สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สำนักการแพทย์มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การจัดการศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาทางวิชาการแพทย์และพยาบาลพนักงานรับแจ้งเหตุ (ทางการแพทย์)
รายละเอียดงาน
รับโทรศัพท์ ประสานงานทางโทรศัพท์ รับวิทยุสื่อสาร (ว.)
เพื่อให้บริการประชาชนผ้เจ็บป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้โดยประสานจัดรถยนต์รับถึงที่พักอาศัย ช่วยจัดทำ
สถิติปริมาณงาน ปฏิบัติงานเป็นผลัด ๆ ละ 8 ชม. หมุนเวียนผลัด
เปลี่ยนปฏิบัติงาน 3 ผลัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 8 อัตรา

เงินเดือน ผลัดละ 300 .- บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ม.ปลาย หรือ ปวช. ทุกสาขา
2. มีที่พักสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน (ย่านคลองถม)
3. มีใจรักในการให้บริการ สามารถควบคุมอารมณ์และอดทนมีอารมณ์หนักแน่นไม่หวั่นไหว่ต่อสิ่งร้าวภายนอกได้ดี
4. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ ทั้งเวลาช่วงกลางวัน หรือกลางคืน
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น window word Excel
6. รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 20-35 ปี
7. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน ร.ด. แล้ว
8. มีความประพฤติเรียบร้อย กริยาวาจาสุภาพ มีบุคคลิกดี
9. มีใจรักงานราชการ และงานให้บริการ

ติดต่อ
คุณ ศราวุธ อินทร์ชัย

วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตัวเองที่กล่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์
- โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ โทร. 02-220 7534
(ติดต่อคุณสาวิตรี ปั้นประดิษฐ์ หรือ คุณศราวุธ อินทร์ชัย) ตั้งแต่วันที่ 11-19 พ.ย.2553
ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น. หรือติดต่อโดยตรงที่ศูนยเอราวัณ โทร.0 2220 7571,0 622 9267 (คุณวัชรพงศ์ วันนู)

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel: 02-2207534 Fax: 02-2239840
WebSite: www.msd.bangkok.go.th


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร > เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปBuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |