บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

เป็นผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้ระบบไอที แบบครบวงจร ให้กับภาครัฐ การทำงานโครงการแบบ Turn Key และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาตามความต้องการ (Customize Software Application)
Dot Serve Enterprise ประกอบทีมงานที่มากด้วยความสามารถ และการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังทำงานภายใต้มาตรฐานการพัฒนาระบบแบบสากล และเพิ่มความสุข ความสมดุล ให้กับชีวิตการทำงานของทีมงานด้วยการด้วยระบบ Virtual Office ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพ Virtual Office Quality Assurance (VOQA) ซึ่งจะส่งผลทำให้องค์กรเจริญเติบโตได้อย่างเป็นธรรมชาติ และยั่งยืนในอนาคต และเส้นทางหลักในดำเนินธุกิจก็ดำเนินไปบนเส้นทางแห่งการทำงานด้วยจิตวิญญาณ แห่งการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสังคม ซึ่งจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและสร้างนิสัยแห่งการทำงานแบบที่ต้องอาศัย นวัฒกรรมทางจิตวิญญาณ (Spiritual Innovation)ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็น ปัจเจก และองค์กรที่สมบูรณ์


ที่อยู่ เลขที่ 301/282 ซอยรามคำแหง 68 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


โทร 0-2735-4250 | แฟกส์ 0-2735-4294 ต่อ 9
1. System Analysis

ออกแบบ และพัฒนาระบบทางด้าน IT ตามความต้องการของลูกค้า

อัตรา 5

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Web Programmer & Webmaster

  - ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนการดูแลโครงการเว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัท ซึ่งทำงานร่วมกับ Graphic Desig

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. นักวิทยาศาสตร์ทางสังคม

  วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสังคม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Callcenter & helpdesk

  รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Implement

  ทดสอบโปรแกรมตามฟังก์ชั่นที่ออกแบบมา,จัดทำคู่มือการใช้เอกสารการใช้งาน, ทำการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม,เป็น

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. นักวิเคราะห์สถิติข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. R&D PHP, Java, C++ (ด่วนที่สุด)

  วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Programmer (ด่วนมาก)

  เป็นการพัฒนาระบบทางด้าน IT และออกแบบระบบให้กับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ, Turn Keys

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Admin

  - ดูแลระบบ Firewall
  - ดูแลระบบ Linux
  - มีความสามารถทางด้าน Network

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Graphic Design

  - ออกแบบหน้าตาเว็ปไซต์
  - ออกแบบหน้าตาโปรแกรมต่างๆ
  - Logo
  - ปกเอกสาร
  - และ Support งาน Graphic ขอ

  อัตรา 9

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |