บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด


เป็นบริษัทที่เปิดดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคมแบบครบวงจร


ที่อยู่ 499 ม.3 อาคารเบญจจินดา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทร 02-953-1111
1. Presales Engineer

เป็นผู้ช่วย Sales Present Solution & Product ของบริษัทฯ

อัตรา 5

เงินเดือน รายได้ 25,000 บาทขึ้นไป
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Shop Staff

  1.ดูแลการขายสินค้าใน Museum Shop โดยใช้โปรแกรม POS
  2.ดูแลการจัดสินค้าหน้าร้านเพื่อ display
  3.ดูแลส

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  - รับส่งผู้บริหารจากที่พัก-สำนักงาน
  - ดูแล รักษารถยนต์ ความเรียบร้อยต่างๆของรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
  -

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่เทคนิค

  - Monitoring Network ใน Site ลูกค้า
  - Configuration อุปกรณ์ Network
  - ดูแลอุปกรณ์ Network Cisco, J

  อัตรา 10

  เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Sales Executive ( Project Telecom )

  ดูแลลูกค้ากลุ่ม Telco
  ขายงาน Project (Telecommunication)

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Network Engineer

  - Monitoring Network ใน Site ลูกค้า
  - Configuration อุปกรณ์ Network
  - ดูแลอุปกรณ์ Network Cisco, J

  อัตรา 10

  เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ)

  - ดูแลรักษาความปลอดภัยในบริษัท

  อัตรา 3

  เงินเดือน 450/วัน
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Developer

  Job Description:

  • Meeting and presenting ideas for application improvements
  • Producing detaile

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Telecom Engineer

  ไม่ระบุ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานร้านกาแฟ/Barista

  - จัดทำเครื่องดื่มตาม Order ลูกค้า
  - จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 400/วัน
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่ประสานงาน

  ประสานงานโครงการที้งภายในและภายนอกองค์กร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานรายวันประจำคลังสินค้า

  ทำงานจันทร์-เสาร์
  รอบ 1: เวลา 8:30 - 17:30 น.
  รอบ 2: เวลา 11:00 - 20:00 น.
  งานในคลังสินค้า เช่น ต

  อัตรา 20

  เงินเดือน ค่าจ้างวันละ 350 บาท + ค่ากะวันละ 30-50 บาท
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Draft man (สัญญาจ้าง 1 ปี) ด่วนมาก

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

  - ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร

  - ดูแลงานระบบทั้งหมดของอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า , Alarm ,ประปา , เครื่องปรับอากาศ หรือดูแลงานโครงสร้างงา

  อัตรา 10

  เงินเดือน 15,000-20,000 บาท (รวม OT แล้ว)
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Financial Officer

  1. ดูแลงานด้าน Invoice การเรียกเก็บเงิบลูกค้า ติดตามลูกหนี้และตรวจสอบยอดเงินโอนใน Statement
  2. ออกใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์(สัญญาจ้าง)

  - ทำงานด้านข้อมูลแผนที่ มีค่าล่วงเวลาให้

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Sr. Marketing Communication Officer

  ดูแลงาน PR & Communucation ของบริษัททั้งหมด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Administrative Officer

  - ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา ติดต่อขอเสนอราคาและต่อรอง
  - ดำเนินการติดต่อ รวบรวม Supplier รายเก่า และสรร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำศูนย์ระยอง)

  ดูแลการรับจ่ายอะไหล่ คงคลัง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Logistics Manager (Distributor/ Trader Business)

  Responsibility
  1. Organize Warehouse Management Systems and Distribution management
  2. Ensure the

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เจ้าหน้าที่ควบคุม CCTV และรักษาความปลอดภัย

  ดูแลและควบคุมกล้องวงจรทีวีวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในอาคารที่รับผิดชอบ
  แจ้งเหตุและแก้ไขปัญหาเ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. วิศวกรโทรคมนาคม ( 3G Project ) (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

  ติดตั้ง และตรวจสอบคุณภาพงานของระบบสื่อสารโทรคมนาคม

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Logistics Officer)

  - ควบคุมและตรวจสอบการออก Delivery Order และ Invoice ให้ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
  - จัดชุดเอกสาร Inv

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. Sr. System Engineer

  ดูแล และรับผิดชอบระบบ System & Network ของลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. Sales & Marketing Officer

  1. ดูแล พัฒนา บริหารจัดการช่องทางจัดจำหน่าย และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามที่ตั้งไว้
  2. ทำการตลาด PR

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. Technical Call Executive

  - รับสาย แก้ไขปัญหาทางระบบ IT ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
  - รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้ลูกค้าสาม

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |