บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด


เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานชีวมวลในเอเซีย มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านเชื้อเพลิง
ด้วยนโยบาย คือ
1. มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
2. มุ่งเน้นการบริหารที่เป็นเลิศ
3. มุ่งเน้นการบริการหลังการขาย
4. มุ่งเน้นการจัดส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา


ที่อยู่ 273/2 ถ.พระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150


โทร 02-415-0054 #2806 | แฟกส์ 02-894-0055
1. เจ้าหน้าทื่จัดซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล

ไม่ระบุ

อัตรา 3

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้าง

  ดูแลการสรรหาว่าจ้างทั้งระดับจัดการและปฏิบัติการ
  วางแผนสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครทั้งภายในและภายนอกให้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (ภาคใต้)

  ควบคุมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมการรับส่งสินค้าจากท่าเรือ และควบคุมการโหลดสินค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. นักวนศาตร์

  รับผิดชอบโครงการปลูกป่าขององค์กร ติดต่อหน่วยงานราชการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่บัญชีค่าใช้จ่ายทั่วไป (GL)

  รับผิดขอบงานด้านเงินทดลองจ่ายภายในองค์กร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั่วไป

  - รับผิดชอบงานบัญชีต้นทุน และสต็อกสินค้าภายในองค์กร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

  ควบคุมบริหารภาพลักษณ์ภายในองค์กรและเสริมสร้างสัมพันธภาพ และทัศนคติที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กรควบคุม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Export Support

  - วางแผนและจัดเตรียมกองเรือเพื่อใช้บรรทุกสินค้าที่ได้จัดซื้อไว้
  - เจรจาต่อรองค่าระวางเรือที่ใช้ในกา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Export Sales Executive/ Asst. Manager

  •Generate sales to meet annual sales target.
  •Visit clients and follow up on proposed Export Sale.

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Sourcing Officer / Asst. Manager

  •Sourcing for new source of Palm Kernel Shells(PKS) in Indonesia and Malaysia
  •Negotiate price, con

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้

  - รับผิดชอบงนบัญชีลูกหนี้ บริหารทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายในการทำงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Sales & Service (ภาคอีสาน)

  รับผิดชอบงานขายเชื้อเพลิงชีวมวลเขต ภาคอีสานตอนบน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด อุดรธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล

  รับผิดชอบงานด้านเอกสารขนส่ง วางแผนการจัดรถขนส่ง ติดดามใบวางบิลต่างๆ สรุปรายงานประจำหน่วยงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่เงินเดือน

  รับผิดชอบการจัดทำค่าจ้าง/เงินเดือนพนักงาน รวมถึงค่าสบทบต่างๆต่ามกฏหมายกำหนด สรุปรวมจำนวนค่าล่วงเวลา,

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(จป.วิชาชีพ)

  ให้คำปรึกษาและดูแลความปลอดภัยในโรงงาน
  จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย
  ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานภายใน-ภ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |