BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


  อยากทำงานสาย IT มีวิธีการอย่างไรในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ตลาดแรงงานทางด้าน IT ขานรับกระแสธุรกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้ตลาดแรงงานทางด้าน IT มีการเติบโตอย่างมากภาคธรุกิจต่างๆ
          ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ตลาดแรงงานทางด้าน IT ขานรับกระแสธุรกิจในปัจจุบันที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นกลจักร สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในด้านต่างๆ เป็นอย่างมากเช่น การสื่อสาร ข้อมูล ระบบ และ การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆทั้งภายใน และภายนอกองค์การ ส่งผลให้ตลาดแรงงานทางด้าน IT มีการเติบโตอย่างมากภาคธรุกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงิน โทรคมนาคม ค้าปลีก ค้าส่ง การโรงแรมและการท่องเที่ยว และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆก็ผลักดันใน การศึกษาและตลาดแรงงาน ผลิตแรงงาน IT ในสาขาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้นทุกวัน สำหรับสายงานที่เป็นที่ต้องการตลาดในช่วงสองถึงสามปีนี้สำหรับทางด้าน IT คงจะหนีไม่พ้นสายงานทางด้านการพัฒนาระบบ และสายงานทางด้านการวิเคราะห์ระบบ ได้แก่

          1.    กลุ่มแรกถ้าเราพูดการพัฒนาระบบ สายงานนี้คงจะพูดได้ว่าเป็นสายงานที่ได้รับการตอบรับจากตลาดทั้งความต้องการ และ ปริมาณของผู้สมัครอย่างสม่ำเสมอตลอดมา สำหรับกระแสในปัจจุบันการพัฒนาระบบผ่านเวบ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้วยภาษา Java, .Net, PHP, ASP ซึ่งเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากตลาดเป็นอย่างมาก รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ให้การตอบรับที่จะผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านภาษาต่างๆเหล่านี้ออกมา สู่ตลาดอย่างไม่ขาดสาย ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาระบบบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Mobile Application ที่เป็นกระแสที่น่าจับตามองเพราะทุกวันนี้กระแสโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามามี บทบาทในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก

          2.    กลุ่มที่สองที่อยากจะยกตัวอย่างถึง คงหนีไม่พ้นสายงานด้านวิเคราะห์ระบบ สายงานนี้จะแบ่งเป็นสามกลุ่มย่อย
                 - กลุ่มแรก คือ กลุ่มสายงานนักวิเคราะห์ระบบสายงานนี้จะทำหน้าที่พัฒนาซอฟแวร์ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สายงานนี้เป็นสายงานที่ทุกองค์กรณ์ให้ความสำคัญในการเข้ามาดูแลและวิเคราะห์ ถึงสภาพการทำงาน ความคล่องตัวและเป็นส่วนผลักดันในการขับเคลื่อนการทำงานของสายงานต่างๆใน องค์กรณ์
                 - กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มสายงานวิเคราะห์ธุรกิจสายงานนี้ จะแต่งต่างจากกลุ่มย่อยแรก เพราะมุ่งเน้นถึงการวิเคราะห์การทำงานของแผนกต่างๆในองค์กรและเป็นผู้ริ เริ่มโครงการที่จะนำเอาซึ่งระบบ IT เข้ามาใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการทำงานของคนในองค์กรทุกๆแผนก
                 - กลุ่มย่อยสุดท้าย คือ กลุ่มที่วิเคราะห์ถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพื่อเป็นกลจักรสำคัญใน การขับเคลื่อนและพัฒนาให้การทำงานของผู้ใช้ระบบเป็นที่ง่ายยิ่งขึ้นและตอบ โจทย์ความต้องการขององค์กร
          คำถามคือ สำหรับแรงงานที่ต้องการทำงานด้านสาย IT จะมีวิธีเตรียมตัวอย่างไร และจะทำอย่างไรเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้งนี้การเตรียมตัวจะแบ่งเป็นสามขั้นตอนอย่างง่ายๆ
          ขั้นแรกเริ่ม(ศึกษาตลาด) ผู้สมัครที่จบทางด้านสาย IT หรือใกล้เคียงควรจะต้องศึกษาตลาด ความต้องการและประเภทธุรกิจรวมถึง ทักษะต่างๆที่เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมและความเข้าใจก่อนที่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการสมัคร งาน
          ขั้นตอนต่อไป(รู้จักตัวเองและการเตรียมตัว) ผู้สมัครจะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงทักษะเด่นที่ผู้สมัครมี เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทที่มีความต้องการนั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทรับสมัคร ต้องการหาผู้สมัครมีความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมภาษา ถ้าผู้สมัครมีความรู้ความสามารถที่ตรงกัน สิ่งที่ผู้สมัครพึงจะต้องเตรียมตัวในการสมัครคือ การเขียนประวัติการทำงาน (Resume) ซึ่งเป็นการบรรยาข้อมูลลักษณะและประสบการณ์ต่างๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ของบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้อาจรวมถึงการเตรียมพร้อมการสัมภาษน์และการนำเสนอถึงทักษะเด่นที่จะนำ ไปใช้สำหรับโจทย์ความต้องการของบริษัทที่ประกาศรับสมัครนั้นๆ โดยมุ่งเน้นถึงการนำเสนอความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงการ นำไปปฏบัติใช้ได้จริง ส่วนสุดท้ายสำหรับการเตรียมตัว สำหรับบางบริษัทที่มีการเปิดรับพนักงาน นั้นจะมีการทดสอบ เช่นการสอบข้อเขียน การวัดความรู้ทางด้าน IT หรือ การทดสอบการใช้งานจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมจะเป็นเรื่องสำคัญ เพราะทางบริษัทที่เปิดรับพนักงานอาจมุ่งเน้นตรงจุดนี้เพื่อวัดผลและใช้ในการ พิจรณาประกอบการตัดสินใจ
          ขั้นตอนสุดท้าย (การสมัคร และช่องทางการสมัคร) โดยส่วนใหญ่การสมัครงานทางด้าน IT ช่องทางการสมัครจะปรากฏทางด้าน Web Site และสื่อโฆษณาทาง Internet ซึ่งช่องทางนี้เป็นที่นิยมและแพร่หลายมากในปัจจุบัน ทั้งนี้ก่อนการสมัครและรอรับการพิจรณาควรศึกษาและทำความเข้าใจในตัวเนื้องาน และ ประเภทธุรกิจให้ชัดเจนดังที่กล่าวไว้ในขั้นตอนแรก เพื่อที่จะได้ทำการเตรียมตัวในขั้นตอนการเตรียมตัว (ขั้นที่สอง) ทั้งนี้ต้องไม่ลืมที่จะสอบถามถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ เมื่อมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทที่เปิดรับติดต่อมา เพื่อเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของขั้นตอนการคัดสรรค์พนักงาน
          ดังที่กล่าวไปข้างต้น ถ้าผู้สมัครมีความสนใจในสายงาน IT การรู้จักงาน IT การเตรียมความพร้อม และการสมัครจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแต่ผู้สมัครควรต้องพึงเข้าใจและพิจรณาถึงจุดประสงค์และเป้าหมายของการ สมัครแล้วการสมัครงานทางด้าน IT ก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไปBuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap