โรงพยาบาลเทพธารินทร์


โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง ขยายการดำเนินงานสู่แนวคิดบริการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตและการป้องกันโรคนอกเหนือจากบริการทางการแพทย์แล้ว ยังมีบริการสถานออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ สปา ศูนย์ประชุม ห้องพัก และห้องอาหาร เพื่อสนับสนุนให้การจัดบริการต่างๆ ที่จะทำให้วิถีชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการเป็นวิถีชีวิตที่จะส่งเสริม สุขภาพเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อรองรับการกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อขยายจำนวนทีมเบาหวานให้เกิด ขึ้นทั่วประเทศ


ที่อยู่ เลขที่ 3850 ถ. พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110


โทร 02-348-7000 ต่อ 2920,2924 | แฟกส์ 02-249-8774
1. นักโภชนากร(ประจำห้องอาหาร)

ปฏิบัติงานส่วนงานโภชนาการและงานในห้องครัวโรงพยาบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
โรงพยาบาลเทพธารินทร์

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ศูนย์ทันตกรรม ในเครือรพ.เทพธารินทร์)

  - ปฏิบัติงานส่วนงานด้านทันตกรรม ตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อใช้งาน และสามารถเป็นผู้ช่วยข้างเก้าอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. NA./ธุรการ (แผนกฉุกเฉิน/Ward)

  จัดการงานธุรการและประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
  - ดูแล ติดตามเอกสารของผู้ป่วย
  - รับโทรศัพท์ ประสานงานกั

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9000-9500
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ Fitness and Spa

  ให้ข้อมูล, การบริการ และต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับการบริการที่ Fitness and Spa และแผนกอื่นที่เกี่ยวข้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานซ่อมบำรุง

  ปฏิบัติงานในการซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ภายในโรงพยาบาล ตามแผนบำรุงรักษา และปฏิบัติงานลั

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 11000-13000
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

  -ติดต่อประสานงานและรับเรื่องเกี่ยวกับการขอใช้บริการทางข้อมูลกับผู้ใช้บริการ
  - แก้ปัญหาเบื้องต้น/ให้

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานปรุงอาหาร

  -เตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารตามสูตรที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 11,000++
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA)ผู้ป่วยใน,ICU

  ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยใน และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9500
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พี่เลี้ยงเด็ก/ครูพี่เลี้ยง

  -ดูแลเด็กฝากเลี้ยงในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบของครูผู้สอนและพยาบาลวิช

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000-9500
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานเจาะเลือด

  เจาะเลือดเก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องlabตรวจวิเคราะห์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9000-10000
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พยาบาลวิชาชีพ (OPD/WARD/ICU/CCU)

  - ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ **สมัครด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ**

  - ให้การบริการต้อนรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ
  - ให้ข้อมูลในการรับบริการแก่ผู้ป่วย
  - จัดเตรียมห้อง

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12000
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานบริการสัมพันธ์ (เวรเปล)

  ให้บริการแก่ผู้รับบริการในเรื่องของการส่งผู้รับบริการ หรือการเคลื่อนย้ายผุ้ป่วยไปยังจุดให้บริการต่าง

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 14,500++
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่บริการห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์

  บริการการใช้ห้องประชุม ดูแลควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ใน
  ห้องประชุม (โต๊ะ เก้าอี้ โสตทัศนูปกรณ์ ฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

  ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
  และให้คำปรึกษา/แก้ไขปัญหาในการใช้งานเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการภ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ(สมัครด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ)

  - ทำประวัติและส่งผู้ป่วยพบแพทย์
  - ให้บริการข้อมูลการออกตรวจและการนัดหมายแพทย์
  - ให้ข้อมูลต่าง ๆ ขอ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พยาบาลวิชาชีพ ICU/CCU/OPDศูนย์หัวใจ ด่วน!! (ประจำ)

  ให้บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา หรือความผิดปกติทางระบบหัวใจและหลอดเลือด

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Patient Care Coordinator

  - บริการ ดูแล และให้ข้อมูลผู้ป่วย (รวมทั้งทางโทรศัพท์) ตั้งแต่แรกรับ ระหว่างรอรับบริการและสิ้นสุดบริ

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่การเงิน(แคชเชียร์)**สมัครด้วยตนเองเท่านั้นค่ะ

  -รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้มารับบริการ
  -ตรวจสอบรายงานการชำระค่าใช้จ่ายประจำวัน
  -จัดทำเอกสารและให้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พยาบาลวิชาชีพ (Cath Lab)

  - ให้บริการทางด้านการพยาบาลแก่ผู้ป่วยใน Cath Lab
  - ดูแลผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะทางด้านหัวใจ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พนักงานเสิร์ฟอาหาร(Full-Time/Part-Time)

  -จัดเตรียมอาหารและให้บริการขาย/ส่งอาหาร/รับออเดอร์/เก็ยภาชนะ
  -ดูแลความสะอาดของพื้นที่ ภาชนะและอุปกร

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. นักเทคนิคการแพทย์ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)

  ปฏิบัติงานภายในห้อง Lap บริษัท Lap Plus One (บริษัทในเครือโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ชั้น 12)

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. นักโภชนาการ(ประจำห้องอาหาร)

  ปฏิบัติงานส่วนงานโภชนาการและงานในห้องครัวโรงพยาบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. พยาบาล OPD,OR

  ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
  และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. พนักงานบริการ-เดินบัตร

  ให้บริการเวชระเบียน ในการจัดเตรียมเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ บริการการจัดส่ง และติดตามเก็บเวชระเบียนคืน ซ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9000
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่การเงิน-แคชเชียร์ / เจ้าหน้าที่ต้อนรับ(สมัครด้วยตัวเองเท่านั้น)

  *เจ้าหน้าที่การเงิน(ผู้ป่วยใน)
  - ให้บริการแก่ผู้มารับบริการตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานต้องเข้าเป็

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมพิเศษ/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

  -ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับหมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรมพิเศษ

  - เพิ่มยอดขาย
  - ประสานงานเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ เช่น บริษัทประกันชีวิต บริษัทคู่สัญญา โรงเรียน เป็นต้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. wellness consultant

  ดูแลและฝึกสอนลูกค้าในการออกกำลังกาย และเป็นที่ปรึกษาให้แก่บุคคลที่เข้ามาใช้บริการที่ฟิตเนส

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. Sale Executive (สินค้ารองเท้าสุขภาพ)

  - ติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับการจัดทำ รองเท้าสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. นักรังสีเทคนิค

  -ให้ข้อมูลและบริการงานด้านรังสีวินิจฉัย
  -การประสานงานกับรังสีแพทย์และแพทย์ผู้ตรวจเพื่อการวินิจฉัยขอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. ผู้ช่วยพยาบาล แผนกER/ICU

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยพยาบาลโดยรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยภายใต้การควบคุมกำ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000+
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(สมัครด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ)

  - ให้การบริการต้อนรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ
  - ให้ข้อมูลในการรับบริการแก่ผู้ป่วย
  - จัดเตรียมห้อง

  อัตรา 2

  เงินเดือน 11,000-12,000
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. เภสัชกร (Full time/Part time)

  บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน บริหารสินค้าคงคลัง และให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 22,000-25,000
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน