้า 7-Eleven สมุทรสาคร)

  1.วางแผนและจัดตารางการวิ่งงานให้แก่รถขนส่ง
  2.ประสานงานกับพนักงานขับรถขนส่งและลูกค้า
  3.จัดทำข้อมูลแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  1.คัดเลือก สรรหา และประเมินSupplier
  2.รับผิดชอบเบิกและจัดส่งอุปกรณ์สำนักงาน
  3.ปฏิบัติงานจัดซื้อและ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. นักศึกษาฝึกงาน (ถ่ายและตัดต่อวีดีโอ)

  1.ถ่ายทำวีดีโอกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ
  2.ตัดต่อวีดีโอจากการถ่ายทำ เพื่อวีดีโอการ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  ขับรถรับ-ส่งให้ผู้บริหาร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 15,000-19,000
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่บัญชี

  รับผิดชอบงานด้านบัญชี (รับ , จ่าย , ลูกหนี้ , เจ้าหนี้)

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้จัดการแผนกบริหารกลยุทธ์องค์กร

  1.จัดทำเป้าหมายขององค์กร ตัวชี้วัดขององค์กร และการบริหารกลยุทธ์
  2.จัดทำและจัดเก็บตัวชี้วัดประเมินผล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานรับสินค้า (คลังสินค้า บางบัวทอง)

  1.จัดเรียงสินค้าที่นำส่งเข้าคลังสินค้า
  2.นับและตรวจสอบสินค้าที่เข้าคลังสินค้า

  อัตรา 10

  เงินเดือน 320 บาท / วัน (มีค่าเข้ากะและค่าล่วงเวลา)
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานขับรถขนส่ง (6ล้อ คลัง7-11 ลาดกระบัง)

  - ขับรถขนส่ง
  - ขนส่งสินค้า
  - มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 16,000-22,000
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำคลังสินค้าสุราษฎร์ฯ)

  1.วางแผน จัดเตรียมรถขนส่งประจำวัน
  2.ติดตามผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง
  3.จัดทำรายงานการขนส่ง
  4.ประสา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำคลังเซเว่น สุวรรณภูมิ)

  วางแผนการจัดงานขนส่ง, ครวจสภาพรถขนส่ง, ติดตามการปฏิบัติงานของรถขนส่ง, รายงานผลการปฏิบัติงานของรถขนส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงานคีย์ข้อมูล

  - บันทึกข้อมูล
  - จัดเก็บเอกสาร
  - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน 400-500 บาท/วัน
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. นักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว

  - จัดเรียงและตรวจสินค้าในคลังสินค้า
  - ระยะเวลาการจ้างงาน เริ่ม 1 เมษายน 58 นับจากนั้น 3 เดือน

  อัตรา 5

  เงินเดือน 320บาท/วัน
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง (CPF หนองจอก)

  ปฏิบัติงานด้านขนส่งและธุรการ โดยประสานงานและทำข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ เน้นการใช้คอมพิวเตอร์และร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  หนองจอก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. พนักงานคีย์ข้อมูล

  - บันทึกข้อมูล
  - จัดเก็บเอกสาร
  - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 400-500 บาท/วัน
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงานขับรถ 6 ล้อ (บางพลี)

  - ขับรถขนส่ง
  - ขนส่งสินค้าถ้วยกระดาษและพลาสติก
  - เป็นการส่งจุดต่อจุด
  - มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000-20,000 (มีเด็กรถ 9,000-11,000)
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

  1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบริการต่างๆให้ลูกค้า
  2.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานขับรถ 6 ล้อห้องเย็น (ประจำ คลัง7-11มหาชัย)

  - ขับรถขนส่ง
  - ขนส่งสินค้า
  - มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 15,000-20,000
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2.ทำสัญญาจ้าง เช่น สัญญาเช่า สัญญาจัดจ้าง
  3.ทำค่าใช้จ่ายต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบคุณภาพ

  1.จัดทำควบคุมระบบบริหารคุณภาพ
  2.ควบคุม ดูแล ประสานงานการดำเนินการตรวจติดตามภายในบริษัท
  3.พัฒนาและป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. Sales Admin

  ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก รับorderจากลูกค้าและติดตามเอกสาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานคลังสินค้า

  จัด เรียง นับ และตรวจสอบสินค้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน 320บาท/วัน
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ

  รับผิดชอบงานด้านระบบคุณภาพ , ISO , TQM , งานด้าน Productivity ขององค์กร (QCC , Kaizen)

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามความสามารถ
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (บางบัวทอง)

  ขับรถรับ-ขนส่งสินค้ากระจายตามร้าน 7-Eleven

  อัตรา 2

  เงินเดือน 25,000-30,000 บาท
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |