บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนชนิดต่างๆ ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยโรงงานและเครือข่ายสำนักงานต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรามีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางแหล่งธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ และเมืองสำคัญอื่น ๆ ทั่วโลก


ที่อยู่ 187/3 หมู่ 1 ถ. บางนา-ตราด กม.42 อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24180


โทร 02-6345230 | แฟกส์ 02-6591374
1. เจ้าหน้าที่การเงิน

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ และปฏิบัติหน้าทีอื่นท

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่บัญชี

  ทำข้อมูลบัญชีของบริษัท

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,000-16,000
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Sales Executive (บ้านจัดสรร) ฉะเชิงเทราหรือปราจีนบุรี

  1.นำเสนอขายบ้านให้กลุ่มลูกค้า
  2.วิเคราะห์ประมวลผลการขาย เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า
  3.ผลัก

  อัตรา 2

  เงินเดือน 30,000
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  - ธุรการประสานทั่วไป , คีย์ข้อมูล
  - งานด้านเอกสารและติดต่อลูกค้า
  ฯลฯ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 11000-15000
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ช่างซ่อมบำรุง

  งานซ่อมบำรุง
  งานควบคุมการผลิต
  งานช่างไฟฟ้าประจำโรงงานและอาคารสำนักงาน
  ฯลฯ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 11,000-20,000
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Assistant to CEO

  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บริหาร

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. QA,QC,R&D Analyst

  วิจัย และ พัฒนาให้กระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Process Engineer

  ดูแลกระบวนการผลิต "ทั้งหมด" ปรับปรุง, ดูแล, วางแผนการซ่อม มอง "ภาพรวม" การผลิต , ปรับปรุงเครื่องจักร

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ/LAB

  • ทดสอบตัวอย่าง และสอบเทียบเครื่องมือในห้อง LAB
  • รายงานผลการทดสอบที่ผิดปรกติต่อหัวหน้างาน
  • วิเคร

  อัตรา 30

  เงินเดือน 11,000-20,000
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในภาคสนาม

  1.สำรวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ เพื่อดูลักษณะการปฏิบัติงานและความเพียงพอตามระบบก

  อัตรา 5

  เงินเดือน 15,000 - 30,000
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้จัดการบริหารตัวแทนอำเภอ

  - สรรหาตัวแทนเช่าที่และตัวแทนปลูก
  - ผลักดันและติดตามการทำงานของตัวแทนเช่าและตัวแทนปลูก
  - สำรวจข้อม

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 15,000-25,000
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Civil Engineer

  ดูแล ควบคุม และประสานงานโครงการก่อส้ราง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ผู้จัดการจังหวัด

  1. บริหารการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด
  2. บริหารการ

  อัตรา 9

  เงินเดือน 40000ขึ้นไป
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ

  1.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการขอสินเชื่อพร้อมให้ความเห็นในใบคำขออนุมัติสินเชื่อ
  2.วา

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,000 +++
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. Reception

  ต้อนรับ ดูแลให้บริการลูกค้าและให้ข้อมูลในส่วนต่างๆที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้อง ฉับไว, ช่วยดูแลงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000 - 25,000 ( Negotiate)
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Accounting Officer

  ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี และดูแลบัญชีต่าง ๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย บัญชีสินท

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่ภูเก็ต)

  ดูแลระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12,000++
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

  ติดต่อ ประสานงาน ส่งเสริม ทางด้านการตลาด

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. โฟร์แมน , Draftman

  - ควบคุมการก่อสร้างให้ได้ตามแบบ
  - สามารถทำ รายงานประจำสัปดาห์ได้
  - ติดต่อประสานงานกับเจ้าของงานหลั

  อัตรา 30

  เงินเดือน 13,000-20,000
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก

  สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. SAP Programmer

  วิเคราะห์ และออกแบบระบบเกี่ยวกับงาน IT ภายในองค์กร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Sale Executive(ผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก,ซองบรรจุภัณฑ์)

  1.นำเสนอขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  2.วิเคราะห์ประมวลผลการขายเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |