Better World Green Public Co., Ltd.


บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ

BWG เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้ปรัชญา

“รักษาดุลยภาพ เป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ลงทุน รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนรักษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายใต้ความมุ่งมั่นในนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม”

นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และยังได้ขยายการลงทุนเพื่องานบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทในเครือดังนี้

บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด เป็นตัวแทนการรวบรวมและขนส่งสิ่งปฎิกูลฯ เพื่อไปกำจัดยังเตาเผาซีเมนต์ และเตาเผาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะที่ได้มาตรฐาน

บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการนำสิ่งปฏิกูลฯ ผ่านกระบวนการและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการของเสียโดยรวม

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย


ที่อยู่ 2674/1 ม.2 ซ.ไดรฟ์อิน 2 (ลาดพร้าว 128/3) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


โทร 02-731-0080 Ext 105, 089-900-3734(ศูนย์สระบุรี) | แฟกส์ 02-731-2574
1. Programmer

- รับผิดชอบงานการเขียนและพัฒนาโปรแกรม vb6, vb.net ,C#.net, Asp.net,
SQL, Java
- ทำรายงานจาก Databa

อัตรา 2

เงินเดือน 17,000 - 25,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์)
Better World Green Public Co., Ltd.

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่วิชาการสิ่งแวดล้อม

  - การพิจารณาตรวจรับกากอุตสาหกรรม
  - การติดตามและตรวจสอบข้อมูลการขนส่งกากอุตสาหกรรม
  - การจัดทำและติด

  อัตรา 1

  เงินเดือน 14,000-15,000 บาท
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรการผลิต(ศูนย์สระบุรี)

  1.กำกับดูแลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในแผนก
  2.ตรวจเช็คเครื่อง จักรทั้งระบบ ก่อนทำการเดินระบบ
  3.รับ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Refuse Crane 2 อัตรา ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1

  Refuse Crane
  - ขับและควบคุมปั้นจั่น(เครน)
  - ดูแลสภาพเครื่องจักร ปั้นจั่น(เครน)
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่การตลาด (Sales) (มีรถยนต์ส่วนตัว)

  1. แสวงหาลูกค้าเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท)
  2. รักษาฐานลูกค้าเก่า
  3. ร

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + (Commission, Incentive)
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ประสานงานนักลงทุน

  - ดูแลงานรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนักลงทุนสัมพันธ์
  - เขียนบทความ CSR, การลงทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  -

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ประจำสระบุรี

  - ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้สนความปลอดภั

  อัตรา 1

  เงินเดือน 17,000-20,000 บาท
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (ศูนย์สระบุรี)

  1.รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การควบคุมค่าโทรศัพท์มือถือส่วนกลาง
  2.การประเมินผลการปฏิบัต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. IT Support

  1.รับผิดชอบในการดูแลระบบ IT , Network , Databased Backup , Computer และ Program ต่างๆ ให้พร้อมต่อการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Sales Support)

  1. บันทึก ควบคุม และดูแลข้อมูลลูกค้าของเจ้าหน้าที่การตลาด
  2. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให

  อัตรา 2

  เงินเดือน 14,000-15xxx บาท
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. IT Support ประจำลาดพร้าว 128/3

  1.รับผิดชอบในการดูแลระบบ IT , Network , Databased Backup , Computer และ Program ต่างๆ ให้พร้อมต่อการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ประสานผู้บริหาร (ศูนย์สระบุรี)

  1. รับแจ้ง และจัดตารางงานสำหรับผู้บริหาร
  2. ติดตามผู้บริหารเพื่อออกไปปฏิบัติงานภายนอกบริษัท***
  3.

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ซอยลาดพร้าว 128/3

  1. จัดรถขนส่งตาม Order
  2. ตรวจเช็คความครบถ้วนและถูกต้องของใบกำกับการขนส่ง
  3. บันทึกปิดใบกำกับการขน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 14,000 - 15,xxx บาท
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เลขานุการ

  1. รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม และการจดรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000 - 35,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์)
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. นิติกร (มีรถยนต์ส่วนตัว)

  - จัดทำนิติกรรมสัญญา และตรวจสอบเอกสารด้านคดีความ/สัญญา/ธุรกรรมต่างๆให้กับบริษัท
  - การให้ข้อคิดเห็น

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000 + ค่าน้ำมันเบิกตามจริง
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Engineer (วิศวกรโยธา)

  1. ออกแบบและจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้างด้านโยธา
  2. จัดทำบัญชี BOQ และรับผิดชอบจัดซื้อ/จัดหาเครื่องจ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่การตลาด (Sales)

  1. แสวงหาลูกค้าเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท)
  2. รักษาฐานลูกค้าเก่า
  3. ร

  อัตรา 15

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + (Commission, Incentive)
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำนิคมฯบางปู 1C/1

  - คิดสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
  - ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |