บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

เป็นผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้ระบบไอที แบบครบวงจร ให้กับภาครัฐ การทำงานโครงการแบบ Turn Key และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาตามความต้องการ (Customize Software Application)
Dot Serve Enterprise ประกอบทีมงานที่มากด้วยความสามารถ และการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังทำงานภายใต้มาตรฐานการพัฒนาระบบแบบสากล และเพิ่มความสุข ความสมดุล ให้กับชีวิตการทำงานของทีมงานด้วยการด้วยระบบ Virtual Office ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพ Virtual Office Quality Assurance (VOQA) ซึ่งจะส่งผลทำให้องค์กรเจริญเติบโตได้อย่างเป็นธรรมชาติ และยั่งยืนในอนาคต และเส้นทางหลักในดำเนินธุกิจก็ดำเนินไปบนเส้นทางแห่งการทำงานด้วยจิตวิญญาณ แห่งการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสังคม ซึ่งจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและสร้างนิสัยแห่งการทำงานแบบที่ต้องอาศัย นวัฒกรรมทางจิตวิญญาณ (Spiritual Innovation)ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็น ปัจเจก และองค์กรที่สมบูรณ์Web Programmer & Webmaster
รายละเอียดงาน
- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนการดูแลโครงการเว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัท ซึ่งทำงานร่วมกับ Graphic Design และ Web Programming
- พัฒนาโปรแกรมที่สนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย / หญิง
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์
3. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถพัฒนาเว็บในรูปแบบ Web Application ด้วย PHP , Ajax , Javascript
5. สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วยฐานข้อมุล Mysql
6. สามารถออกแบบ Graphic ต่างๆ หรือเว็บไซต์ ด้วย Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, HTML, CSS
7. สามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ และโครงการเว็บไซต์ได้
8. สามารถส่งผลงาน หน้าตา หรือ ผลงานการออกแบบได้ทางอีเมล์ iamwebmaster2@gmail.com

ติดต่อ
คุณพงษ์ศักดิ์ สุวรรณกาญจน์

สวัสดิการ
ครบตามกฏหมายกำหนด

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด หรือทางอีเมล์ hr@dot-serve.com

บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด


เลขที่ 301/282 ซอยรามคำแหง 68 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Tel: 0-2735-4250 Fax: 0-2735-4294 ต่อ 9
WebSite: http://www.dot-serve.com


บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด > R&D PHP, Java, C++ (ด่วนที่สุด)
บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด > นักวิทยาศาสตร์ทางสังคม
บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด > Callcenter & helpdesk
บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด > นักวิเคราะห์สถิติข้อมูล
บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด > Admin
บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด > Implement
บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด > Graphic Design
บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด > System Analysis
บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด > Programmer (ด่วนมาก)BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |