บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 82 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน


ที่อยู่ 999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร


โทร 02-2424000 ต่อ 4576,4202
1. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์

-ดูแลสื่อมวลชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร
-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการของฝ่าย
-จัดกิจ

อัตรา 3

เงินเดือน N/A
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล (IT Support)

  -Gather, understand and translation user's business requirements on reporting and BI into specific d

  อัตรา 2

  เงินเดือน n/a
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดเบียร์สด ด่วนมาก !!!

  - ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการตลาดตามแผนและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
  - ประสานงานกับศูนย์บริการเบียร์สดในการจั

  อัตรา 5

  เงินเดือน N/A
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (จ.อยุธยา/จ.ขอนแก่น/จ.นนทบุรี)

  -เช็คยอด ตรวจนับสินค้า สรุปยอด
  -ตัดสต๊อกใน Stock card
  -รับผิดชอบการเบิก-จ่าย
  -ตรวจรับสินค้า
  -ปฎิ

  อัตรา 5

  เงินเดือน n/a
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเบียร์สด

  -จัดทำรายงานการตรวจสอบเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายสนับสนุนศูนย์เบียร์สด
  -ประสานงานจัดก

  อัตรา 3

  เงินเดือน n/a
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เลขานุการผู้บริหาร

  -จัดตารางงานให้ ผู้บริหาร
  -ทำ Present รายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  -ทำ Project งานด้านการตลาด และสรุป

  อัตรา 1 อัตรา

  เงินเดือน N/A
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพ และต่างจังหวัด)

  -รับเป้าหมายการขายในพื้นที่
  -สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย
  -กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้าน

  อัตรา 10

  เงินเดือน n/a
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Assistant Brand Manager (Corona,Asahi Beer)

  1. Investigating market trend, consumer demand and market competition
  2. Initiating and executing m

  อัตรา 3

  เงินเดือน n/a
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ผู้จัดการส่วนจัดส่ง

  -บริหารงานจัดส่งให้เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้า
  -วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจ
  -จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน n/a
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Marketing Supervisor

  •วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการวางแผนการตลาดสินค้า
  •กำหนดแผนงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์แนว

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการตลาด

  -รวบรวมข้อมูลการตลาด รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เช่น ข้อมูลราคาขายในรายพื้นที่, ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข

  อัตรา 3

  เงินเดือน n/a
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Event Marketing Supervisor

  -SUPPORT PROJECT งานต่างๆจากหน่วยงาน เพื่อให้ตรงตาม CONCEPT ที่ทางหน่วยงานกำหนด
  -ประสานหน่วยงานภายใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน n/a
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า

  -วางแผนการรับ - จ่ายสินค้า และบริหารสต๊อคสินค้าคงคลัง
  -กำหนดและพัฒนามาตรฐานงานคลังสินค้า
  -บริหารกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน n/a
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Brand Manager (Singha Light)

  -Leading development and execution of the Marketing Strategy to achieve defined business objectives

  อัตรา 1

  เงินเดือน n/a
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาด (CSR)

  -วางแผนงานการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
  -สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมประเด็นใหม่ๆ
  -สนั

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |